V Japan-US Cable Network jsou k dispozici vlastnické

Po úspěšném uzavření první a druhé etapy nabídek vlastnických kapacit v Japan-US Cable Network nyní její manažerský výbor schválil pokračování prodeje vlastnických kapacit až do 30. listopadu 1999.

"Vzhledem k omezenosti kapacity, kterou nyní máme v zásobě bude zřejmě tato nabídka poslední," prohlásil Dan Campbell, předseda Japan-US Cable Network. Campbell dále doporučuje, aby kapacity byly dávány k dispozici pouze na bázi "kdo dřív přijde, ten dřív mele" a aby zásoba byla uzavřena před 30. listopadem, pokud jí kapacitní akvizice před tímto datem vyprázdní.

Japan-US Cable Network byla vymyšlena a smluvně zajištěna skupinou předních telekomunikačních společností. Původními částmi MOU byly AT&T, BT, C&W, GST, GTE, JT, KDD, Level 3, MCII, NTTWN, PGE, Qwest, SBCI, Sprint a WorldCom. Třicetdva investorů poté uzavřelo k 31. červenci 1998 dohodu o výstavbě a údržbě a dnes tato dohoda naznačuje, že se počet investorů zvýšil na čtyřicet pět. Na dodávku systému byly uzavřeny kontrakty s Alcatel Submarine Networks, Fujitsu, NEC a KDD-SCS. Federální komunikační komise (FCC) poskytla systému k 9. červenci 1999 americkou pozemní licenci. Kruhový systém o délce 21.000 km, který by měl být v provozu v polovině roku 2000, bude mít dva pozemní body v Kalifornii, jeden na Havaji a tři v Japonsku. Bude se skládat ze čtyř párů optických kabelů, každý z bude mít kapacitu 10 Gbitů za sekundu. Při rozmístění DWDM na každý pár kabelů bude mít systém konstrukční kapacitu 640 Gbit/sek (4,096 STM-1's), což odpovídá 7,741.440 simultánních hlasových hovorů a činí ze systému kabel s největší kapacitou v Tichomoří. Zpočátku bude systém pracovat na 80 Gbit/sek (512 STM-1's) a v polovině roku 2001 bude kapacita rozšíářena na 400 GBit/sek (2560 STM-1's).

"Investoři požadující kapacitu STM-1 podle této současné nabídky," dodává Dan Cambell, "se budou těšit z rozšíření kapacity bez dodatečných kapitálových výdajů až bude systém rozšířen z 80 na 400 Gbit/sek."

Setkání potenciálních investorů je plánováno do Washingtonu na 20. a 21. října 1999 pro všechny pověřené investory, kteří se zajímají o získání kapacitních jednotek STM-1 v Japan-US Cable Network.

Pro další informace o Japan-US Cable Network nebo pro získání pozvání na setkání potenciálních investorů kontraktujte prodejní personál na jejich webové stránce http://www.japan-us.org nebo následovně: Patrick Downey, Director of Sales, downey@globalfiber.net nebo tel: 1-202-872-8848 nebo Tim Reilly, Director of Sales, reilly@globalfiber.net nebo tel: 1-202-872- 8788. ots Original Text Service: Japan-US Cable Network Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: Patrick Downey, Director of Sales, 202-872-8848 or downey@globalfiber.net, nebo Tim Reilly, Director of Sales, 202- 872-8788 nebo reilly@globalfiber.net, oba z Global Fiber Management, za Japan-US Cable Network Webová stránka: http://www.japan-us.org

Keywords PROTEXT-Cable Network

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
IT, telecommunications

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.