Jediným zástupcem České republiky v organizaci CRT se

V letošním roce přijalo prestižní sdružení Caux Round Table svého zatím nejmladšího člena. Stal se jím sedmatřicetiletý generální ředitel české pobočky společnosti Microsoft ing. Jan Mühlfeit. Návrh na jeho přijetí podala správní rada Nadace Pangea na výzvu sekretariátu Caux Round Table v Nizozemsku.

"Přijetí našeho zástupce v prestižní organizaci přinese pozitivní výsledky i pro Českou republiku," uvedl Allan Gintel, předseda správní rady Nadace Pangea. "Již v příštím roce přijede několik členů CRT na zasedání Mezinárodního měnového fondu, které se bude konat v Praze. Další členové sdružení, kteří dosud naši zemi nikdy nenavštívili, tu hodlají v roce 2000 uspořádat seminář pro české podnikatele a manažery. Ředitel české pobočky společnosti Microsoft se stal nejen jediným zástupcem České republiky, ale celé střední a východní Evropy. Zároveň reprezentuje největšího světového výrobce počítačových programů."

Kulatý stůl v Caux (Caux Round Table) je světová organizace sdružující významné podnikatele, manažery, politiky a další osobnosti zaujímající důležitá místa v ekonomické a sociální oblasti ve své zemi, či podílející se na humanitární činnosti a ochraně životního prostředí. Náplň pravidelných schůzek je dána hlavním zaměřením, jímž je zejména etika v podnikání. Letošní rok byla jednání věnována problematice udržení zaměstnanosti.

Sdružení CRT bylo založeno v roce 1986 dvaceti osmi manažery pocházejícími z Evropy, Japonska a Severní Ameriky v čele s Frederikem Philipsem, majitelem nizozemské firmy na spotřební elektroniku. V současné době jej tvoří asi šedesátka osobností, jako je např. Dominic A. Tarantino, bývalý ředitel firmy Price Waterhouse, nebo Ryuzaburo Kaku, ředitel společnosti Canon.

Nadace Pangea byla ustavena v roce 1991. Svými programovými záměry a činností se hlásí k myšlenkám a odkazu J. A. Komenského, zejména k jeho celoživotnímu úsilí o spojení vzdělání, humanismu, reformované víry a světoobčanství v jeden systém.

Kontakt: Jozef Belvončík, tel.: (02) 61197111, email: jozef@microsoft.com

Keywords PROTEXT-Caux Round Table-Microsoft

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Culture
IT, telecommunications

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.