Turner Corp. ohlásila fúzi s Hochtief AG

Turner Corporation (NYSE: TUR) ohlásila, že vstoupila do dohody o fúzi s Hochtief AG, podle které Hochtief získá všechny nezaplacené kmenové akcie Turnera za 28,625 USD za akcii. Jako první krok Hochtief učiní soutěžní nabídku na všechny akcie Turnera. Ředitelská rada Turnera dohodu o fúzi jednomyslně schválila.

Někteří představitelé a ředitelé Turnera, stejně jako největší akcionář Turnera EBSPSW Holding AG, se dohodli, že vstoupí do tendru na jimi vlastněné akcie Turnera, představující v souhrnu asi 22 procent hlasovací síly Turnera, a že dají Hochtiefu opci na nákup takových akcií v souladu a podle podmínek dhody mezi Hochtiefem a takovými akcionáři.

S celkovou loňskou hodnotou dokončených prací 6,7 miliardy USD je Hochtief AG největší stavební firmou v Německu. Zhruba 48 procent podnikání skupiny je prováděno mimo Německo. Hochtief se stále více angažuje nejen v plánování a výstavbě, ale také ve financování a provozování komplexní infrastruktury a v dalších projektech.

V komentáři k nabídce od Hochtiefu předseda Turnera E. T. Gravette, Jr. řekl: "Hochtief má plnou podporu naší rady. Jsme potěšeni, že tak silný partner projevil zájem o Turnera a věříme, že společně budeme na trhu mocnou kombinací."

"Tato nabídka od Hochtiefu rozpoznala plnou hodnotu akcií Turnera a strategický význam a potenciál Turnera, jako jednoho z hlavních všeobecných kontraktorů v Americe. S 6,7 miliardy USD dokončených prací v roce 1998 je Hochtief jedním z lídrů světového stavebnictví. Spojením s Turnerem, který dokončil v roce 1998 stavby za více než 4,1 miliardy USD Hochtief podstatně posílí své postavení lídra na hraně celkového vedoucího místa ve stavebnictví."

Gravette zdůraznil, že fúze s Hochtiefem bude mít za výsledek vítězství pro obě firmy. "Turner Corporation bude nadále působit jako autonomní pobočka beze změny v americkém managementu. Z pohledu Turnera jde o prorůstovou transakci, nikoliv o snižování nákladů. Z důvodů fúze Turner neplánuje žádné propouštění."

Závazek Hochtiefu nakoupit v akcie v nabídce bude podmíněn tendrem akcií, představujících nejméně dvě třetiny hlasovací síly Turnera a bude dále předmětem uspokojení nebo zřeknutí se práv na určité zákaznické podmínky, včetně expirace nebo ukončení čekacího období podle Hart Scott Rodion Anti-Trust Improvement Act z roku 1976.

Turner Corporation se sídlem v New Yorku je prostřednictvím Turner Construction Company a dalších stavebních poboček jedním z hlavních stavebních dodavatelů v zemi, který poskytuje kompletní rozsah stavebních prací a služeb programového managementu stavebnímu trhu. Zvláštní důraz je kladen na obchodní, maloobchodní, školský, farmaceutický, zdravotnický, sportní a justiční sektor.

Protože více než 60 procent podnikání Turnera pochází od opakujících se klientů, je Turner považován na oborového lídra v poskytování kvalitních služeb na různorodých trzích. Společnost má silnou znalost místních trhů, na kterých působí poskytováním vynikajících služeb klíčovým oblastem, které nabízejí největší potenciál a nejvyšší ziskovost.

Turner, který má 41 kanceláří, provádí stavební projekty v celých Spojených státech a v zahraničí. V roce 1998 Turner dokončil stavby za více než 4,1 miliardy USD.

Hochtief AG se sídlem v Essenu v Německu má na celém světě 37.000 zaměstnanců. Jeho činnost v Severní Americe byla v minulosti realizována prostřednictvím jeho podílu v Kitchell Corportion ve Phoenixu v Arizoně. Hochtief ponechá svůj současný 35,46procentní podíl v Kitchellu beze změny. Kitchell operuje hlavně v tradičním a všeobecném stavebnictví na Jihozápadě USA.

Pro další informace navštivte webovou stránku Turnera na http://www.turnerconstruction.com .

Prohlášení obsažená v této zprávě, která nejsou historickými skutečnostmi, mohou být výhledovými prohlášeními s ohledem na události, jejichž vznik zahrnuje rizika a nejistoty, včetně poptávky a soutěže pro tato a další rizika a nejistoty, upřesněné v materiálech společnosti u Komise pro cenné papíry a burzu. Original Text Service: The Turner Corporation Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: Terry Kuflik z The Turner Corporation (USA) 212-229- 6000 Webová stránka: http://www.turnerconstruction.com

Keywords PROTEXT-Turner-Hochtief

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Building industry, housing and real property

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.