Invex jako marketingový nástroj pro vystavovatele

Úsilí organizátorů veletrhu Invex směřující k posouvání této akce více do polohy aktivního marketingového nástroje pro vystavovatele pokračovalo uzavřením dohody s Hospodářskou komorou České republiky. Manažer veletrhu Invex ing. Jaroslav Hloušek a tajemník Hospodářské komory ČR RNDr. Ivo Hrkal se dohodli na projektu podporující malé a střední firmy. Dalším indikátorem zamýšlených změn veletrhu Invex je podpora vlády ČR, jmenovitě vyjádřená jejím místopředsedou Doc. Ing. Pavlem Mertlíkem, CSc.

Organizátoři veletrhu Invex deklarovali již po skončení minulého ročníku, že jejich cílem bude postupně transformovat veletrh Invex z pozice poskytovatele výstavní plochy do role aktivního zprostředkovatele co nejširšího portfolia marketingových příležitostí. Naplňování tohoto cíle začalo konkrétními kroky již na přelomu roku a možno konstatovat, že prozatím se sliby daří plnit. Základní směry, ze kterých by měly konkrétní příležitosti pro vystavovatele i návštěvníky vznikat jsou: - individuální servis pro významné vystavovatele - projekt speciálního servisu pro návštěvníky z řad vrcholových managementů a státní správy včetně logistiky komunikace mezi těmito návštěvníky a vystavovateli - podpora a servis pro malé a střední firmy - speciální marketingové aktivity zaměřené na jednotlivé obory a segmenty trhu - navazování kontaktu se státní správou a získávání podpory vládních představitelů

Úsilí organizátorů veletrhu Invex má plnou podporu vedení akciové společnosti, o čemž mimo jiné svědčí implementace některých aktivit (např. speciální servis pro VIP návštěvníky) i na jiných veletržních akcích nebo společenská akce BVV Spring Start 27. 4. v Praze, kde BVV a.s. chce deklarovat své vize a záměry do budoucna.

Cílem společných aktivit Invexu a Hospodářské komory ČR je zatraktivnit veletrh pro zástupce malých a středních firem, BVV společně s HK připravují program, kde by přibližně 40.000 firem dostalo možnost získávat informace například o Y2K (hw, sw, pojištění), možných obchodních příležitostech atp. Takto postavený informační servis bude pokračovat na veletrhu Invex otevřením informačního střediska, kde zástupci malých a středních firem získají poznatky o jim určených aplikacích včetně možnosti konzultace s výrobcem či distributorem takové aplikace. "O podpoře malých a středních firem se stále mluví na různých úrovních, ale konkrétních výstupů zatím mnoho není. Proto jsme se obrátili na Hospodářskou komoru ČR, jakožto organizaci, jejímž hlavním úkolem je právě podpora malého a středního podnikání v České republice a dohodli jsme se, že v oblasti informačních technologií jsme schopni těmto firmám zprostředkovat řešení mnoha jejich problémů v různých oblastech. Chceme však zároveň pojmout takový servis dlouhodobě a proto zahájíme komunikaci s malými a středními firmami již v nejbližších dnech s cílem řešit na veletrhu Invex již co nejvíce konkrétních požadavků," říká manažer veletrhu Invex Ing. Jaroslav Hloušek a tajemník Hospodářské komory ČR RNDr. Ivo Hrkal k tomu dodává: "Hospodářská komora ČR má již dlouhodobé zkušenosti s podporou malých a středních firem, důkazem jsou například semináře pořádané společně s firmou Microsoft, které právě probíhají. Od spolupráce s veletrhem Invex si slibujeme hlavně zlepšení kvality informačního servisu a jako zásadní chápeme též možnost osobního setkávání se zástupci těchto firem přímo na veletrhu Invex. Navíc nám tato spolupráce umožňuje plánovat eventuální pokračování ve smyslu plošného informačního servisu pro malé a střední firmy nejprve asi v regionu jižní Moravy s postupným rozšiřováním na celé území ČR". Podpora aktivních marketingových příležitostí na veletrhu Invex je zcela nepochybně jedním z důvodů záštity vlády ČR směrem do zahraničí. Tuto záštitu oznámil a osobně deklaroval místopředseda vlády ČR Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. svým dopisem ze dne 25. března 1999, z něhož citujeme: "Tato významná akce má mou plnou podporu a rád se budu podílet na její přípravě".

Bližší informace: Ing. Jaroslav Hloušek, manažer veletrhu Invex, tel: 05/41152849 RNDr. Ivo Hrkal, tajemník Hospodářské komory ČR: tel: 02/24096111

Keywords Invex '99

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
IT, telecommunications

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.