Komora auditorů České republiky slaví 15. výročí založení

Komora auditorů České republiky slaví letos 15. výročí svého založení. Při této příležitosti pořádá komora ve dnech 12.-13. června 2008 mezinárodní odbornou konferenci na téma "Nové výzvy pro auditorskou profesi" v pražském hotelu Dorint Don Giovanni Prague.

Na programu konference zazní aktuální témata o regulaci statutárního auditu nejen v České republice, ale i v Evropské unii, zejména o návrhu nového zákona o auditorech a nové směrnici Evropské unie o statutárním auditu, o připravovaných změnách a dopadech na současnou praxi a vznikajících příležitostech pro účetní a auditorskou profesi. Dále zazní vystoupení o využití práce auditorů nejen u podniků, ale i ve veřejném sektoru, o zavádění auditorských postupů podle mezinárodních standardů, poznatky dozorčí komise o kontrole kvality auditu aj. Na konferenci vystoupí kromě zástupců Komory auditorů řada odborníků z tuzemských a zahraničních organizací.

Součástí oslav 15. výročí Komory auditorů je slavnostní večer v Rudolfinu 12. června od 18.30 hod., jehož součástí je koncert České komorní filharmonie - novináři a zástupci médií jsou srdečně zváni.

Komora auditorů ČR byla založena ze zákona ustavujícím sněmem na jaře roku 1993 jako samosprávná profesní organizace. Ustavující sněm schválil základní vnitřní předpisy komory a zvolil vedení komory v čele s prezidentem. Svou úlohu plní Komora auditorů po celých patnáct let bez problémů v souladu se zákonem o auditorech a s příslušnou směrnicí Evropské unie i po přijetí nové zákonné úpravy v roce 2000. Nyní se v Parlamentu České republiky projednává zcela nový návrh zákona o auditorech, který přinese řadu změn.

Mezi zákonné povinnosti Komory auditorů patří vedení seznamů auditorů a auditorských společností, dohled na řádné poskytování auditorských služeb, vydávání profesních předpisů a auditorských směrnic, příprava auditorských zkoušek a péče o odbornou úroveň auditorů zejména formou průběžného vzdělávání. Komora auditorů je členem Mezinárodní federace účetních IFAC a Evropské federace účetních FEE, kde získává podklady pro svoji odbornou činnost.

K 1. červnu 2008 je v seznamech vedených komorou zapsáno 1296 auditorů a 348 auditorských společností, jejichž seznam je veřejně přístupný na webových stránkách http://www.kacr.cz, kde je zveřejněno rovněž mnoho dalších údajů o komoře.

Kontakt:

Komora auditorů České republiky

Opletalova 55

110 00 Praha 1

tel.: 224 222 178

fax: 224 211 905

e-mail: kacr@kacr.cz

http://www.kacr.cz

Keywords ČR-služby-finance-hospodářství-právo-Komora auditorů ČR-PROTEXT

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Services, tourism
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.