Sněm auditorů - novým prezidentem Komory auditorů byl zvolen pan Ing. Petr Šobotník ze společnosti PricewaterhouseCoopers

V pondělí 19. listopadu se sešli auditoři v pražském Top Hotelu na XVII. celostátním sněmu, který měl na programu především volby nových členů orgánů Komory auditorů České republiky na následující funkční období a stanovení priorit činnosti na rok 2008. Novým prezidentem Komory auditorů se stal Ing. Petr Šobotník ze společnosti PricewaterhouseCoopers, který v této funkci vystřídá Vladimíra Králíčka. Viceprezidentkou komory byla zvolena prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. Předsedou dozorčí komise byl zvolen Ing. Stanislav Staněk ze společnosti Deloitte & Touche. Předsedou kárné komise byl zvolen Ing. Josef Běloubek.

Sněm auditorů se konal v době zásadních změn, které čekají auditorskou profesi v podobě nového zákona o auditorech, jehož návrh by již měla mít na stole vláda. Nový zákon, který by měl vstoupit v platnost 1. května 2008, má zajistit implementaci směrnice Evropské unie č. 2006/43/ES o povinném auditu ročních účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek do českého právního řádu.

Nový zákon zachovává profesní samosprávu delegovanou na Komoru auditorů, kromě toho nově zavádí veřejný dohled nad auditorskou profesí vytvořením tzv. Rady pro veřejný dohled na auditem, vymezuje pro účely povinného auditu subjekty veřejného zájmu, u nichž bude povinné zakládání výborů pro audit, zavádí povinné postupy auditorů podle mezinárodních auditorských standardů přijímaných Evropskou unií a podle mezinárodně uznávaných etických norem (Etický kodex IFAC), stanoví povinnosti a pravomoci Komory.

Komora auditorů České republiky je zřízena zákonem č. 254/2000 Sb. jako samosprávná profesní organizace všech auditorů, která dohlíží na řádné poskytování auditorských služeb, vydává profesní předpisy a směrnice, vede seznamy auditorů a auditorských společností a pečuje o odbornou úroveň auditorů. K dnešnímu datu Komora registruje 1296 auditorů, 347 auditorských společností a 1080 asistentů, jejichž seznam je veřejně přístupný na webových stránkách http://www.kacr.cz. Komora auditorů je členem Mezinárodní federace účetních IFAC a Evropské federace účetních FEE.

Kontakt:

Komora auditorů ČR,

tel.: 224 222 178,

fax: 224 211 905,

e-mail: kacr@kacr.cz

Keywords ČR-služby-finance-hospodářství-audit-Komora auditorů ČR-PROTEXT

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Services, tourism
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.