Petr Kříž z PricewaterhouseCoopers byl jmenován viceprezidentem Evropské federace účetních

Petr Kříž, partner pro auditorské služby české společnosti PricewaterhouseCoopers, byl jmenován viceprezidentem Evropské federace účetních (European Federation of Accountants - FEE) zodpovědným za oblast financí. Stal se rovněž předsedou pracovní skupiny pro banky.

FEE je představitelem účetní a auditorské profese v Evropě. Sdružuje 44 organizací z 32 zemí. Členské organizace působí ve všech 25 zemích Evropské unie a 3 zemích Evropského sdružení volného obchodu a zastupují více než 500 000 účetních a auditorů.

"Volba nového viceprezidenta je uznáním jeho charakteru, znalostí, dovedností i aktivit v rámci auditorské profese v tuzemském i mezinárodním měřítku a zároveň uznáním kvality auditorské profese v České republice", komentoval jmenování prezident Komory auditorů ČR Vladimír Králíček.

"Těší mě, že region střední Evropy tímto získává zastoupení v exekutivě FEE a rád bych poděkoval za podporu, které se mi ze strany Komory i společnosti PricewaterhouseCoopers pro tuto činnost dostává," uvedl Petr Kříž.

Petr Kříž je partnerem pro oblast auditu ve společnosti PricewaterhouseCoopers Audit. Od roku 2002 působí jako člen rady FEE. V letech 2001-2004 byl prezidentem Komory auditorů České republiky a od roku 2004 zastupuje komoru v radě FEE. Je rovněž členem pracovní skupiny pro reformu auditu ministerstva financí a členem Kotačního výboru Burzy cenných papírů Praha.

Petr Kříž (46) vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, je českým statutárním auditorem a certifikovaným účetním ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Mezi jeho hlavní specializace patří bankovní a finanční nástroje, účetnictví a regulace auditu, mezinárodní standardy a jejich sbližování. Je autorem řady článků v odborném tisku, kromě toho přednáší na řadě mezinárodních konferencích.

Komora auditorů České republiky je samosprávná profesní organizace, která vede seznamy auditorů a auditorských společností, dohlíží na řádné poskytování auditorských služeb, vydává profesní předpisy a auditorské směrnice a vytváří předpoklady pro pěstování odborné úrovně auditorů. V současnosti registruje 1284 auditorů a 337 auditorských společností. Je členem mezinárodních organizací IFAC a FEE.

Společnost PricewaterhouseCoopers poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby veřejným i soukromým organizacím v různých odvětvích. Má přes 140 000 pracovníků ve 149 zemích. Název "PricewaterhouseCoopers" označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.

Kontakty:

Komora auditorů České republiky

Tel.: +420 224 212 670, e-mail: kacr@kacr.cz, http://www.kacr.cz

Pavel Šafránek, specialista pro komunikaci, PricewaterhouseCoopers

Tel.: +420 251 151 832, e-mail: pavel.safranek@cz.pwc.com, http://www.pwc.com

Keywords ČR-finance-Komora auditorů-PROTEXT

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.