Sněm auditorů a změny v profesi

V pondělí 27. listopadu se sejdou auditoři v pražském Top Hotelu na XVI. celostátním sněmu, který bude mít na programu zhodnocení činnosti v roce 2006 a priority na příští rok.

Za nejvýznamnější změnu, jež se bezprostředně týká všech auditorů a auditorských firem, lze považovat plný přechod auditu účetních závěrek na Mezinárodní auditorské standardy od 1. ledna 2006. Komora auditorů vytvořila podmínky pro tuto změnu nabídkou školení pro auditory, jednak vydáním překladu "Sborník Mezinárodních auditorských standardů 2006" s aktuálním zněním všech textů vydaných Mezinárodní federací účetních IFAC. Velkým úspěchem je vydání nové Příručky pro provádění auditu, která by měla sloužit ke zkvalitnění práce zejména v malých auditorských firmách a u individuálních auditorů.

Další významnou změnou, která se auditorů dotkne s určitým časovým odstupem, je nový klíčový právní předpis Evropské unie - Směrnice o statutárním auditu účetních závěrek, platná od letošního června, na jejíž zabudování do právního systému České republiky jsou dva roky. Již nyní ministerstvo financí pracuje na přípravě nového zákona o auditorech za aktivní účasti Komory auditorů. Nová směrnice o auditu obsahuje poměrně rozsáhlé změny oproti předchozí úpravě. Stanoví přísnější podmínky pro výkon auditorské profese, upravuje povinnosti statutárních auditorů, jejich nezávislost a etické zásady, novinkou je vybudování systému veřejného dohledu pro auditory účetních jednotek veřejného zájmu. Cílem připravovaných změn je zajistit, aby se investoři a jiné zainteresované osoby mohli více spolehnout na zveřejněné účetní závěrky a výroční zprávy, předcházení střetu zájmu na straně auditorů a posílení ochrany investorů, resp. majitelů společností a dalších zainteresovaných osob.

Letošní sněm tak bude mj. schvalovat kromě drobných změn profesních předpisů i nový Etický kodex, vycházející z aktuálního znění mezinárodního Etického kodexu auditorů a účetních.

Komora auditorů České republiky je zřízena zákonem č. 254/2000 Sb. jako samosprávná profesní organizace, která vede seznamy auditorů a auditorských společností, dohlíží na řádné poskytování auditorských služeb, vydává profesní předpisy a auditorské směrnice a vytváří předpoklady pro pěstování odborné úrovně auditorů. Ke konci října registrovala Komora 1284 auditorů a 336 auditorských společností. Komora auditorů je členem mezinárodních organizací IFAC a FEE.

Kontakt:

Komora auditorů ČR

tel.: 224 222 178

fax: 224 211 905

e-mail: kacr@kacr.cz

http://www.kacr.cz

Keywords ČR-hospodářství-finance-Komora auditorů-PROTEXT

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.