Konference o harmonizaci auditu a účetnictví v Evropské unii

Harmonizace auditu a účetnictví v Evropské unii je tématem dvoudenní konference s mezinárodní účastí, kterou pořádá Komora auditorů ČR ve dnech 16. a 17. října 2006 v hotelu Dorint Novotel v Praze. Na konferenci vystoupí zástupci Mezinárodní federace účetních IFAC, Evropské federace účetních znalců FEE, Slovenské komory auditorů a velkých auditorských firem.

Pozornost bude na konferenci věnována zejména mezinárodním účetním standardům (IFRS), regulaci účetnictví a auditu na úrovni EU, malým a středním podnikům, veřejnému sektoru a připravovanému modelu veřejného dohledu v ČR. Velkou výzvou, před níž dnes stojí auditorská profese v Evropě, je nová směrnice EU o statutárním auditu, jejímž cílem je obnovit spolehlivost účetních závěrek a zvýšit ochranu před skandály typu Parmalat a Ahold.

Směrnice o povinném auditu stanoví přísnější podmínky pro výkon auditorské profese, upravuje povinnosti statutárních auditorů, jejich nezávislost a etické zásady. Zároveň by měla umožnit lepší kontrolu práce auditorů prostřednictvím veřejného dohledu, složeného ze zástupců regulačních orgánů, příp. odborné veřejnosti, a zřízením výborů pro audit. Nová směrnice je klíčovým evropským právním předpisem, který by měl být transponován do právních norem České republiky, zejména do nového zákona o auditorech, na jehož přípravě se Komora auditorů aktivně podílí.

Mezinárodní spolupráce a účast na aktivitách souvisejících s mezinárodní harmonizací účetnictví je integrální součástí práce Komory auditorů. Komora auditorů ČR je členem sdružení pro překlad mezinárodních účetních standardů (IFRS) a pořádá pro auditory i odbornou veřejnost řadu seminářů na tato témata.

Ke zkvalitnění auditorské činnosti přijala Komora auditorů mezinárodní auditorské standardy (ISA) jako závazné profesní předpisy pro české auditory a v uplynulých dvou letech vydala jejich český překlad. Další pomůckou pro práci auditorů je příručka pro provádění auditu u podnikatelů, kterou Komora auditorů připravila ve spolupráci s firmou Deloitte. Vydání tohoto vzorového manuálu by mělo napomoci zvýšit kvalitu práce auditorů zejména v malých auditorských firmách a u individuálních auditorů.

Komora auditorů České republiky je zřízena zákonem č. 254/2000 Sb. jako samosprávná profesní organizace, která zejména dohlíží na řádné poskytování auditorských služeb, vydává profesní předpisy a směrnice, vede seznamy auditorů a pečuje o jejich odbornou úroveň. K 30. září 2006 registrovala komora 1281 auditorů, 338 auditorských společností a 1016 asistentů. Komora auditorů je členem IFAC a FEE.

Kontakt:

Komora auditorů ČR

tel.: 224 222 178

fax: 224 211 905

e-mail: kacr@kacr.cz

internet: http://www.kacr.cz

Keywords ČR-EU-hospodářství-finance-účetnictví-Komora auditorů-PROTEXT

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Politics, public administration and courts
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.