Federal-Mogul oznamuje strukturu skupiny Visibility

Frank Tomes, výkonný viceprezident divize General Products společnosti Federal-Mogul Corporation (NYSE: FMO), oznamuje organizační strukturu skupiny Visibility, která nabývá okamžitého účinku:

* James T. Boyd, ředitel, výroba světel, Severní Amerika

* William F. Buchman, viceprezident prodeje a marketingu originálních produktů (OE) v oblasti světel

* Rene Dalleur, výkonný ředitel, stěrače, Evropa Jižní Afrika

* Robert N. Faulhaber, ředitel, výroba stěračů, Severní Amerika

* Richard A. Kurt, ředitel, oddělení lidských zdrojů

* Mario Machado, generální ředitel, světla a stěrače, Brazílie

* Terry Ressler, ředitel, prodej a marketing originálních stěračů, Severní Amerika

* Joe Stephan, ředitel marketingu náhradních dílů a doplňků, Severní Amerika

* Barry Whipple, hlavní účetní divize

Všechny tyto funkce budou přímo podřízeny Terrymu Graesslemu, viceprezidentovi skupiny Visibility v rámci divize General Products, s výjimkou Rene Dalleura, který bude nadále přímo podřízen Kevinu Bairdovi v Evropě.

"Sloučením naší výroby stěračů a světel budeme moci poskytnout našim zákazníkům atraktivnější a lepší nabídku," uvedl Tomes.

James T. Boyd, ředitel, výroba světel, Severní Amerika

James T. Boyd je jmenován ředitelem výroby světel v Severní Americe.

Před tímto jmenováním Boyd zastával funkci ředitele pro výrobu světel a předtím viceprezidenta výroby světel u společnosti Cooper Automotive. Boyd strávil u Cooper více než 30 let a zastával funkce ve výrobě včetně ředitele závodu Boyertown v Pennsylvánii, když by povýšen z funkce výrobního ředitele. Předtím Boyd byl ve funkcích například ředitel distribuce, vedoucí speciálních projektů a ředitel pro materiály.

Boyd získal titul Master of Business Administration na Vaderbiltově universitě v Nashville v Tennessee a titul bakalář věd na South East Missouri State University.

William (Bill) F. Buchman, viceprezident prodeje a marketingu originálních produktů (OE) v oblasti světel

Bill Buchman je jmenován viceprezidentem prodeje a marketingu originálních světel.

Před touto funkcí zastával Buchman pozici viceprezidenta pro prodej a marketing světel a předtím byl ředitelem prodeje světel u Cooper Automotive.

Před nástupem ke společnosti Cooper si Buchman vybudoval rozsáhlé zkušenosti v celé řadě funkcí v prodeji a strojírenství v divizi Park and the Electric společnosti General Motors.

Buchman získal hodnost bakalář věd na univerzitě Youngstown State University v Youngstownu ve státě Ohio.

Rene Dalleur, ředitel, výkonný ředitel pro stěrače v Evropě a Jižní Africe.

Rene Dalleur pokračuje jako výkonný ředitel pro stěrače v Evropě a Jižní Africe.

Před svým nástupem k Federal-Mogul byl Dalleur ředitelem speciálních projektů, generálním ředitelem pro belgické operace a evropskou logistiku u společnosti Cooper Automotive - Europe. Předtím byl ve funkci generálního ředitele závodu Aubange. Daulleru nastoupil k Cooper Automotive v roce 1988 jako vedoucí závodu v Aubange. Začal svou dráhu v leteckém a kosmickém průmyslu, když pracoval na zakázkách v oblasti strojírenství, nákupu a řízení projektů u společnosti F.N. Herstal v Belgii.

Dalleur získal hodnost v strojírenství a řízení na univerzitě v belgickém Louvain.

Robert N. Faulhaber, ředitel výroby stěračů, Severní Amerika

Robert Faulhaber byl jmenován ředitelem výroby stěračů v Severní Americe.

Před tímto jmenováním zastával Faulhaber funkci ředitele výroby stěračů v Severní Americe v divizi Sealing Systems. Před nástupem k Federal-Mogul pracoval Faulhaber u Cooper Automotive od roku 1979 ve funkcích ředitele závodu Sparta ve státě Tennessee a vedoucího divize Advance and Mini.

Faulhaber získal titul bakalář věd na Kean College ve státě New Jersey.

Richard (Rick) A. Kurt, ředitel lidských zdrojů

Rick Kurt byl jmenován ředitelem lidských zdrojů ve skupině Visibility.

Před tímto jmenováním Kurt zastával funkci ředitele lidských zdrojů v oblasti světel a předtím byl ředitelem lidských zdrojů v Severní Americe v oblasti světel. Kurt se vypracoval v oblasti vztahů se zaměstnanci ve funkcích jako vedoucí vztahů se zaměstnanci a ředitel vztahů se zaměstnanci. Kurt zastával celou řadu funkcí v oblasti lidských zdrojů u společčnosti Cooper Industries Inc. předtím než přešel k Cooper Automotive.

Kurt získal titul bakaláře věd na Indiana University.

Mario Machado, generální ředitel pro světla a stěrače, Brazílie.

Mario Machado byl jmenován generálním ředitelem pro světla a stěrače v Brazílii.

Před tímto jmenováním Machado zastával funkci generálního ředitele Federal-Mogul do Brazil. Machado přišel k Federal-Mogul od společnosti Cooper Automotive, k níž nastoupil v lednu 1998, když předtím působil jako výkonný ředitel Lucas do Brazil - Lighting. Byl generálním ředitelem Kostal Mercosur a zastával několik vedoucích funkcí u Allied Signal do Brazil.

Terry Ressler, ředitel prodeje a marketingu originálních stěračů v Severní Americe.

Terry Ressler byl jmenován ředitelem prodeje a marketingu originálních stěračů pro Severní Ameriku.

Před tímto jmenováním Ressler zastával funkci ředitele prodeje a marketingu originálních stěračů v divizi Sealing Systems. Ressler nastoupil k Wagner Brake and Lighting v roce 1986. Zastával celou řadu funkcí se zvyšující se odpovědností v oblasti prodeje a marketingu v bývalé společnosti Cooper Automotive.

Ressler získal titul Master of Business Administration na Duquesue University v Pittsburghu ve státě Pennyslvania a titul bakalář věd na Indiana University.

Joe Stephan, ředitel marketingu náhradních dílů a doplňků, Severní Amerika.

Joe Stephan byl jmenován ředitelem marketingu náhradních dílů a doplňků pro Severní Ameriku.

Před tímto jmenováním Stephan zastával funkci ředitele marketingu světel.

Barry Whipple, hlavní účetní divize

Barry Whipple byl jmenován hlavním účetním skupiny Visibility.

Před tímto jmenováním zastával Whipple funkci ředitele financí ve výrobě světel. Whipple zastával funkci ředitele, oddělení obchodních analýz a mezinárodních financí u Cooper Automotive, když byl povýšen z funkce vedoucího obchodních analýz a mezinárodních financí a předtím z funkce operačního analytika. Předtím než zastával funkce na podnikové úrovni, Whipple zastával funkci ředitele obchodních analýz a plánování u Wagner Lighting Division a také zastával funkci hlavního účetního závodu.

Whipple získal titul Master of Business Administration na University of Tennessee a titul bakalář věd v matematice na Bloomsbury University of Pennsylvania.

Federal-Mogul s ústředím v Southfieldu ve státě Michigan je výrobce autosoučástek, který poskytuje inovativní řešení a systémy globálním zákazníkům na trhu automobilů, lehkých a těžkých nákladních automobilů, železniční dopravy, zemědělské techniky a průmyslu. Společnost byla založena v roce 1899. Navštivte webovou stránku společnosti na adrese http://www.federal-mogul.com, kde získáte další informace. Sdělení pro tisk společnosti Federal- Mogul je možné získat faxem prostřednictvím služby Company News On-Call, volejte 800-758- 5804, linka 306225.

ots Original Text Service: Federal-Mogul Corporation

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Kimberly A. Welch, Federal- Mogul, 248-354-1916

Company News On-Call:

http://www.prnewswire.com/comp/306225.html nebo fax, 800-758- 5804, linka 306225

Webová stránka: http://www.federal-mogul.com

Keywords Federal-Mogul

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Automotive industry, transport and machinery

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.