GE posílil pozici v oblasti plynových turbín

GE Power Systems (GEPS) dnes dokončil svou akvizici výroby těžkých plynových turbín od ALSTOM France S.A. za 910 miliónů USD, čímž rozšířili svou vedoucí instalovanou bázi plynových turbín o 1000 jednotek na 7300.

GE získal od Alstomu všechny operace v oblasti těžkých plynových turbín v Německu a Francii a posílil tak svou schopnost uspokojovat světovou poptávku po elektrárenském zařízení 50 Hz. Navíc GE získal servisní organizace Alstomu, včetně jeho operací v Singapuru a Argentině, čímž rozšířil své celosvětové servisní služby a zvýšil schopnost nabízet odběratelům turbín přímý a univerzální přístup k technickým zdrojům GE.

Nová podnikatelská jednotka se bude nazývat GE Energy Products-Europe a bude vedena Didierem Forgetem, který dříve vedl divizi těžkých plynových turbín Alstomu. Forget bude podléhat Marku Littlovi, viceprezidentovi GE Power Systems pro elektrárny. GE Energy Product-Europe se stane světovým "Centrem dokonalosti" pro plynové turbíny 50 Hz.

Vedoucí postavení v moderní technologii

GEPS je již průmyslovou jedničkou v technologii moderních plynových turbín s téměř 470 jednotkami v činnosti, objednaných nebo předaných, což je více než u veškeré konkurence. Moderní plynové turbíny GE jsou dohromady v provozu více než 2,1 miliónu hodin a 90 jednotek z nich překročilo 8000 hodin - ekvivalent jednoročního provozu.

Tento obchod je poslední z řady akvizicí, smíšených podniků a aliancí určených k rozšíření schopnosti společnosti poskytovat širší portfolio řešení pro celý energetický sektor - od vrtů po zákazníka. Prezident a výkonný ředitel Robert Nardelli řekl, že akvizice - jedna z dosud největších u GE Power - "nám pomůže kapitalizovat nákladově konkurenceschopný řetězec nabídky a zlepšit naši schopnost plnit rostoucí světovou poptávku, s dalším prospěchem pro vysoce ceněnou celosvětovou zásobárnu talentů GE."

Nardelli uvedl, že akvizice, které jeho organizace udělala během posledních dvou let přispějí v roce 1999 k obratu částkou více než 1,5 miliardy USD.

"Naše strategie," řekl Nardelli, "má široký pohled uznávající globalizaci našeho podnikání - zvláště dlouhodobou infrastrukturní poptávku na nově vznikajících trzích - a co je nejdůležitější, rozšiřuje trh, na kterém operujeme z 20 miliard na 700 miliard USD ročně."

V roce 1998 měl Alstom s obchodu těžkými plynovými turbínami příjem přibližně 830 miliónů USD a zažíval dynamický dvouciferný růst. Akvizice zahrnuje 2500 lidí, čímž se celosvětový počet zaměstnanců GEPS zvýší na 24.500 osob.

Dříve se obě společnosti účastnili na smíšeném podniku European Gas Turbines NV (EGT), na němž GE vlastnila 10 procent. Tento obchod zahrnuje desetiprocentní podíl GE na smíšeném podniku Alstom-GE a ukončuje dlouhodobou licenční dohodu.

O GE Power Systems

GE Power Systems je jednotkou General Electric Company (NYSE: GE) v hodnotě 9,5 miliardy USD a světovým lídrem v elektrárenské technologii, službách pro energetiku a systémech řízení energetiky. ots Original Text Service: GE Power Systems Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: Jeffrey Ignaszak z GE Power Systems, (USA) 518-385- 9713, fax - (USA) 518-385- 0156

Keywords GE-Alstom

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Energy, raw materials
Automotive industry, transport and machinery

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.