Bristol-Myers Squibb má souhlas EU pro nový VIDEX(R)

Společnost Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY) dnes oznámila, že patnáctka členských států Evropské unie dosáhla vzájemné dohody o uznání preparátu VIDEX(R) (ddI, didanosine) s dávkováním jedenkrát denně pro ošetření lidí nakažených virem HIV.

Jde o první preparát s inhibitorem reverzní transkriptázy (NRTI), který se užívá jen jednou denně. Bude prodáván pod obchodním názvem VIDEX(R). Jako NRTI je VIDEX členem třídy preparátů proti HIV, která vytváří základy pro kombinovanou protivirovou terapii. Vzájemná dohoda o uznání preparátu znamená, že může být zaveden každým členským státem po autorizaci úřady v jednotlivých státech.

"Once daily VIDEX je dobrou zprávou pro pacienty i lékaře, nabízí větší pohodlí v jejich režimech bez obav, že by byla omezena účinnost," uvedl Dr. Jose Maria Gatell, šéf sekce služeb infekčních nemocí Hospital Clinic i Provincial ve španělské Barceloně. "VIDEX je základní kámen protivirové terapie HIV a dávkování jednou denně pomůže pacientům opřít se o své režimy."

Po téměř sedmi letech na trhu zůstává VIDEX jednou z nejúčinnějších a trvalých možností ošetření díky své vysoké účinnosti a excelentnímu rezistentnímu profilu. VIDEX byl šíře studován v různých populacích HIV infikovaných pacientů na světě, a to i v kombinaci s mnoha jinými schválenými protivirovými preparáty - například s lékem ZERIT(R) (stavudine či d4t) od Bristol-Myers Squibb - i s experimentálními preparáty. V kombinaci s dalšími antiretroviry VIDEX(R) redukuje virové zatížení organismu a zvyšuje počet krevních elementů CD4, což je klíčový indikátor účinnosti v boji s HIV.

"Zkrátka, lidé žijící s HIV potřebují terapie jako VIDEX, které fungují," uvedl Steve Schnittman, ředitel protivirového klinického výzkumu ve skupině Bristol-Myers Squibb. "Taktéž potřebují takové preparáty jako je once daily VIDEX pro optimální návaznost. Preparát se snadněji užívá, terapie se lépe usměrňuje a lépe se míchá s dávkovacími požadavky ostatních medikamentů."

Dnešní protivirové programy léčby mohou být komplikované, požadují pečlivé dlouhodobé vedení. Některé "HIV koktejly" kombinují až čtyři i více léků, z nichž v mnoha případech každý lék požaduje velmi specifické dávkování. Nedostatečné dodržování režimu může vést k vytvoření rezistence a neúčinnosti léku.

Prostředky, které se užívají jedenkrát za den pacientovi pomáhají vyrovnat se s komplexem požadavků při zahájení terapie či při změnách režimu.

Schválení VIDEX s dávkováním jednou denně je založeno na vědecké expertíze, na souhrnech již publikovaných klinických studií a na výsledcích klinických testů. Expertíza přehodnotila vědeckou bázi dávkování VIDEX jedenkrát denně. Souhrn klinických studií uzavřel, že VIDEX podávaný jednou denně je stejně tak účinný jako podávaný dvakrát, a to v porovnání virového zatížení organismu i v počtech CD4. Výsledky souhrnu byly později potvrzeny výsledkem klinických testů při porovnávání výsledků dávkování VIDEX jednou a dvakrát denně.

VIDEX(R) byl společností Bristol-Myers Squibb vyvíjen od roku 1988. VIDEX obdržel povolení Evropské unie k prodeji v roce 1991 pro léčbu HIV/AIDS a je firmou Bristol-Myers Squibb prodáván v 70 zemích po celém světě.

Bristol-Myers Squibb je diversifikovaná světová firma zabývající se zdravotní a osobní péčí, jejímiž hlavními oblastmi aktivit jsou farmaceutický průmysl, spotřební zboží, nutriční a zdravotnická zařízení. Firma je lídrem mezi výrobci léčebných prostředků pro kardiovaskulární, metabolické a infekční nemoci, poruchy centrálního nervového systému a dermatologické poruchy a léčbu rakoviny. Společnost je lídrem na trhu spotřebitelské medicíny, ortopedických pomůcek, přípravků pro léčbu osteomie, nutričních preparátů, dětské výživy a přípravků pečujících o vlasy a pokožku.

Pro kompletní informace o produktech ZERIT(R) (d4T, stavudine) a VIDEX(R) (ddI, didanosine) se, prosím, spojte s Patricií Doykos Duquette na čísle 609-897-3077 nebo s Deborah Mechaneck na čísle 44-1-895-628- 936.

Původní text: Bristol-Myers Squibb International Limited

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Patricia Doykos Duquette, International Public Affairs 001-609-897-3077

nebo patricia.duquette@bms.com

nebo Deborah Mechaneck, International Public Affairs +44-1- 895-628-936, obě z Bristol-Myers Squibb.

Keywords Protext-Bristol Myers Squibb

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Chemical and pharmaceutical industries

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.