Zkrácený test GRE se připravuje na září 2023

Test GRE, který zůstává i nadále nejrozšířenější zkouškou pro zájemce o postgraduální studium, bude nově o polovinu rychlejší

Organizace ETS (Educational Testing Service) dnes oznámila, že od září letošního roku bude obecný test pro zájemce o postgraduální studium GRE (Graduate Readiness Exam) General Test trvat méně než dvě hodiny, což je zhruba o polovinu méně než u současné verze testu. GRE General Test se tak stane nejkratší a nejefektivnější variantou přijímacích zkoušek na špičkové odborné, ekonomické a právnické školy. Kratší test GRE bude i nadále poskytovat uchazečům a institucím stejně platné a spolehlivé výsledky, na které se u ETS vždy spoléhali. Registrace ke zkrácenému testu je nyní otevřena pro zkušební termíny od 22. září 2023.

Změny provedené v testu zahrnují:

• odstranění úkolu "Analyze an Argument" (Analýza argumentace) v sekci Analytical Writing (Analytické psaní),

• snížení počtu otázek ve verbální a kvantitativní sekci,

• odstranění části bez bodového hodnocení.

Kromě změn v testech mohou účastníci testů očekávat, že své oficiální výsledky obdrží mnohem rychleji, a to již za 8 -10 dní. Tyto změny představují první z několika plánovaných modernizací obecného testu GRE General Test, které mají za úkol zlepšit zážitek uchazečů, šetřit jejich časem a zmírňovat únavu a stres.

"Dnes oznámené změny dokládají, jaký důraz klademe na to, aby středobodem veškeré naší činnosti byli naši zákazníci," řekl generální ředitel ETS Amit Sevak. "Při postupném zavádění produktových inovací se snažíme vyvážit dva aspekty - zachování přísnosti a validity testů a zároveň zlepšení komfortu testovaných osob."

Od letošního září budou mít zájemci přístup k oficiálním zdrojům pro přípravu na test GRE a cvičným testům sestaveným pro novou, optimalizovanou verzi testu. Vzhledem k tomu, že kratší test obsahuje stejné typy otázek (s výjimkou odstranění eseje "Analyze an Argument" v sekci Analytical Writing), mohou uchazeči i nadále používat stávající oficiální přípravné materiály.

Test GRE zůstane i nadále nejvhodnějším, nejspolehlivějším a nejlépe zabezpečeným vstupním testem zájemců o postgraduální studium na světě – jen v kratším čase. Rovněž bodové škály zůstanou stejné, což umožní postgraduálním programům snadno porovnávat výsledky mezi kohortami testovanými před a po září 2023.

Více informací o připravovaných změnách najdete na adrese www.ets.org/gre/shorter. Chcete-li si vytvořit účet, zaregistrovat se k testu nebo získat přístup ke zdrojům pro přípravu na test a dalším informacím, navštivte stránky www.ets.org/mygre.

O zkoušce GRE General Test

GRE® General Test je celosvětově nejpoužívanějším testem pro přijímací řízení do postgraduálních a odborných programů, včetně ekonomických a právnických. Spolehlivě hodnotí schopnost verbálního uvažování, kvantitativního uvažování, kritického myšlení a analytického psaní, které jsou nezbytným předpokladem úspěchu ve většině postgraduálních programů. Výsledky GRE jsou nepostradatelnou součástí uceleného přijímacího řízení pro svou jedinečnou roli v přihlášce jako jediné na výzkumu založené, spravedlivé a objektivní měřítko kognitivních dovedností. Výsledky GRE otevíraly již od svého vzniku dveře těm, kteří měli méně socioekonomických zdrojů a vzdělávacích příležitostí než jejich vrstevníci, a tomuto účelu slouží dodnes.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1891130/ETS_Logo_navy_gold_300___Copy_Logo.jpg

KONTAKT: Alescia Dingle, mediacontacts@ets.org

PROTEXT

Keywords USA-školy-ETS

Region
USA, Canada, U.N.

Category
Science, education and school system

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.