Komenský v 52 lekcích. Co nás učí jeho životní příběh?

Jako sedmý svazek populární Malé edice klasiků vychází Komenského Lekce lidskosti. Novinka, obdobně jako předchozí svazky (Jan Hus, Martin Luther, Karel Čapek a další), přibližuje autentickou spiritualitu velikána české literatury i světových dějin – Jana Amose Komenského. Knihu sestavil a okomentoval komeniolog prof. Jan Hábl.

Jan Amos Komenský, teolog, jazykovědec, spisovatel, myslitel evropského i světového formátu, otec moderní pedagogiky, filosof, poslední biskup Jednoty bratrské, humanista a především člověk, který prožil nesmírně těžký život. Mor, požáry, války, ztráty nejbližších, pronásledování, exil. Obstál v tak těžkých životních zkouškách? Nejen to. „Učitel národů“ dokázal své životní rány zúročit a stal se mimořádným hlasem, který k nám dodnes intenzivně promlouvá.

Tato malá knížka obsahuje 52 aktuálních zamyšlení na každý týden v roce, vybraných z nadčasového odkazu Jana Amose.

Jan Hábl je pedagog, komeniolog a kazatel Církve bratrské. Působí jako profesor na Univerzitě Hradec Králové, zabývá se obory na rozhraní pedagogiky, etiky a historie. Svůj výběr z Komenského díla doprovodil stručnými pedagogickými „lekcemi“ a zasvěceným doslovem.

Malá edice klasiků představuje širokému čtenářskému publiku duchovní odkaz autorů a myslitelů, k jejichž dílu by běžný čtenář přistupoval možná s ostychem, možná s obavou a možná by se jim vyhnul docela. Jednotlivé drobné svazky nabízejí vhled do myšlenkového světa „velikánů“, o nichž často slýcháme nebo čteme, ne tak často ale necháváme zaznít jejich vlastní hlas. Čtenářskou přístupnost podporuje nejen uspořádání do výboru kratších textů, zpravidla komentovaných editorem, ale také důraz kladený na takové seznámení s autorem, které je osobní, lidské.

Ediční řadu spojuje zájem o autentickou spiritualitu vybraných osobností, která může být inspirativní i pro současného čtenáře. Biblion dosud nabídl úspěšné tituly jako Jan Hus: Listy z Kostnice, Martin Luther: Dopisy blízkým, Karel Čapek: Skoro modlitby, Ivan M. Jirous: Magorské modlitby, Jiří Langer – Jiří Orten: Modlitby českožidovské nebo John Stott: Radikální učedník nebo Jan Amos Komenský: Lekce lidskosti. V budoucnu edice představí např. texty Martina Luthera Kinga, Dietricha Bonhoeffera, S?rena Kierkegaarda a dalších.

Nakladatelství Biblion se zaměřuje na vydávání duchovní literatury relevantní pro současného čtenáře. Vlajkovou lodí nakladatelství je Bible v překladu 21. století, k dalším titulům patří díla českých i světových autorů otevírající biblické poselství současné generaci.

Kontakt:

marketing@biblion.cz

Keywords ČR-literatura-kultura-vzdělání

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Science, education and school system
Culture

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.