Dekáda udržitelnosti v Česku: Jak ji vnímají firmy i veřejnost?

Největší iniciativa udržitelnosti a ESG – Asociace společenské odpovědnosti – slaví 10 let a přináší exkluzivní data, která mapují vývoj udržitelnosti v Česku za poslední dekádu i vliv energetické a finanční krize na firmy a neziskové organizace.

Asociace sdružuje více než 500 členů z řad soukromého i veřejného sektoru, kteří měli svým obratem v roce 2021 pětinový podíl na HDP České republiky. Průzkum agentury Ipsos mezi těmito organizacemi ukázal, že podle 54 % z nich má současná ekonomická situace výrazný vliv na to, do jaké míry se věnují otázkám udržitelnosti. Chystají se samozřejmě šetřit energiemi, ale zároveň hledat v udržitelnosti úspory.

"Ačkoli situace na trhu teď není ideální, společnosti si uvědomují, že udržitelnost je především příležitost. Pro dvě třetiny organizací je udržitelnost v posledních letech jeden z klíčových aspektů při rozhodování o dlouhodobých strategiích. Takže navzdory současným krizím počet členů měsíc od měsíce roste a zvyšuje se tak náš dopad na ekonomiku jako celek," vysvětluje Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

"České firmy si stále více zvykají vnímat udržitelnost jako součást jejich rozvoje. Až 83 % firem již má nebo plánuje vypracovat strategii udržitelnosti na lokální úrovni," říká Tomáš Macků, ředitel vnějších vztahů Ipsos. Ovšem ochota připlatit si za odpovědné produkty vrcholila mezi zákazníky v roce 2019, v době relativní stability. Turbulentní události posledních let donutily část veřejnosti soustředit se na aktuálně naléhavější oblasti. I v tom ale představuje iniciativa hlavní hybnou sílu v edukaci veřejnosti.

Nejvíce se pak organizace obecně zaměřují na pozitivní vliv na společnost a cirkulární ekonomiku, ale věnují se jí jen 4 z 10 dotazovaných, více se soustředí na vztah se zaměstnanci a životní prostředí. Naopak nejméně se věnují podpoře zaměstnávání hendikepovaných a hlavně digitalizaci, přitom všeobecně jsou pro ně tyto dvě oblasti jedny z nejdůležitějších.

Tomu odpovídají i preference zákazníků – před 10 lety Češi od firem očekávali pravdivou komunikaci navenek, ochranu životního prostředí a bezpečnost zaměstnanců, dnes je to férovost vůči zaměstnancům, udržitelné nakládání s přírodními zdroji, ochrana životního prostředí a technologie snižující ekologický dopad. Povědomí o společensky odpovědných firmách roste, v roce 2013 si nějakou vybavilo 22 % Čechů, většinou ČEZ nebo Vodafone. V roce 2022 už to bylo 40 %, vybavili si Skupinu ČEZ, Škoda Auto nebo Lidl.

"Pojem udržitelnosti a odpovědného chování se v průběhu času vyvíjí a mění. V posledních letech vnímáme obrovský nárůst důrazu na dekarbonizaci a ochranu klimatu, což je v oblasti energetiky ještě znásobeno. Podobně se ale dostaly do popředí i témata jako biodiverzita, ochrana nakládání s přírodními zdroji, diverzita, rovné příležitosti či inkluzivní prostředí na pracovišti. Druhým fenoménem je rovněž snaha o zavedení jednotných ESG standardů a metodik, jak udržitelnost ve firmách uchopit, jak ji měřit a jak ji vykazovat tak, aby byla data vzájemně porovnatelná a vypovídající. Jako jedna z největších českých firem se k těmto snahám stavíme čelem, snažíme se jít příkladem a prošlapáváme tak cestu dalším," říká Ondřej Šikl, specialista útvaru ESG Skupiny ČEZ.

Zdroj dat: Výběr agentury Ipsos ze 13 ročníků CSR & Reputation Research a průzkumu mezi členy A-CSR z listopadu 2022.

Kontakt:

Asociace společenské odpovědnosti

Keywords ČR-společnost-hospodářství-Asociace společenské odpovědnosti

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Media, society and lifestyle
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.