Dražebníci odmítají nový dražební zákon schválený vládou ČR

Dne 21.12.2022 vláda schválila 5 let starý návrh nového dražebního zákona. Komora dražebníků ČR (KD ČR) několikrát vyzvala vládu i předkladatele ministra Ivana Bartoše, aby tento legislativní kostlivec byl znovu projednán s dražebníky a v meziresortním řízení. Vláda tak projevila v oblasti provádění dražeb a aukcí naprostou nekompetentnost i aroganci. Doplatí na to nejenom dlužníci při zpeněžování svých majetků, ale i státní rozpočet. Nový dražební zákon předpokládá vybudování a provozování nového informačního systému MMR v desítkách milionů Kč ročně a nárůst "dražebních" úředníků.

Od roku 2000, kdy byl přijat platný dražební zákon, bylo provedeno k 31.12.2021 celkem 60.151 dražeb s objemem draženého majetku více než 184 miliard Kč. Bohužel postupně počet dražeb i draženého majetku klesá. Letošní dražební rok bude naprosto tristní. Počet dražeb i draženého majetku bude nejnižší od roku 2000. To vše se děje bez zájmu médií a veřejnosti. Mj. na TK po jednání vlády dne 21.12.2022 nebyl zaznamenán jediný dotaz na schválený dražební zákon.

Místo toho, aby se zejména elektronické dražby staly povinným nástrojem zpeněžování majetku dlužníků, vláda schválila legislativní paskvil, který mj. ztotožňuje dražby s aukcemi. Tím, že nově vymezuje veřejnou dražbu jako zvláštní způsob uzavření kupní smlouvy, velmi ztíží její využití v praxi. Navíc MMR při kontrole bude zmocněno pokutovat dražebníky milionovými sankcemi (MMR předpokládá, že půjde o hlavní zdroj financování nového informačního systému). To spolu s nejistotou "platnosti" dražby povede k využívání jiných forem zpeněžování mimo dražbu či aukci.

Již v této době zvažují někteří dražebníci i organizátoři aukcí ukončení svojí činnosti. Praxe nakonec najde jiné nástroje zpeněžování majetku dlužníků. Bude potom jenom na věřitelích, insolvenčních správcích, likvidátorech či soudních komisařích, jak a s kým budou realizovat transparentní zpeněžování majetku dlužníků či zůstavitelů v desítkách miliard Kč ročně. Na MMR možná nějakou dobu přežijí "dražební" úředníci s nově vybudovaným informačním systémem - Centrální evidencí dražeb.

Kontakt:

Komora dražebníků České republiky, z.s.

RNDr. Jiří Bureš, Ph.D.,

předseda představenstva, www.komora-drazebniku.eu

Keywords ČR-zákon-vláda-správa-hospodářství-Komora dražebníků-BFT Management

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Politics, public administration and courts
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.