IKEA věnovala za dva roky téměř 4 miliony korun na přímou pomoc obětem domácího násilí

Krizový byt vybavený IKEA

Krizový byt vybavený IKEA

Krizový byt vybavený IKEA

Od spuštění projektu Za bezpečný domov, kterým chce IKEA ve spolupráci s partnery pomoci obětem domácího násilí, uběhly dva roky. Za tu dobu IKEA věnovala téměř 4 miliony korun na přímou pomoc, kterou jí pomáhá efektivně zacílit Koalice NeNa. Součástí podpory bylo například vybavení krizových bytů, kterých je v Česku dlouhodobě nedostatek. Ve spolupráci s Univerzitou Karlovou také už druhým rokem probíhá výuka předmětu Násilí v blízkých vztazích. IKEA nadále podporuje vznik samostatného zákona k domácímu násilí. V rámci osvěty letos spojila síly s youtuberem Kovym a v obchodním domě na Zličíně natočila scénku, která ukazuje, jak můžeme pomoci, pokud jsme náhodnými svědky domácího násilí.

"Myslíme, že v diskusi o této problematice je důležitý i hlas soukromého sektoru. Obětí násilí v partnerském vztahu se může stát kdokoli. Proto jsme se v posledních dvou letech zaměřovali na lokální potřeby neziskového sektoru, z nichž můžu vypíchnout například vývoj a implementaci bezpečného prostředí pro komunikaci s obětmi, který představuje anonymní chat spuštěný tento rok. Zároveň jsme podporovali i naše zaměstnankyně, kterých se téma bytostně dotýká. Nabídli jsme jim pomoc v podobě 10 dnů placené dovolené navíc, finanční a materiální pomoc, zajištění bezpečnosti na pracovišti či zprostředkování služeb terapeuta a právníka. Naší vizí je vytvářet lepší každodenní život pro co nejvíce lidí a to je možné pouze v případě, že je domov bezpečným místem. I nadále tak budeme v této problematice aktivní,“ říká Roman Bojko, manažer pro rovnost, diverzitu a inkluzi v IKEA Česká republika.

Přímá pomoc navýšila kapacity poradenských a právních pracovníků a vznikl nový program pro evidenci klientů s cílem zkvalitnit služby a optimalizovat procesy – k dnešnímu dni je v novém programu 250 klientek.

Podpora IKEA se také projevila v nárůstu zájmu o psychoterapii mezi oběťmi domácího násilí.

● V roce 2021 se oproti předchozímu roku zúčastnilo skupinových psychoterapií více než dvakrát tolik klientek (ze 17 nárůst na 35).

● V roce 2021 proběhlo 42 setkání skupin. Oproti roku 2020 je to téměř třikrát tolik.

● Počet hodin, který byl klientkám poskytnut, vzrostl téměř dvakrát. Psychoterapie byly tedy intenzivnější a delší.

"Projekt Za bezpečný domov je příkladem dobré praxe spolupráce odborných neziskových organizací, soukromého sektoru a akademické sféry. V průběhu spolupráce ze strany IKEA vnímáme skutečnou snahu pomoci a zlepšit situaci obětí domácího násilí. Ceníme si toho, že všechny aktivity projektu vycházejí ze skutečných potřeb obětí a cílí na zaplnění mezer v systému komplexní pomoci. Díky tomu vidíme konkrétní pozitivní výsledky a změny v životech žen, které našly odvahu svou situaci řešit. Povedlo se nám také rozšířit a zkvalitnit distanční formy pomoci. V rámci projektu se nám podařilo vytvořit unikátní nástroj pro chat, který zohledňuje specifické nároky na zajištění bezpečí a ochranu anonymity obětí a zvyšuje tak dostupnost informací a pomoci i pro ženy, které z různých důvodů nemohou přijít na konzultaci osobně. Jako součást systémového řešení vnímáme také zavedení výuky o problematice násilí v blízkých vztazích na půdě Univerzity Karlovy,“ doplňuje Branislava Marvánová Vargová z organizace ROSA Centrum pro ženy, z. s., která patří do Koalice NeNa.

IKEA i nadále spolupracuje s Univerzitou Karlovou na řešení problematiky domácího násilí

Díky podpoře IKEA nabízí Univerzita Karlova v Praze od října 2021 svým studentům předmět Násilí v blízkých vztazích, který je zaměřený na interdisciplinární úvod do problematiky. Vznikl ve spolupráci s neziskovými organizacemi Koalice NeNa. "Zájem o předmět předčil naše očekávání. V současné době jsme pro velký zájem navýšili kapacitu na 60 studentů, abychom všem zájemcům umožnili účast. Letos jsou mezi nimi i studenti z lékařských a právnických fakult, což bylo od počátku cílem – aby kurz rozšířil povědomí mezi všechny fakulty a umožnil tak budoucím odborníkům z různých oborů porozumět problematice,“ doplňuje Ivona Harvey z Univerzity Karlovy.

Spolupráce IKEA s Univerzitou Karlovou dala vzniknout také rozsáhlému výzkumu zaměřujícímu se na stereotypy ve společnosti pojící se s domácím násilím , který pomohl s argumentací při projednávání níže uvedené novely zákona.

Lepší právní ochrana obětí domácího násilí

IKEA také sehrála významnou roli moderátora aktivit, které vedou k lepší právní ochraně obětí domácího násilí. Díky novele zákona o obětech trestných činů jsou nově zařazeny mezi zvláště zranitelné oběti, což rozšiřuje možnosti jejich ochrany. Dlouhodobou snahou je nicméně podpora vzniku jednotného zákona o domácím násilí, který by obsahoval jasnou definici domácího násilí včetně popisu jednání, které lze za domácí násilí považovat, postižení takového jednání apod. „Tím, že v současné době jasná zákonná definice domácího násilí chybí – byť se na tento termín odkazuje minimálně 14 českých zákonů –, nemají oběti domácího násilí rovné zacházení v rámci celé České republiky,“ vysvětluje Jakub Lelek, Public Affairs Leader IKEA Česká republika.

První dva kraje – Středočeský a Jihomoravský – se pak také společně s partnery a signatáři, mezi něž se IKEA řadí, dohodly na podpisu Memoranda o dlouhodobé spolupráci na naplnění závazku efektivního a systémovému řešení problematiky domácího a genderově podmíněného násilí. „Memorandum přispěje k užší spolupráci neziskových organizací a místních samospráv. Pomoc se tak snáze dostane k těm, kteří ji potřebují,“ dodává Lelek.

"S příběhy domácího a genderově podmíněného násilí se za svůj život setká téměř každý z nás. Jsou mnohem častější, než si uvědomujeme, protože řada obětí násilí mlčky snáší. Je třeba, abychom tuto formu násilí jako společnost účinněji potírali, odsuzovali násilníky a především pomáhali obětem. Ty potřebují specifické služby, aby mohly vše zvládnout a překonat trauma, a jsem proto ráda, že se jako kraj spojujeme memorandem s profesionály, kteří se této bolestné problematice dlouhodobě věnují,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková s tím, že podle statistik se jen s psychickým násilím ve vztahu setkala téměř každá druhá žena v Česku. "Domácí násilí se kromě žen týká také mužů, seniorů, lidí s handicapem či LGBT. Memorandum nám pomůže nejen přijít s interní směrnicí na kraji, ale také lépe připravovat specializovanou pomoc. Ta zajistí bezpečí obětem, případně jejich dětem a bude zároveň předcházet viktimizaci. Pomůže sestavit i bezpečnostní plán a přidá další kroky, které jsou pro oběti nezbytné,“ dodala hejtmanka při podpisu memoranda.

Do komunikační kampaně se zapojí influencer Kovy

IKEA také pokračuje ve svém závazku šířit osvětu o tomto často tabuizovaném tématu a otevírat o něm celospolečenskou debatu. V rámci podzimní části kampaně, která vyvrcholí 25. listopadu na Mezinárodní den proti násilí na ženách, se tématu ve videu na svém youtubovém kanále bude komplexně věnovat přední český youtuber a influencer Karel „Kovy“ Kovář.

Pro své sociální sítě pak IKEA připravila video, které ukazuje, jak můžeme pomoci, pokud jsme náhodnými svědky domácího násilí. Video vzniklo přímo v obchodním domě IKEA Zličín a zobrazená scénka vychází z reálných zkušeností klientek Koalice Nena. Scénka zobrazuje kontrolující a nátlakové chování, což jsou časté projevy zejména psychického násilí. Komunikaci na sociálních sítích doplní vizuály připomínající, že domácí násilí není někdy na první pohled vidět.

Kontakt:

Petr Šašek

Market Communication Coor dinator CZ

IKEA Česká republika

petr.sasek@ingka.IKEA.com

Lucie Bergerová

Account Manager

Adison

lucie.bergerova@adison.cz

www.IKEA.cz

ww.facebook.com/AgenturaADison

www.facebook.com/IKEAceska

www.linkedin.com/company/adison

www.instagram.com/ikea_cesko/

www.linkedin.com/company/ikea-group

www.youtube.com/user/ikeaceskarepublika

O IKEA

IKEA nabízí funkční a dostupné bytové zařízení vysoké kvality, které vyrábí s ohledem na lidi i životní prostředí. Pod značkou IKEA funguje několik různých společností s různými vlastníky. Všichni si ale kladnou za cíl vytvářet lepší každodenní život pro co nejvíce lidí. IKEA byla založena ve Švédsku v roce 1943.

O Ingka Group

Ingka Group (Ingka Holding B.V. a kontrolované subjekty) je jednou z 12 skupin společností, které vlastní a provozují prodejní kanály IKEA na základě franšízových smluv se společností Inter IKEA Systems B.V. Ingka Group podniká ve třech oblastech: IKEA Retail, Ingka Investments a Ingka Centres. Ingka Group je strategickým partnerem ve franšízovém systému IKEA a provozuje 378 obchodních domů IKEA ve 30 zemích. Do obchodních domů IKEA zavítalo během finančního roku FY20 706 milionů lidí a internetové stránky IKEA.com zaznamenaly 3,6 miliardy návštěv. Ingka Group podniká v souladu s vizí IKEA, což je vytvářet lepší každodenní život pro co nejvíce lidí a nabízet široký sortiment dobře navrženého a funkčního bytového zařízení za ceny tak nízké, aby si je mohlo dovolit co nejvíce lidí.

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Keywords ČR-sociální-kriminalita-rodina-firmy-IKEA-Adison

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.