Společnost China Matters zveřejnila krátké video “Co bylo považováno za ‘břečťanovou ligu’ staré Číny?”, které přibližuje pohled britského výzkumníka

David Symington, který vystudoval Oxfordskou univerzitu, navštívil univerzitu Kuo-c'-ťien v Pekingu, která je známa jako nejvyšší instituce akademického výzkumu ve starověké Číně pro začínající výzkumníky z Číny i ze zahraničí.

V tomto videu Symington porovnává myšlenky Konfucia v Analektech a myšlenky knihy Tao Te ťing, jejímž autorem je čínský filozof Lao-c', a dochází k závěru, že první z nich jsou realističtější, zatímco druhé abstraktnější.

V Analektech jsou jasné normy, které omezují chování lidí a popisují, jak by se měl člověk chovat k rodičům, bratrům a lidem v okolí. To, jak uvedl Symington, může cizince zneklidňovat, protože je těžké chovat se tak, jak kniha naznačuje.

Naproti tomu citát z Tao Te ťingu “Teprve když je zrušena velká pravda, může existovat dobrotivost.” si mnozí cizinci oblíbili, protože povzbuzuje lidi k tomu, aby usilovali o konečnou skutečnost a nesoustředili se na “malichernosti”, jako je lidskost, zvyky a synovská zbožnost.

“Zabývat se těmito abstraktními myšlenkami je tradicí cizinců, jako jsem já,” řekl Symington. Po dlouhou dobu byla naprostá většina studentů Oxfordu i Cambridge studenty teologie, protože církev se stala dominantní silou ve středověké Evropě.

Na rozdíl od Západu nebylo ve staré Číně nutné, aby se člověk stal uznávaným teologem nebo se narodil jako šlechtic, aby získal politickou moc. V tomto videu Symington také hovoří o zkouškách Kche-ťü, známých jako úřednické zkoušky, které dávaly civilistům možnost studovat v Kuo-c'-ťienu a díky vzdělání být jmenováni úředníky.

“Vřele doporučuji návštěvu cizincům, kteří chtějí skutečně pochopit čínskou kulturu a kteří chtějí přijet do Číny na podrobnou prohlídku,” řekl Symington, “Dobře se zde zrcadlí čínská historie, kultura a humanistický duch.”

YouTube odkaz: https://youtu.be/MvMCsfx5zU8

Kontaktní osoba: Jane Cheng

Tel: 008610-68996566

E-mail: 1163514639@qq.com

Keywords Čína-média-společnost-China Matters

Region
Asia, Australia

Category
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.