Inovace společnosti Hisense založená na hodnotě se stává klíčovou hnací silou pro dosažení růstu značky

Zajištění růstu uprostřed globálních nepokojů je dnes pro firmy velkým problémem. Společnost Hisense, celosvětově uznávaný výrobce spotřebičů a elektroniky, se v posledních letech proměnila ve vedoucí sílu na trhu a stala se preferovanou volbou pro miliony zákazníků. Partnerský článek deníku Financial Times z 21. listopadu má za cíl odhalit tajemství význačného růstu společnosti Hisense. Věnuje se jejím snahám o dosažení všestranných úspěchů a konkrétněji její inovační strategii, která je rozhodujícím faktorem celkového růstu značky.

Podpora růstu pomocí inovací založených na hodnotě

V dobách nejistoty je pro společnosti lákavé přijmout relativně konzervativní schéma rozvoje. Pro společnost Hisense je to však právě její dynamická inovační strategie, která umožňuje neustálý růst značky.

V současné době společnost Hisense po celém světě provozuje 23 výzkumných a vývojových středisek a 31 výrobních základen, které neustále transformují zkušenosti zákazníků zaváděním těch nejnovějších řešení. Tyto vizionářské kroky jí umožňují rozšířit globální působnost v současném náročném období. Od ledna do října dosáhly celosvětové dodávky televizorů Hisense 19,6 milionu kusů s meziročním nárůstem 18 %, čímž se společnost dostala na druhé místo na světovém trhu, jak uvádí institut AVC Revo.

„Nezávislé inovace, špičkové vedení a opakovaná transformace patří mezi nejdůležitější faktory úspěchu Hisense," řekla výkonná viceprezidentka Hisense International Catherine Fangová. „Pro společnost Hisense je inovace současně nabídkou i odpovědí."

Kromě úspěchu v oblasti internacionalizace oceňuje partnerský článek Financial Times také snahu společnosti začlenit inovace do svých závazků v oblasti ESG. Hisense například nasadila fotovoltaickou výrobu energie, která bude přínosem pro její cíle v oblasti snižování emisí. Kromě toho se firmě podařilo snížit tloušťku zadních krytů televizorů, čímž se ročně ušetří až 4626 tun plastu, což odpovídá 514 milionům plastových tašek. Pokud jde o úspory energie a snižování emisí uhlíku, skupina Hisense snížila spotřebu energie o 10,7 % jen v roce 2021.

„V posledním desetiletí se klade důraz na ESG a společnosti se přestávají soustředit pouze na ziskovost a berou v úvahu environmentální a sociální dopad svých obchodních postupů," řekla Fangová. Důrazné úsilí společnosti Hisense v oblasti ESG usnadňuje budování organické inovační strategie a podporuje program udržitelnosti společnosti.

Kromě toho je v článku odhalen další pilíř hodnotové inovace společnosti Hisense: její vize převzít společenskou odpovědnost a uspokojit potřeby různých skupin spotřebitelů. Například společnost Hisense South Africa úspěšně podpořila místní růst počtu pracovních míst a míru zaměstnanosti. Společnost Hisense také upevnila komunikaci s globálními zákazníky tím, že sponzoruje vrcholné sportovní události. V roce 2022 se stala oficiálním sponzorem Mistrovství světa ve fotbale v Kataru 2022™.

S výhledem do budoucna se Hisense chystá stát se nadnárodní korporací světové úrovně. Bude se řídit svými dlouhodobými plány a strategickými cíli a bude pokračovat v rozvoji technologií, výzkumu a vývoje, dodavatelského řetězce, hodnoty značky a talentů.

Další informace naleznete na tomto odkazu: https://www.ft.com/partnercontent/hisense/how-value-based-innovation-powers-growth-in-a-globalised-age.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=pptAIupzJwQ

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1952141/image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1952097/image2.jpg

KONTAKT: Alice Huang, +86-13763329890, alice.huang@ogilvy.com

Keywords Čína-elektronika-ekologie-Hisense

Region
Asia, Australia

Category
IT, telecommunications

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.