Jak si EU poradí s tolika krizemi? Chystá se mezinárodní debata

Čeští a evropští politici, experti i představitelé občanské společnosti prodiskutují složitou situaci Evropské unie, čelící více krizím současně. Masarykova demokratická akademie zve na mezinárodní konferenci novináře i širší veřejnost.

Evropa čelí vícero vážným výzvám naráz: od pandemie přes ruský útok na Ukrajinu po pokračující klimatickou krizi. Jak se jim postavit, popíší na mezinárodní konferenci osmadvacátého listopadu domácí i zahraniční experti a další přední osobnosti veřejného života. Na akci jsou zváni také žurnalisté, odborná i širší veřejnost. K bezplatné registraci stačí vyplnit on-line formulář.

"Evropská unie se nachází na složité křižovatce. Dopady pandemie a ruské invaze přinesly Unii a její integraci nové výzvy. Národní vlády a sociální systémy čelí novým tlakům a potřebě větší podpory. Je třeba hledat cestu, jak utvářet sociální a hospodářskou politiku, aby nikdo v Evropě nezůstal pozadu. Jak může EU nejen podpořit národní vlády, ale také přijít s unijním řešením?," ptají se pořadatelé.

Konferenci zahájí představení knihy Europe‘s Social Integration bývalým evropským komisařem László Andorem i debata lektorky evropské veřejné politiky Cecilie Bruzelius a europoslance Matthiase Eckeho s bývalým ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem. Nad řešením drahoty se následně zamyslí sociolog Daniel Prokop, odborový předseda Josef Středula a novinářka Saša Uhlová. Program uzavře evropský komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit.

"Konference přispěje ke zmapování nesnadné situace, v níž se jako EU nacházíme. Usnadní tak i promýšlení možných řešení, která budou nejen sociálně a ekologicky citlivá, ale také nenechají nikoho napospas, a posílí tak evropskou integraci," shrnuje ředitel pořádající Masarykovy demokratické akademie (MDA) Patrik Eichler.

Konferenci s mottem Call to Europe: Addressing the Crises: Costs, COVID-19, Climate and Conflict chystá MDA ve spolupráci s Nadací pro evropská studia (FEPS) a pražskou kanceláří Friedrich-Ebert-Stiftung. 28. listopadu od 15 do 19 hodin ji hostí Dům Nadace ABF na Václavském náměstí v Praze. Je zajištěno simultánní tlumočení do češtiny a angličtiny. Podrobnější informace lze nalézt v oficiální pozvánce.

Kontakt:

Jan Chmelíček

Masarykova demokratická akademie

jchmelicek@masarykovaakademie.cz

Keywords ČR-EU-hospodářství-sociální-Masarykova demokratická akademie

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Politics, public administration and courts
Media, society and lifestyle
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.