Otevřený dopis dražebníků ministru Ivanu Bartošovi

Vážený pane ministře,

po Vašem příchodu do čela MMR jsme doufali, že se konečně změní i výkon státního dozoru v oblasti dražeb. Uvěřili jsme Vašim slibům, že i jako předseda Pirátů budete prosazovat transparentnost, čestnost a boj proti korupci. Ve Vaší kompetenci je i Oddělení veřejných dražeb (OVD). Její vedení je dlouhodobě kritizováno, že nepřispívá k rozvoji dražebního trhu, transparentnímu zpeněžování majetku, a to zejména dlužníků. Počet a objem dražeb klesá, stále více majetku dlužníků (cca 30 miliard Kč ročně) je zpeněžováno netransparentně mimo dražbu či aukci pod cenou.

Vážený pane ministře,

Komora dražebníků ČR Vám zaslala podnět ke kontrole činnosti OVD a žádost, aby byl stažen návrh nového zákona o veřejných dražbách. MMR ho má předložit Vládě ČR v těchto dnech. Jedná se o legislativní paskvil z roku 2017, který nebyl s širokou dražební obcí vůbec projednán. Jeho největším nedostatkem je, že ztotožňuje dražby s aukcemi. Jestliže dražba vždy byla nabytí práva příklepem, potom aukce je nabytí práva uzavřením smlouvy. Přijetí nového zákona by způsobilo legislativní chaos, nejistotu pro účastníky dražeb, poškodilo by aukční síně a organizátory realitních aukcí. Nový dražební zákon by umožňoval dražebním úředníkům ukládat až miliónové pokuty, se kterými MMR počítá jako s příjmem pro provozování nového systému centrální evidence dražeb. To by vedlo k motivaci vybrat maximum dražebních pokut a k vytvoření korupčního prostředí. MMR totiž počítá s vybudováním nového informačního systému – Centrální evidence dražeb za cca 10 mil. Kč. Přitom obdobný systém provozuje Česká pošta, s.p. již od roku 2000 k plné spokojenosti dražebníků.

Vážený pane ministře,

o výše uvedených skutečnostech jsem se snažil Vás dvakrát informovat dopisem do vlastních rukou. Předpokládám, že k Vám ani nedorazily, že neprošly kohortou úředníků. Výsledkem dlouhodobé kritiky vedení OVD a návrhu nového zákona o veřejných dražbách je zakleknutí na mě jako dražebníka i na další kritiky OVD. Od roku 2000 bojuji za transparentní provádění dražeb. V roce 2016 se nám podařilo i přes odpor ředitelky OVD prosadit elektronické dražby formou „přílepku“ k novele občanského soudního řádu. Budeme i nadále prosazovat, aby se elektronické dražby a aukce staly transparentním způsobem prodeje a zpeněžování majetku dlužníků. Budeme bojovat proti korupční zlovůli dražebních úředníků, kteří by rádi pokutovali dražebníky a „smočili si zobáček“ při budování nového zbytečného IT systému veřejných dražeb.

Kontakt:

RNDr. Jiří Bureš, Ph.D.

předseda představenstva KDČR

www.komora-drazebniku.eu

Keywords ČR-reality-vláda-právo-dražby-BFT Management-KDČR

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Building industry, housing and real property
Politics, public administration and courts

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.