Organizace HWPL oslavila deváté výročí svého vzniku

25. května 2022 uplynulo přesně devět let od okamžiku, kdy byla v jihokorejském Soulu založena mezinárodní mírová organizace HWPL. Organizace celosvětového významu, která v roce 2017 získala poradní status u Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC),[1] a která je přidružená k Odboru OSN pro globální komunikaci (UN DGC), působí napříč národy, ideologiemi i náboženstvími. Její členové se v čele se zakladatelem HWPL, předsedou Lee Man-hee, zúčastnili řady významných konferencí v Evropě a setkali se s předními světovými politiky, aby upozornili na myšlenku sjednocení světa v míru.

Mezinárodní mírová organizace vznikla 25. 5. 2013 a za dobu její existence její předseda Lee Man-hee uskutečnil celkem 31 zahraničních cest. První mírové mise, jejichž cílem bylo přinést otázky mírového uspořádání světa do politické agendy jednotlivých vlád, směřovaly do Asie a Afriky. Později se ale zástupci HWPL účastnili také klíčových jednání a summitů v Severní a Jižní Americe nebo v Evropě.

Již krátce před založením HWPL podnikl předseda Lee Man-hee cestu do německé Postupimi, kde se 11. května roku 2012 setkal s posledním předsedou vlády NDR, Lotharem de Maizièrem. S jediným demokraticky zvoleným politikem NDR a zároveň posledním vůdcem východního Německa před sjednocením země diskutoval o možnostech znovusjednocení Korejského poloostrova. Ten, stejně jako kdysi Berlínská zeď rozpůlila Německo, rozděluje od roku 1948 38. rovnoběžka.

„Hlavní impuls ke znovusjednocení Německa vzešel z pokojného protestu občanů. Důležité je vzdělávání korejské mládeže o nutnosti znovusjednocení Korey. Není možné od sebe na dlouhou dobu oddělit lidi stejné národnosti,“[2] uvedl Lothar de Maizièr v průběhu tříhodinové konference.

Do Evropy se Lee Man-hee, v té době již jako předseda HWPL, vrátil i v březnu a dubnu 2014. Vedle Německa navštívil také Rakousko, Slovinsko, Slovensko, Rumunsko, Španělsko nebo Itálii. Konference pořádané Institutem pro kulturní diplomacii (ICD) se tehdy zúčastnila řada významných hostů. Ty mimo jiné předseda HWPL v projevu pozval na Světový mírový summit, který se uskutečnil v září 2014 v Soulu. Summit, na který dorazilo okolo 2 000 lidí ze 152 zemí světa, si v rámci Evropy nenechali ujít ani bývalí vrcholní politici z Albánie, Kosova, Chorvatska nebo Rumunska.

„Na olympijském stadionu se shromáždilo okolo 120 000 žáků a studentů a téměř 200 000 lidí se zúčastnilo Pochodu míru. Uvědomil jsem si, jak velký je rozdíl mezi mládeží, která je nucena chodit na shromáždění jen ze strachu z možných důsledků – kvůli obavám, jak dramaticky by jejich neúčast mohla ovlivnit jejich budoucnost a kariéru – a dobrovolníky. Dobrovolnictví nelze předstírat,“ řekl později o Světovém mírovém summitu bývalý rumunský prezident Emil Constantinescu.[3]

Na základě pozvání prezidenta Constantinescu poté Lee Man-hee o dva měsíce později odcestoval na „Výroční konferenci o kulturní diplomacii“ v Bukurešti, [4] která byla pořádána při příležitosti oslav 25. výročí pádu Berlínské zdi. A stejně jako bývalý prezident Polska - Lech Walesa, Slovenska - Rudolf Schuster nebo Ukrajiny - Viktor Juščenko[5] vystoupil na konferenci se svým projevem. Dotkl se v něm především otázky sjednocení Korejského poloostrova.

O necelý rok později, v listopadu 2015, byl Lee Man-hee jedním z hostů „Druhé mírové konference o mezinárodním právu“ v Londýně, na které odborníci z celého světa jednali o finálním znění Deklarace míru a ukončení válek DPCW (Declaration of Peace and Cessation o War) vyhlášené 14. března 2016. Deklarace má vhodným způsobem doplnit stávající mezinárodní právo, které v mnoha ohledech selhává.

Při této příležitosti také předseda HWPL vystoupil s proslovem na jedné z nejprestižnějších a nejlépe hodnocených světových vysokých škol, Oxfordské univerzitě.

“Někdo si může říct, proč vůbec něco takového potřebujeme. Práce míru není něčím, co náleží pouze jednotlivcům, nebo určitému národu. Je to práce, do které se musí zapojit všichni, kteří na tomto světě žijí. I proto se musí všichni lidé světa stát posly míru, abychom my všichni mohli žít lepší život,“ vyzval na modelové konferenci OSN studenty Oxfordské univerzity předseda Lee Man-hee.[6]

V rámci 27. mírové cesty, která se uskutečnila v květnu 2018, navštívil předseda HWPL v doprovodu mírové delegace další evropské země – Ukrajinu, Německo, Švédsko a Rumunsko. Během návštěvy vyzval tamní politické představitele, aby spolupracovali v otázkách míru a vyjádřili podporu mírovému sjednocení obou Korejí. To se podařilo jak v Německu a Rumunsku,[7] tak i na Ukrajině, kde podporu HWPL v oblasti mírových iniciativ na Korejském poloostrově vyjádřilo 16 bývalých prezidentů z několika východoevropských zemí.

Poslední evropskou konferencí, na kterou byl Lee Man-hee pozván, byla událost, kterou v únoru 2019 v době předsednictví Rumunska v EU, uspořádalo v Bukurešti tamní ministerstvo zahraničí ve spolupráci se zástupci HWPL. Zasedání se vedle bývalého prezidenta Constantinescu zúčastnili i další bývalí prezidenti východoevropských států, kteří na konferenci vyjádřili podporu DPCW.[8] Poté sérii zahraničních cest předsedy HWPL dočasně ukončila epidemie koronaviru.

Předseda HWPL Lee Man-hee akcentoval na svých mírových cestách, a to zejména po roce 2016, důležitost přijetí Deklarace míru a ukončení válek na půdě OSN v podobě právně závazné rezoluce. Podporu DPCW zatím podepsalo 741 655 lidí ze 176 zemí světa. Svou přízeň organizaci HWPL vyjadřuje veřejnost i skrze memoranda o vzájemném porozumění. Do dnešního dne jich bylo podepsáno 269.[9] Mezi signatáři jsou školy[10], města[11] a mnohé další subjekty.

Pro další informace, prosím, kontaktujte:

Papis Severina

Oddělení pro styk s veřejností, hlavní koordinátor, tiskový odbor

Nebeská kultura, světový mír, obnova světla

E-mail : czech@hwpl.kr, public.relations@hwpl.cz

[1] NGO Branch: United Nations Department of Economic and Social Affairs. In: UN.org. [online]. Dostupné z: https://esango.un.org/civilsociety/consultativeStatusSummary.do?profileCode=641370

[2] The Special Talk: Lee Man-Hee and Lothar de Maiziere. In: SCJ bible. [online]. Dostupné z: https://scjbible.tistory.com/1053

[3] Emil Constantinescu 2018 interview. In: Peacestep.com. [online]. Dostupné z: https://www.peacestep.com/tag/2018-hwpl-world-peace-summit/.

[4] Annual Report 2014. In: ICD, Institute for Cultural Diplomacy. s. 79. [online]. Dostupné z: https://culturaldiplomacy.org/content/newsletter/ICD_Annual_Report_2014.pdf

[5] The Annual Conference on Cultural Diplomacy in Bucharest. In: culturaldiplomacy.org [online]. Dostupné z: https://www.culturaldiplomacy.org/academy/index.php?en_cccsb

[6] HWPL Calls for Peace to Youth in Oxford/HWPL. In: HWPL YouTube Channel. [online]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=fUVhZwxHnZQ&t=2s

[7] The Answer to Peace is that Everybody Becomes a Messenger of Peace. In: edelweisshwplpeace. [online]. Dostupné z: https://edelweisshwplpeace.wordpress.com/category/man-hee-lee-peace-advocate/

[8] HWPL Conducts Peaceful Cultural Diplomacy with Eastern European Leaders. In: news.hwpl.kr. [online]. Dostupné z: http://news.hwpl.kr/en/news/view/190609401/0/HWPLConductsPeacefulCulturalDiplomacywithEasternEuropeanLeaders

[9] What we do: HWPL´s Main Peace Activities and Partners. In: HWPL.kr. [online]. Dostupné z: https://www.hwpl.kr/language/en/about-hwpl-_en/

[10] HWPL signed an MOU for Peace Education with City Montessori School in India. In: HWPL.kr. [online]. Dostupné z: http://news.hwpl.kr/en/news/view/190610401/0/HWPLSignedanMOUforPeaceEducationwithCityMontessoriSchoolinIndia

[11] International NGO HWPL signed MOU for „Peace Culture City Project“ with Tirgu Mure? City in Romania. In: HWPL.kr. [online]. Dostupné z: http://news.hwpl.kr/en/news/view/180610308

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Keywords ČR-Korea-víra-HWPL

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Politics, public administration and courts

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.