Společnost Shanghai Electric vydává zprávu o společenské odpovědnosti firmy za rok 2022

Společnost Shanghai Electric oznámila vydání své výroční zprávy o společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility – CSR) za rok 2022, která zdůrazňuje výkonnost a úspěchy firmy v oblasti životního prostředí, sociálních otázek a kvality řízení (ESG) ve fiskálním roce 2021.

Jedná se o 13. zprávu o společenské odpovědnosti společnosti Shanghai Electric, která pokračuje v plnění svého závazku zlepšit transparentnost svých postupů v oblasti ESG a posílit své úsilí o urychlení globální energetické transformace pomocí své zelené strategie. Zpráva představuje technologické inovace Shanghai Electric, které jsou hnací silou rozvoje jejích tří klíčových obchodních odvětví – energetických zařízení, průmyslových zařízení a integrovaných služeb – a také popisuje její významný pokrok v realizaci nízkouhlíkové strategie pro řešení globálních problémů souvisejících s klimatem. Zpráva rovněž obsahuje řadu iniciativ, které společnost Shanghai Electric spustila s cílem zvýšit kvalifikaci zaměstnanců a absolventů vysokých škol v rámci svého úsilí o rozvinutí jejich kariérního potenciálu a vytvoření pracovní síly připravené na budoucnost v energetickém sektoru.

"Světové podniky se stále potýkají s negativními dopady probíhající pandemie, která zastavila pokrok v omlazování světové ekonomiky, ztížila mezinárodní spolupráci a zpomalila úsilí o řešení problému změny klimatu. Tváří v tvář kombinaci globálních výzev si společnost Shanghai Electric stanovila své priority v oblasti nízkouhlíkových technologií a digitální transformace a snaží se stát lídrem a inovátorem na poli nové energetiky," píše se ve zprávě společnost Shanghai Electric.

Posílení budoucnosti pomocí technologických průlomů

Aby společnost Shanghai Electric mohla poskytovat inovativní a spolehlivé technologie a řešení v oblasti změny klimatu v celém energetickém ekosystému, zvýšila investice do své divize větrných elektráren na moři a zároveň posílila své výzkumné a vývojové kapacity pro inovace v oblasti skladování energie. Vzhledem k tomu, že digitalizace, automatizace a udržitelnost jsou hnacími motory růstu Shanghai Electric, staví společnost na svých nejmodernějších technologiích pro průmyslová zařízení a vyvíjí automatizační a systematická řešení pro inteligentní energetiku, inteligentní výrobu a inteligentní infrastrukturu. Pokud jde o integrované služby, společnost zrychluje své úsilí o transformaci svého obchodního modelu s cílem prosadit servisní charakter svých produktů.

Začlenění ESG jako hlavní části podnikání

Společnost Shanghai Electric v rámci svého trvalého úsilí o optimalizaci dohledu a řízení ESG vytvořila specializovaný výbor ESG, jehož úkolem je stanovit obecnou strategii společnosti v oblasti ESG, vyhodnocovat rizika jejího podnikání pro životní prostředí a hodnotit její výkonnost a pokrok v oblasti ESG.

V souvislosti s čínskými cíli uhlíkové neutrality a maximálními emisemi uhlíku reaguje společnost Shanghai Electric na přechod na obnovitelné zdroje energie inovativními obchodními řešeními a vybavuje své výrobky energeticky úspornými technologiemi, které pomáhají snižovat emise uhlíku. Společnost Shanghai Electric také spolupracuje se svými partnery na vytvoření ekologického dodavatelského řetězce, který dodržuje nejvyšší standardy, aby zajistila, že každá fáze výrobku – od návrhu a výroby až po provoz a údržbu – je prováděna udržitelně.

Zpráva rovněž nabízí podrobné informace o opatřeních společnosti Shanghai Electric v boji proti ekologickým problémům a údaje o snižování spotřeby energie, emisí skleníkových plynů, spotřeby vody, znečišťujících látek a emisí odpadů v souladu s její ambicí stát se v nadcházejících desetiletích uceleně udržitelnou společností.

Urychlení ekologické transformace pro udržitelný zítřek

Společnost Shanghai Electric urychluje vývoj a uplatnění nízkouhlíkových technologií včetně vodíkové energie, skladování energie a zachycování uhlíku a zároveň využívá svých obchodních výhod k podpoře vývoje a výstavby nových energetických projektů. Mezitím společnost neustále zdokonaluje plán a strategii pro svá řešení a služby v oblasti obnovitelných zdrojů, aby zvýšila kapacitu spotřeby nové energie.

Společnost Shanghai Electric podpořila Spojené arabské emiráty v jejich snaze pomoci zemi dosáhnout přechodu na zelenou energii výstavbou dubajské fotovoltaické stanice pro skladování energie. Projekt je vybaven 400kW fotovoltaickým systémem a bateriovým systémem pro ukládání energie o kapacitě 1 MWh a nahrazuje dieselové generátory používané v kancelářích společnosti Shanghai Electric v Dubaji obnovitelnými zdroji energie.

Posílení příští generace elektroinženýrů pomocí programů zvyšování kvalifikace

Rovnost je nedílnou součástí firemní kultury společnosti Shanghai Electric a společnost aktivně podporuje rozmanitost, rovnost a inkluzi vytvářením pracovního prostředí, které je otevřené všem, a kde každý najde respekt a uznání. Společnost Shanghai Electric vytváří pracovní prostor, kde si všichni zaměstnanci mohou sami určovat svou kariérní dráhu, a nabízí jim kanály a platformy pro prezentaci a rozvoj jejich profesních dovedností. V roce 2021 byla společnost Shanghai Electric vyhlášena časopisem Forbes jedním z nejlepších zaměstnavatelů v Číně a obsadila 15. místo v tomto žebříčku.

Aby mohli zaměstnanci využívat rovné příležitosti a naplnit svůj potenciál, zavedla společnost Shanghai Electric pro své pracovníky programy odborného vzdělávání a školení. Cílem interního vzdělávacího programu, jehož forma je přizpůsobena potřebám zaměstnanců z různých odvětví, je uspokojit různé zájmy a zvláštní požadavky lidí a usnadnit jejich kariérní růst. Společnost Shanghai Electric se rovněž angažuje v oblasti rozvoje mládeže a ve spolupráci s univerzitami a vzdělávacími institucemi nabízí řadu offline vzdělávacích programů, jejichž cílem je podpořit zaměstnatelnost vysokoškolských studentů.

Vedení rozvoje čínského energetického sektoru

S cílem vytvořit prostor pro setkávání vedoucích představitelů odvětví za účelem výměny myšlenek, posílení obchodních partnerství a diskuse o příležitostech a výzvách, kterým čínský energetický průmysl čelí, uspořádala společnost Shanghai Electric v roce 2021 sérii fór, přednášek a sympozií, na které pozvala 72 odborníků z odvětví a přilákala více než 700 domácích výzkumných pracovníků. Na těchto celostátních akcích společnosti představily 103 projektů a uzavřely 22 smluv. Kromě toho společnost Shanghai Electric v roce 2021 vynaložila 3,4 % svých celkových příjmů na výzkum a vývoj, přičemž výdaje na výzkum a vývoj klíčových technologií a zařízení rok od roku rostou.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

KONTAKT: Jocelyn Zhou, +86(21)33261246,

zhouhj6@shanghai-electric.com

Keywords Čína-energie-ekologie-firmy-Shanghai Electric

Region
Asia, Australia

Category
Energy, raw materials

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.