Intelligroup poskytne služby GE Capital Modular Space

Společnost Intelligroup, Inc., (Nasdaq: ITIG) dnes oznámila, že podepsala tříletou smlouvu o poskytování služeb v oblasti systému SAP společnosti GE Capital Modular Space Europe. Smlouva je pro Intelligroup v Evropě důležitou zakázkou. Řešení společnosti Intelligroup v sobě spojuje model dodávek služeb včetně personálu přímo na místě a pronájmu se základem v USA a technickou praxi z Indie pro správu aplikací SAP R/3 pro evropské operace společnosti GE Capital Modular Space. Společnost GE Capital Modular Space (http://www.modspace.com) je ve světovém měřítku jedním z předních dodavatelů mobilních a modulárních staveb.

"Jsme potěšeni, že si nás společnost GE Capital Modular Space Europe vybrala, abychom jí poskytli dlouhodobé řešení požadavků podpory plánování podnikových zdrojů," uvedl Matt Shocklee, viceprezident divize Enterprise Sourcing Services společnosti Intelligroup. "Tato zakázka urychlí růst globálních outsourcingových činností společnosti Intelligroup."

Ke službám, které bude Intelligroup poskytovat společnosti GE Capital Modular Space, patří: podpora a optimalizace aplikací SAP přímo na místě, podpora po telefonu, správa požadavků na změny a poskytování odborných znalostí pro podporu/optimalizaci, modernizaci a rozvoj SAP. Intelligroup bude poskytovat podporu celému souboru aplikací SAP u společnosti GE Capital Modular Space, který zahrnuje systémy řízení financí, zásobování, strojního parku a servisu.

O společnosti Intelligroup

Intelligroup, Inc. je firmou poskytující globální profesionální služby, které pomáhají zlepšovat podnikatelský výkon jejích klientů inteligentním využíváním informačních technologií. Intelligroup poskytuje kontinuální soubor služeb pro celý životní cyklus řešení u zákazníků. K těmto službám patří konzultace v oblasti managementu, návrhy a realizace řešení v oblasti plánování podnikových zdrojů, řešení v oblasti internetu a hledání podnikových zdrojů. Navštivte Intelligroup na internetu na adrese http://www.intelligroup.com.

Prohlášení o "bezpečném přístavu"

Určitá prohlášení uvedená v tomto sdělení, včetně prohlášení týkající se vývoje služeb a trhů a budoucí poptávky po službách a dalších prohlášení, týkajících se věcí, které nejsou historickými skutečnostmi, jsou výhledová tvrzení (tak jak jsou definována v Zákoně o reformě obchodování se soukromými cennými papíry z roku 1995). Tato výhledová tvrzení zahrnují rizika a nejistoty. V důsledku toho se mohou skutečné výsledky významně lišit od výsledků, které jsou ve výhledových tvrzeních explicitně nebo implicitně uvedeny.

Intelligroup a logo Intelligroup jsou registrované obchodní známky a 'Creating the Intelligent Enterprise', 4Sight a 4Sight Plus jsou servisní značky Intelligroup ve Spojených státech a dalších zemích.

ots Original Text Service: Intelligroup, Inc.

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Evropa - Wera Petersen-Lloyd, +44-1784-412008, nebo wera.lloyd@intelligroup.com, nebo Spojené státy - Richard Bevis, (USA) 732-590-1600 nebo richard.bevis@intelligroup.com, oba Intelligroup, Inc. nebo Mark Fox, Hill and Knowlton, (USA) 212- 885-0642, nebo mfox@hillandknowlton.com, nebo Intelligroup

Webová stránka : http://www.modspace.com

Webová stránka: http://www.intelligroup.com

Keywords Intelligroup

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
IT, telecommunications

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.