HWPL ve spolupráci s UNESCO šíří kulturu míru prostřednictvím Fóra proti násilí

Ve francouzské metropoli Paříži, která je zároveň hlavním sídlem UNESCO, se 28. 4. 2022 uskutečnila mezinárodní online konference zaměřená na problematiku domácího násilí a násilí ve školách. Události s názvem "Fórum proti násilí pro šíření kultury míru" se zúčastnilo přibližně 180 hostů - mezi nimi i odborníci na mezinárodní právo, vedoucí studentských organizací, novináři nebo náboženští představitelé, kteří spolupracují s mezinárodní mírovou organizací HWPL.

Fórum proti násilí uspořádala francouzská pobočka organizace HWPL ve spolupráci se stálou misí Mali při UNESCO. Součástí online konference byla diskuse o různých formách agrese, se kterými se potýkají vlády všech zemí napříč světovými kontinenty - tedy včetně Česka. Panelisté během debaty zveřejnili data o aktuální situaci v oblasti domácího násilí a násilí ve školách a představili možná řešení, jak se s tímto problémem v různých sektorech společnosti vyrovnat. Jedním z účastníků debaty byla i prezidentka francouzské asociace Bordeaux Bar a uznávaná právnička Christine Mazeová.

"Ve Francii v současnosti zemře každá druhá žena v důsledku bití ze strany svého násilnického manžela. V dnešní době sice existuje vůle proti tomu bojovat, je ovšem potřeba jít mnohem dál. Vzorem pro nás je španělský systém, který zavádí do praxe opatření, která umožňují účinně bojovat proti tomuto fenoménu v oblasti kriminality," vysvětlila na konferenci Mazeová.

Diskutovalo se také o důležitosti zapojení nevládních organizací a občanů do řešení tohoto globálního problému. Násilí začalo být mnohem viditelnější během celosvětové pandemie koronaviru. Podle průzkumu organizací zabývajících se domácím násilím přispěla k prudkému nárůstu počtu obětí karanténa a s ní související omezení pohybu kvůli šíření onemocnění COVID-19. Situace je alarmující i ve školách. Podle zprávy vypracované organizací UNESCO se každý třetí žák na světě stal terčem různých forem agrese, včetně slovního napadání.

"Má to samozřejmě dopad na psychiku a také intelektuální růst těchto dětí. I z toho důvodu jsme na úrovni kanceláře UNESCO v Bamaku přemýšleli o možnostech řešení. Je to v první řadě o tom, že se zamyslíme, jak se děti budou chovat v případě, že budou konfrontovány s tímto druhem násilí," uvedl vedoucí kulturního programu kanceláře UNESCO v Bamaku.

Násilí a projevy šikany mezi žáky je možné zmírnit i prostřednictvím mírového vzdělávání. To pod taktovkou lektorů HWPL probíhá nejen v zahraničí ale i v České republice a na Slovensku. Do této chvíle podepsali zástupci HWPL tzv. memorandum o porozumění celkem s 248 školami v 39 zemích světa.

Kontakt:

hwpl.cz

public.relation@hwpl.cz

Keywords ČR-Francie-společnost-rodina-kriminalita-školy-mír-HWPL-UNESCO

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Science, education and school system
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.