PRK Partners spoluautorem portálu onlinesoud.cz

Chcete se dozvědět praktické informace o tom, jak fungují online soudy v zahraničí a jak by mohly podle názorů představitelů justice i jiných oborů vypadat v České republice? Zajímáte se o názory odborné a laické veřejnosti na témata spojená s online soudy? Chcete testovat pilotní ukázky prvních aplikací z tuzemska i ze zahraničí, které souvisí s online soudy? Užitečným zdrojem informací pro vás může být nový informační portál, který je ode dneška dostupný na adrese: http://onlinesoud.cz.

Tento informační portál vznikl a bude udržován v rámci výzkumného projektu prováděného předními tuzemskými univerzitami, Masarykovou univerzitou a VUT Brno a dále přední tuzemskou advokátní kanceláří PRK Partners. Odbornými garanty projektu jsou Ministerstvo spravedlnosti a Městský soud v Praze.

Kromě jiného si na tomto portále nyní můžete vyzkoušet v rámci nezávazného pilotu zdarma online vyjednávání o sporných otázkách, které je možné kvantifikovat. Můžete se rovněž zúčastnit veřejné ankety, týkajících se přípravy online soudnictví u nás, nebo využít jednoduchý informační rozcestník o současných způsobech řešení spotřebitelských sporů.

V neposlední řadě zde naleznete záznamy diskusních kulatých stolů, které jsou pořádány o různých aspektech přípravy online soudů s účastí zástupců ministerstva spravedlnosti, soudců, advokátů, nevládních organizací a expertů z různých oborů v rámci zmíněného výzkumného projektu.

Kontakt:

Soňa Rampulová, MBA

Marketingový manažer PRK Partners

sona.rampulova@prkpartners.com

Keywords ČR-právo-internet-služby-justice-firmy

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Services, tourism
IT, telecommunications

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.