Společnost LONGi vydává výroční zprávu za rok 2021 a 1. čtvrtletí roku 2022

Společnost LONGi zveřejnila svou výroční zprávu pro globální akcionáře za rok 2021 a první čtvrtletí roku 2022. Vyplývá z ní, že si v tomto období udržela stabilní provoz a realizovala významné dodávky výrobků po celém světě.

Zpráva uvádí, že provozní výnosy společnosti LONGi v roce 2021 dosáhly 80,932 miliardy CNY, což představuje meziroční nárůst o 48,27 %. Čistý zisk připadající mateřské společnosti v daném období činil 9,086 miliardy CNY. Tato částka zahrnuje 8,826 miliardy CNY čistého zisku odečteného od jednorázových zisků a ztrát připadajících akcionářům společností kótovaných na burze. Konsolidovaná hrubá marže činila 20,19 % a poměr aktiv a pasiv 51,31 %, což je o 8,07 % méně než v předchozím roce.

Za 1. čtvrtletí roku 2022 dosáhla společnost provozních příjmů ve výši 18,595 miliardy CNY, což je o 17,29 % více než ve stejném období předchozího roku. Nadále tak zaujímá vedoucí postavení v odvětví fotovoltaiky. Společnost LONGi vidí jak významný potenciál pro globální energetickou transformaci, tak příležitosti spojené s úsilím o celosvětovou uhlíkovou neutralitu. Stanovila si proto cíl dosáhnout v roce 2022 provozních příjmů ve výši více než 100 miliard CNY.

Výroba destiček a modulů rychle roste a společnost LONGi stále zůstává jejich největším světovým dodavatelem

V roce 2021 dosáhla společnost LONGi dodávek destiček o celkovém výkonu 70,01 GW, z čehož činil 33,92 GW externí prodej a 36,09 GW bylo využito interně. Dodala také monokrystalické moduly o výkonu 38,52 GW. Z toho externí prodej představoval 37,24 GW a interní použití 1,28 GW. V průběhu sledovaného období se tato společnost díky svým celosvětovým prodejním výsledkům, podílu na trhu a vlivu značky dostala na 1. místo na světě s celkovým objemem dodávek pro domácí i zahraniční trhy o více než 10 GW vyšším než u dodavatele na 2. místě.

V 1. čtvrtletí roku 2022 dodala společnost LONGi monokrystalické křemíkové destičky o celkovém výkonu 18,36 GW, z čehož externí prodej činil 8,42 GW a interní použití 9,94 GW. Dodala také 6,44 GW monokrystalických modulů, přičemž externí prodej představoval 6,35 GW a interní použití 0,09 GW.

Na konci roku 2021 dosáhla výrobní kapacita společnosti 105 GW v případě destiček, 37 GW u článků a 60 GW u modulů. V roce 2022 se očekává zvýšení kapacity na 150 GW, 60 GW a 85 GW.

Na rok 2022 si společnost LONGi stanovila cílový objem dodávek 90-100 GW (včetně interního využití) pro destičky a 50-60 GW (včetně interního využití) pro moduly.

Strategie globalizace a lokalizace umožňuje posunout obchodní marketing do nové fáze

Společnost LONGi hraje při zavádění strategie globalizace a lokalizace významnou roli, díky čemuž dosáhla zásadního podílu na trhu v oblasti Velké Číny, v Asii a Tichomoří, v Evropě a USA, na Blízkém východě i v Africe. V roce 2020 dosáhla celosvětově vedoucí pozice v prodeji modulů a v roce 2021 své výsadní postavení ještě upevnila. Dnes má tato společnost výrobní závody a prodejní sítě ve více než 150 zemích a regionech po celém světě a má 49 967 zaměstnanců na plný úvazek. 9827 z nich, tedy 7,59 % z celkového počtu, se nachází mimo pevninskou Čínu.

Na čínský fotovoltaický průmysl mají vliv obchodní spory (WRO) a další ad hoc problémy, společnost LONGi však může těžit z faktu, že není závislá na jediném trhu, a díky tomu trvale dosahovat skvělých výsledků a naplňovat očekávání růstu. Dokončení technické transformace stávajících výrobních linek posílí celkovou koordinaci globálního prodeje v různých regionech, zkrátí dobu přepravy výrobků a dále zvýší úroveň jejich dodávek.

Udržitelné investice do technologického výzkumu a vývoje vedou k inovacím v odvětví

Společnost LONGi se dlouhodobě věnuje výzkumu a vývoji v oblasti technologií. V období od roku 2012, kdy společnost vstoupila na burzu, do roku 2021 dosáhla složená roční míra růstu jejích provozních příjmů 53,52 % a její celkové příjmy se zvýšily z 1,71 miliardy CNY na více než 80 miliard CNY, což představuje 47násobný nárůst. Míra růstu investic do výzkumu a vývoje je v tomto období téměř synchronní a dosahuje více než 10 miliard CNY.

V roce 2021 získala společnost LONGi celkem 1387 autorizovaných patentů a do technologického výzkumu a vývoje investovala 4,394 miliardy CNY. Jde o 5,43 % jejích příjmů, což představuje meziroční nárůst o 69,55 %. Jen v uplynulém roce sedmkrát překonala světový rekord v účinnosti přeměny energie pomocí fotovoltaických článků napříč různými technickými obory a dosáhla předního postavení v oblasti nových technologií zvyšujících účinnost článků, jako jsou technologie TOPCon typu N a P a HJT typu N a P. Její nová technologie pro výrobu solárních článků bude uvedena do praxe ve třetím čtvrtletí roku 2022.

Mezinárodní organizace potvrzují skvělou pověst a kvalitu výrobků značky LONGi

V roce 2021 získala společnost LONGi již potřetí za sebou hodnocení „High Achiever" od americké organizace RETC (Renewable Energy Testing Center), která to uvedla ve své zprávě PV Module Index (PVMI). V hodnocení PV Module Reliability Scorecard laboratoře PVEL byla společnost oceněna jako „Top Performer".

Na veletrhu Intersolar 2021 společnost LONGi zvítězila v kategorii Fotovoltaika díky svému vysoce účinnému modulu řady Hi-MO 5 (182 mm). Toto ocenění je udělováno společnostem, které svými technologickými inovacemi významně přispívají k rozvoji odvětví.

V roce 2021 byla společnost LONGi znovu oceněna na solárním kongresu TÜV Rheinland „All Quality Matters", kde její vysoce účinné moduly Hi-MO 4 a Hi-MO 5 získaly cenu za energetický výnos ve venkovním prostředí (skupina monokrystalických modulů) a za simulaci energetického výnosu (skupina bifaciálních monokrystalických modulů).

Podpora konceptu společensky odpovědného investování (ESG) pro dosažení udržitelnosti

Společnost LONGi aktivně prosazuje udržitelný rozvoj. V roce 2021 na konferenci OSN o biologické rozmanitosti (COP15) oznámila ambiciózní závazek přeměnit do roku 2023 výrobní základnu Pao-šan v provincii Jün-nan na svůj první závod s nulovými emisemi. Zveřejněním tohoto závazku společnost zahájila projekt „Net-zero LONGi" a spustila testování svého konceptu udržitelného rozvoje „Solar for Solar".

V roce 2021 vydala společnost LONGi na summitu COP26 také svou první bílou knihu o opatřeních v oblasti klimatu. Podle tohoto dokumentu bude společnost i nadále aktivně plnit svůj závazek prosazovat realizaci čtyř mezinárodních iniciativ, RE100, EV100, EP100 a SBTi.

Ve výroční zprávě za rok 2021 se dále uvádí, že společnost LONGi dnes ve svých globálních provozech využívá ze 40,19 % obnovitelnou elektřinu. Snížila také emise skleníkových plynů o 1,687.933 tun, a to třemi způsoby: pomocí vlastních zařízení na výrobu elektřiny, pořízením zařízení na výrobu elektřiny od třetích stran a smluvním nákupem zelené energie.

Jako společensky odpovědná firma se sídlem v Si-anu, hlavním městě severozápadní čínské provincie Ša-an-si, věnovala společnost LONGi místní vládě 10 milionů CNY na boj s pandemií COVID-19. Darovala také 15 milionů CNY obyvatelům provincie Henan na nouzovou pomoc po rozsáhlých záplavách.

Společnost LONGi bude i nadále pracovat na své strategii, jak si v dodávání produktů udržet vedoucí postavení. Tato strategie bude vycházet z vytváření hodnoty pro zákazníky. Bude také přicházet s ambiciózními technologickými inovacemi a neustále pracovat na snižování nákladů výroby a zvyšování její efektivity i kvality produktů. Bude také pokračovat v intenzivních investicích do výzkumu a vývoje a poskytovat zákazníkům po celém světě produkty s vysokou přidanou hodnotou.

Poznámka: Finanční údaje ve zprávě jsou uvedeny v čínských jüanech (CNY).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1811364/LONGi_headquarters_in_Xi_an_China.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1606520/LONGi_Logo.jpg

KONTAKT: Cao Shiyang, caoshiyang@longi.com, +86-18612334411

Keywords Čína-energie-LONGi Green Energy Technology

Region
Asia, Australia

Category
Energy, raw materials

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.