Workshop IPYG o udržitelnosti přitáhl pozornost odborníků na životní prostředí

Mezinárodní mládežnická organizace IPYG (International Peace Youth Group) přidružená k mezinárodní mírové organizaci HWPL uspořádala v sobotu 30. 4. 2022 vzdělávání na téma "Mládež pro udržitelný život". Jedná se již o druhý seminář Mírového workshopu o posílení postoje mládeže (Youth Empowerment Peace Workshop – YEPW). Cílem projektu je zdůraznit, jak důležitá je aktivita mládeže v oblasti ochrany životního prostředí.

Workshopu se zúčastnili i zástupci environmentálních hnutí, studentských organizací nebo univerzit. Cílem semináře bylo zvýšit povědomí o tom, co to je udržitelnost a zdůraznit, proč je nutné chránit náš ekosystém, který je v současnosti, především kvůli potřebám dnešní konzumní společnosti, nadměrně zatěžován.

Organizace IPYG se snaží skrze podobné projekty motivovat mládež k ekologičtějšímu způsobu myšlení a také k tomu, aby se větší měrou zapojovala do aktivit, které přispívají k ochraně životního prostředí.

Seminář trval přibližně hodinu a půl a účastníci se v jeho průběhu mohli zapojit do diskuse. V debatě s odborníky dostali všichni hosté prostor představit konkrétní kroky, které by z jejich pohledu mohly přispět k vytvoření lepšího světa pro budoucí generace. Součástí programu pak byla také debata na téma, jak udržitelnost propojit se světovým mírem a harmonií.

"Líbilo se mi spojení lidí se stejným zájmem a snahou se něčemu novému přiučit a zaujala mě i aktivita, při které bylo možné diskutovat se všemi zúčastněnými," uvedl po skončení workshopu jeden z účastníků.

Udržitelnost, jejímž účelem je dosažení rovnováhy v našem ekosystému, je v souvislosti s budoucností planety Země často diskutovaným tématem. A to i z toho důvodu, že v současnosti z přírodních zdrojů více čerpáme, než do nich investujeme. To ovšem v konečném důsledku ohrožuje naše budoucí přežití. Naopak ochranou přírody a její rozmanitosti přispíváme nejen k záchraně celého ekosystému ale i k vytvoření bezpečného prostředí pro náš život i život budoucích generací.

Workshop na téma udržitelnost je v pořadí již druhým seminářem v rámci dlouhodobého projektu YEPW. Debatní maraton je tvořen celkem deseti semináři, které odstartovaly v březnu a skončí v prosinci tohoto roku. Náplní debat bude ochrana životního prostředí a také lidská práva, přičemž o závěrech budou informovány univerzity, městské samosprávy a národní vlády.

Problematika ochrany životního prostředí je klíčovou součástí agendy mírové organizace HWPL. Životní prostředí a změna klimatu totiž podle některých expertů přímo ovlivňuje dynamiku probíhajících konfliktů a zvyšuje pravděpodobnost propuknutí nových.

Kontakt:

hwpl.cz

public.relation@hwpl.cz

.

Keywords ČR-společnost-příroda-ekologie-IPYG-HWPL

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.