Sdělení Svazu průmyslu papíru a celulózy

Sdělení Svazu průmyslu papíru a celulózy:

Více než stovka představitelů českého i evropského průmyslu papíru a celulózy, spolu s představiteli společenského, politického a kulturního života a dalšími hosty, se zúčastní v květnu letošního roku historicko-společenských oslav výročí 500 let od zahájení výroby papíru v českých zemích. Oslavy, pořádané Svazem průmyslu papíru a celulózy, budou zahájeny 16. května, kdy se odborníci nejen z tuzemska, ale také ze zahraničí setkají při slavnostní večeři v pražském hotelu Diplomat.

Následující den bude program oslav pokračovat v areálu zbraslavského zámku, kde bude pro hosty oslav připravena odborná historická přednáška na téma 500 let výroby papíru v českých zemích pod názvem "Bílé umění v Čechách a na Moravě" popisující mimo jiné také důležité mezníky vývoje výroby papíru v českých zemích.

Na základě historických pramenů bylo v roce 1499 vydáno králem Vladislavem II. Jagellonským první povolení k zahájení výroby papíru v českých zemích v této lokalitě. Mlynář opata cisterciáckého kláštera na Zbraslavi tehdy obdržel glejt, v němž se kromě jiného pravilo: "...aby, týž mlynář šatuov starých, kteréž k dělání papíru příslušejí, jinam ze země voziti a prodávati nedopúštěl, než sám, aby je kupoval a papier z nich pro obecný užitek země české dělal..." Uvedený text se tak považuje za doklad počátku výroby papíru u nás, přestože byl papír jistě vyráběn na více místech.

Pořadatel oslav, Svaz průmyslu papíru a celulózy, si klade za cíl nejen důstojně oslavit pětisté výročí založení důležitého průmyslového odvětví, ale také seznámit širokou veřejnost se současnými trendy ve výrobě papíru a celulózy v České republice.

Kontakt: B.I.G. Public Relations, a.s., Petr Nosek, tel.(02)21602178.

Keywords průmysl-papírenství

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Processing and manufacturing industries

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.