Projekt „Sousedé“ letos uvede filmový dokument

Projekt „Sousedé“ letos uvede filmový dokument

Projekt „Sousedé“ letos uvede filmový dokument

Sousedský workshop Natáčení filmu /studenti a Ruda Živec Natáčení filmu / profesorka Mágrová

Neziskový projekt „Svět, kde si sousedé pomáhají“ působí na obou stranách hranice Šluknovského výběžku a zabývá se hlavně organizací mezigeneračních setkání, workshopů apod. Myšlenka natočit a zdokumentovat česko-německé vztahy v této oblasti se tedy nabízela už ze samotné bilingvní podstaty projektu. Velmi zásadní vliv na tento počin měla především realizovaná mezigenerační setkání, kde mezi sousedy docházelo k výměně zkušeností a vzpomínek. A právě o zachycení vzpomínek půjde v dokumentu především.

Kde se vzal a čím se zabývá projekt „Svět, kde si sousedé pomáhají“?

Projekt „Svět, kde si sousedé pomáhají“ začal ve Šluknovském výběžku působit v lednu 2020 roku a má za sebou již řadu povedených akcí na obou stranách hranice. Hlavní záštitu nad projektem drží město Varnsdorf a partnerem na německé straně je neziskový spolek Valtenbergwichtel, který sídlí v saském Neukirchu.

Primárním cílem projektu „Svět, kde si sousedé pomáhají“ je mezigenerační propojení sousedů na obou stranách hranice. Tento cíl je naplňován prostřednictvím pořádání vlastních akcí, případně partnerstvím na akcích dalších subjektů. Kromě pořádání či podílení se na aktivitách v okolí se projekt také zavázal vyvinout webovou aplikaci určenou všem sousedům a neziskovým organizacím ve zmíněné oblasti.

Mezi konkrétní aktivity, které projekt realizoval, patří například workshop pořádaný v pivovaru Kocour ve Varnsdorfu, jehož cílem bylo vygenerovat nápady pro rozvoj webové aplikace. Dále třeba zapojení varnsdorfských seniorů do organizace Krásnolipského maratonu nebo připojení se k 10. ročníku Dne pěší turistiky v Saském Neukirchu. V letošním roce má projekt naplánováno třináct různorodých akcí a všechny jsou dohledatelné na webu www.sousede-nachbarn.org

Filmový dokument jako prostředek k obnově přeshraničních vztahů.

Výše uvedený filmový dokument již vzniká, a to na obou stranách hranice. Smyslem celého konání je zachytit vyprávění lidí, kteří na hranici prožili většinu svého života. V praxi ti nejstarší vyprávějí a ty nejmladší se ptají. Nesporným kladem a jedinečností je to, že celý film vzniká ve šluknovském regionu. To znamená, že nejen účinkující, ale také tvůrci jsou místní obyvatelé.

Na naší straně hranice vyprávějí příběhy lidé, kteří žijí ve Šluknovském výběžku, případně přilehlých oblastech v Lužických horách či Českém Švýcarsku. Německou část příběhu vyprávějí naši sousedé ze Svobodného státu Sasko, konkrétně pak regionu Horní Lužice (Oberlausitz).

U nás dokument připravují studenti Biskupského gymnázia Varnsdorf pod dohledem zkušené profesorky dějepisu, paní Kláry Mágrové, a za profesionálního vedení filmaře Rudy Živce. Na německé straně film připravuje mládež z filmového spolku „Spurensucher“. Ve finále budou tedy premiéry dvě, jedna do prázdnin u nás a druhá v září v Německu.

Citace, Michala Svobody, koordinátora projektu: „Moje dojmy z prvních natáčení jsou velmi pozitivní. Je neuvěřitelné, co všechno už zdejší lidé v proudu času zažili. Myslím si, že každé takové svědectví má svoji neuvěřitelnou výpovědní hodnotu, kterou je velmi důležité zachytit.“

Web projektu: www.sousede-nachbarn.org

Patron projektu: město Varnsdorf; www.varnsdorf.cz

Partner projektu: Valtenberg Wichtel e. V. ; www.valtenbergwichtel.de/

Kontakt pro média:

Josef Pešek

PR manager projektu;

Svět, kde si sousedé pomáhají / Eine Welt, in der sich Nachbarn helfen

e-mail: jos.pesek1979@gmail.com

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Keywords ČR-Německo-film-historie-dokumentární-firmy-sousede-nachbarn.org

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Politics, public administration and courts
Culture
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.