Zahájení nominací do ankety Dítě Česka

Porota ankety (2021), Foto: Aleš Foltýnek

Porota ankety (2021), Foto: Aleš Foltýnek

Karel Kovář, certifikát (2022), foto: UNICEF Pavla Gomba představuje Dítě Česka (2022), Foto: Marcela Zmrhalová Vítězové, Pavla Gomba a Tomáš Zima (2021), foto: Aleš Foltýnek

Česká pobočka UNICEF vyhlašuje v pořadí již druhý ročník úspěšné ankety Dítě Česka, ve které hledá výjimečné děti a inspirativní mladé lidi. Pomocí unikátního projektu tak UNICEF poukazuje na současnou mladou generaci v České republice a dává jí vlastní hlas. Dva vítěze, chlapce a dívku, bude vybírat mj. předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, youtuber a influencer Kovy, rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková nebo ředitel ČT :D Petr Koliha. Nominace potrvají do konce školního roku, tj. 30. června 2022.

Svět kolem jim není lhostejný. Chtějí jej dělat lepším, a proto pomáhají a inspirují druhé. Právě takové děti hledá UNICEF ČR v druhém ročníku úspěšné ankety Dítě Česka.

"Mezi námi žije mnoho talentovaných a aktivních mladých lidí, kteří mají zájem o své okolí, dělají něco přínosného pro druhé a inspirují své vrstevníky. Prosím, pojďte nám pomoci je najít a dát jim prostor. Na nominace ze škol, kroužků, od rodičů nebo dětí samotných se těšíme až do 30. června," uvedla k projektu ředitelka české pobočky UNICEF Pavla Gomba.

Příkladem mohou být loňští vítězové ankety, kteří zaslouženě získali místo v letošní porotě, Jan Žák a Daniela Rybková. Co stojí za jejich úspěchem?

Patnáctiletý Jan ze Sokolova v období koronavirové pandemie přišel s nápadem, jak pomoci zoologickým zahradám v České republice, a úplně sám vytvořil dvě únikové hry na počítači, které pro dobrou věc přinesly 125 tisíc korun. Kromě mnoha dalších osvětových aktivit v oblasti biologie nyní ve volném čase vytváří virtuální ZOO Sokolov, kterou chce pomocí QR kódů zpřístupnit veřejnosti.

Sedmnáctiletá Daniela z Prahy je úspěšnou absolventkou programu na George Town University v USA, kde se zabývala klinickými studiemi. V rámci programu dosáhla výsledků, které hodnotitelé na univerzitě považují za výjimečné. Nezahálí ani nyní a studuje v rámci univerzity v Edinburghu program, který se zabývá prevencí stařecké demence. Je závodní plavkyní a věnuje se také canisterapii. "Věřím, že člověk musí mít velké sny, aby dosáhl velkých výsledků," okomentovala svoje plány do budoucna Daniela.

Vyhlášení výsledků ankety a předání ocenění vítězům proběhne na Světový den dětí, tj. 20. listopadu, ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy.

Jak bude anketa probíhat?

Děti a mladistvé mohou do ankety nominovat instituce, školy i soukromé osoby (vždy se souhlasem zákonného zástupce), a to prostřednictvím on-line formuláře dostupného na adrese www.diteceska.cz. Navrhovat lze všechny děti a mladé lidi s českým občanstvím nebo trvalým pobytem v ČR, kteří do vyhlášení výsledků ankety 20. listopadu nedosáhnou věku 18 let.

O dvou vítězích ankety rozhodne porota, která ze všech přihlášených účastníků nejdříve vybere 20 finalistů. V porotě se mezi řadou významných osobností objeví například předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková, školský ombudsman Ladislav Hrzal, ředitel televizní stanice ČT :D Petr Koliha nebo youtuber a influencer Karel Kovář alias Kovy. "Myslím si, že anketa Dítě Česka je skvělá příležitost, jak ukázat svůj talent, ať už je směřovaný kamkoliv. Věřím, že v dnešní době je ještě víc než kdy jindy důležité ukazovat to dobré v nás a šikovné mladé lidi, které kolem sebe máme. A je jich hodně. Minulý ročník je toho důkazem," komentuje anketu youtuber.

Každý porotce má zároveň v ruce tzv. divokou kartu, kterou může poslat do finále jednoho chlapce a jednu dívku dle svého výběru.

Kromě školních výsledků, nadání a talentu budou porotci u nominovaných dětí hodnotit také aktivity ve prospěch potřebných, životního prostředí, společenských hodnot, inovací pro budoucnost, ale také schopnost motivovat a inspirovat vrstevníky, být příkladem a pozitivně vést druhé. Přihlédnuto bude také k tomu, jaký potenciál má daná činnost či projekt nominovaného do budoucnosti a mezinárodně.

Úlohy porotců v anketě Dítě Česka se ujala řada významných osobností:

▪ Jitka Čvančarová, herečka a vyslankyně UNICEF ČR,

▪ Patrik Eliáš, asistent trenéra české hokejové reprezentace do 20 let,

▪ Pavla Gomba, ředitelka UNICEF ČR,

▪ Ladislav Hrzal, školský ombudsman,

▪ Petr Koliha, ředitel stanice ČT Déčko,

▪ Karel Kovář (Kovy), youtuber a influencer,

▪ Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy,

▪ Rastislav Maďar, epidemiolog a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity,

▪ Vít Nantl, generální ředitel a předseda představenstva vydavatelství Vltava Labe Media,

▪ Robert Novotný, zakladatel projektu Počítače dětem,

▪ Taťána Plecháčková, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti,

▪ Daniel Sobotka, ředitel Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK,

▪ Ondřej Šejtka, ředitel České rady dětí a mládeže,

▪ Petr Šimůnek, šéfredaktor časopisu Forbes,

▪ Klára Šplíchalová, ředitelka Fóra dárců a Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek,

▪ Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR,

▪ Jan Žák, vítěz ankety Dítě Česka 2021,

▪ Daniela Rybková, vítězka ankety Dítě Česka 2021.

Více informací včetně nominačního formuláře je k dispozici na www.diteceska.cz.

Práce UNICEF je založena na Úmluvě o právech dítěte, která každému dítěti zaručuje stejná práva bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženské přesvědčení, příjem rodiny, fyzické vlastnosti, místo narození nebo zeměpisné umístění. UNICEF věří, že všechny děti mají právo žít, rozvíjet se a plně využít svůj potenciál bez překážek, diskriminace, zaujatosti nebo zvýhodňování.

UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve 193 zemích světa, kde dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím a zneužíváním. UNICEF je jediná organizace OSN, jejíž činnost je financována výhradně z dobrovolných příspěvků. Na programy pomoci dětem jde 89,3 % všech získaných prostředků.

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

.

Keywords ČR-společnost-děti-UNICEF ČR

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.