Organizace HWPL uspořádala na Slovensku první mezináboženskou konferenci

Mezinárodní nezisková organizace HWPL uspořádala 13. 4. 2022 na Slovensku vůbec první online konferenci, jejímž účelem bylo zprostředkovat dialog mezi zástupci jednotlivých náboženských směrů. Webináře pořádaného pod hlavičkou „Světové aliance náboženství pro mír“ (WARP) se na Slovensku zúčastnilo 21 hostů, mezi nimi i zástupci islámu a křesťanství. Cílem setkání bylo zapojit náboženské představitele do debaty o mírovém uspořádání světa.

Za islám se online konference zúčastnil český rodák a absolvent teologické fakulty v saúdskoarabské Medíně, který na Arabském poloostrově strávil 13 let svého života. Stejně jako další panelisté se pomocí veršů z Písma snažil najít odpověď na to, jak do světa sužovaného válkami opět přinést mír:

„Chtěl bych vyjádřit vděčnost za to, že jsem se tady s vámi všemi mohl sejít a představit i své náboženství a poděkovat moderátorovi a všem panelistům. Děkuji za tento krásný podvečer.“

Součástí první mezináboženské debaty pořádané neziskovou organizací HWPL na Slovensku bylo hledání odpovědí na otázky, které v zahajovacím proslovu přednesl moderátor konference. Představitelé křesťanství, islámu a hnutí Hare Krišna měli nejprve v rámci náboženské teorie nastínit, jak by podle Písma definovali mír a posléze se zaměřili i na praktickou část, v níž popsali, co jako věřící lidé mohou pro dosažení míru udělat.

Svého zástupce mělo na webináři HWPL také hnutí Hare Krišna.

„Dlouhou dobu jsem čekal na příležitost, abych se mohl zapojit do mezináboženského dialogu tady na Slovensku, protože jsem se dříve účastnil takových setkání v Česku a bylo to vždy velmi přínosné. Díky těmto setkáním jsem měl možnost poznat islám, buddhismus, judaismus a také křesťanství, ze kterého jsem vyšel.“

Debatu trojice panelistů pak uzavřel zástupce nejsilnějšího náboženského proudu v Evropě, křesťanství.

„Jsem velmi vděčný, že jsem tady mohl být. Pro mě byl velký sen poznat ta Písma. Koupil jsem si i pár knih. Přišlo mi to ale vzdálené a neznámé. Teď, když vše vidím takto napřímo, je to mnohem osobnější a víc mě to baví. Doufám, že se tady budeme potkávat i nadále“

V rámci setkání organizátoři projektu představili hostům předsedu organizace HWPL, kterým je Lee Man-hee a také „Deklaraci míru a ukončení válek“ (DPCW), jejíž význam si nyní, i v důsledku ruské invaze na Ukrajině, můžeme uvědomovat víc než kdy dříve. HWPL věří, že by tato mezinárodní dohoda vytvořená experty na mezinárodní právo z celého světa, mohla v budoucnosti přispět nejen k vytvoření ale i zachování udržitelného míru ve světě.

Webináře, jejichž cílem je podpořit diskusi mezi zástupci jednotlivých náboženských směrů, se budou na Slovensku konat i v budoucnu, a to s měsíční pravidelností. Cílem je zapojit do mezináboženského dialogu co největší počet panelistů, včetně zástupců velkých monoteistických náboženství, kteří se do debaty dosud nezapojili, tedy např. judaismu.

Kontakt:

hwpl.cz

public.relation@hwpl.cz

Keywords ČR-Slovensko-víra-HWPL

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Politics, public administration and courts

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.