Organizace HWPL uspořádala maraton míru a harmonie

Mírového soužití není možné dosáhnout bez sjednocení, a to i na náboženské úrovni. I proto v neděli 13. 3. a následně také 20. 3. 2022 uspořádala nezisková organizace HWPL ve spolupráci s hnutím „Jogíni světa za mír na planetě“ online konferenci s názvem „Maraton míru a harmonie“, které se zúčastnilo 81 hostů. Cílem webináře bylo zapojit představitele různých náboženských směrů napříč jednotlivými státy do debaty o mírovém uspořádání světa.

Diskuse HWPL o udržitelném míru a o tom, jak ho v praxi dosáhnout, je velmi aktuální i s ohledem na právě probíhající konflikt na Ukrajině. Ruská i ukrajinská armáda počítá mrtvé po tisících a den co den umírají i civilisté. Jen během prvních tří týdnů válka z domovů vyhnala přes šest a půl milionu lidí, přičemž přibližně polovina z nich byla nucena vyhledat dočasný azyl za hranicemi.

Odpověď na to, jak toto lidské utrpení zastavit, se proto v rámci panelové debaty pokoušeli najít zástupci křesťanství, islámu, judaismu, hinduismu, buddhismu a dalších náboženských směrů. První kolo maratonu, uspořádané pod záštitou HWPL s podnázvem „Náboženství pro mír na Ukrajině“, trvalo necelých šest hodin a vysílalo se živě prostřednictvím YouTube. Své proslovy předneslo celkem 81 hostů, kteří představili konkrétní návrhy toho, jak zastavit krveprolití na Ukrajině, a to v souladu s Písmem nebo učením, o které se opírají. Všichni řečníci se také v závěru online konference shodli na tom, že by měli usilovně pracovat pro mír, aby pomohli ukončit nejen boje na Ukrajině ale předešli také vzniku dalších válek a konfliktů.

HWPL se prostřednictvím iniciativy „Maraton míru a harmonie“ snaží apelovat na všechny duchovní a náboženské představitele, aby dění na Ukrajině pouze nepřihlíželi, ale aby učení popsané v náboženských knihách skutečně uvedli v praxi. Věřící z celého světa musí jedním hlasem aktivně volat po ukončení této války, která se odehrává na samotných hranicích Evropské unie, a která lidským bytostem způsobila a stále působí tolik utrpení.

Kontakt:

HWPL ČR,

hwpl.cz

e-mail: public.relation@hwpl.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Keywords ČR-Korea-Ukrajina-víra-HWPL

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Politics, public administration and courts

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.