Mírové vzdělávaní do škol poprvé na Slovensku

Dne 10.3. proběhl na Slovensku vůbec poprvé workshop, který je součástí projektu organizace HWPL zaměřeného na mírové vzdělávání na základních a středních školách. Lektoři z oddělení mírového vzdělávání se vypravili na Soukromé gymnázium a základní školu v Bratislavě, kde se žákům ve věku od 12 do 13 let pokusili prostřednictvím různých aktivit a scének přiblížit hodnoty a principy míru. Lektoři HWPL workshop rozdělili do několika klíčových částí. Nejprve se děti z pozice diváků podívaly na přibližně desetiminutovou divadelní scénku, v níž si členové našeho týmu zahráli na spisovatele, kteří na Slovensko přijeli, aby o něm napsali knihu a žáci se stali jejich průvodci.

Následovalo vzájemné představení, kdy děti popsaly nejen samy sebe, to, jak by se charakterizovaly, ale i země, ve které žijí. Postupně se tak pomocí obrázkové hry dotkly různých oblastí života na Slovensku, jako jsou zvířata, rostliny, přírodní bohatství, tradice, hudba, slavné osobnosti nebo třeba architektonické památky.

Workshop byl zakončen aktivitou, při které si žáci mohli uvědomit, že právě oni sami jsou skutečným dědictvím a že jen oni jsou schopny svou zemi nejlépe charakterizovat. Jak? Tím, kým oni sami jsou.

Cílem projektu jako celku je, aby studenti pochopili svou vlastní hodnotu, vliv a roli ve společnosti, aby zjistili, že i oni mohou mít naději v lepší budoucnost a život v zemi, kde je možný pokoj a mír. Workshop reaguje na současnou situaci, kdy slovenští studenti nevěří v pozitivní změny na Slovensku a nemají motivaci cokoliv měnit.

Projekt je, alespoň co se týče tématu, na Slovensku velmi aktuální. Z údajů tamního ministerstva školství z roku 2018 totiž vyplývá, že až 17 % uchazečů o vysokoškolské studium odchází studovat na univerzity v zahraničí. Jedná se přitom ve většině případů o studenty s výbornými studijními výsledky. Například více než polovina nejúspěšnějších slovenských maturantů z matematiky pokračuje ve studiu na zahraniční vysoké škole. Slovenské univerzity tak ve velkém přicházejí o vzdělanostní elitu. V rámci zemí OECD má Slovensko dokonce druhý nejvyšší podíl studentů v zahraničí.

Kontakt:

hwpl.cz, public.relations@hwpl.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Keywords ČR-Slovensko-školy-HWPL

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Science, education and school system

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.