DPCW jako řešení války na Ukrajině

V pondělí 14. 3. 2022 proběhla on-line konference pořádaná mezinárodní mírovou organizací HWPL při příležitosti šestého výročí vzniku Deklarace míru a ukončení válek DPCW. Webináře se zúčastnilo okolo 2300 hostů z celého světa, kteří diskutovali o možnostech vytvoření právního základu pro udržitelný mír. HWPL – nevládní organizace přidružená k ECOSOC OSN – navrhla v roce 2016 Deklaraci míru a ukončení válek jako mezinárodní dohodu, která může významným způsobem přispět nejen k vytvoření, ale i udržení míru ve světě.

V současné době, kdy je bezpečnost životů jednotlivce neustále ohrožována rozsáhlými konflikty, je debata o mírovém řešení sporů a tvorbě právního systému, který podporuje hodnoty, normy a kulturu míru, potřebnější než kdy dřív. Živoucím důkazem toho, že mír není samozřejmostí a že stačí skutečně málo k tomu, abychom se i teď, na počátku 21. století, ocitli uprostřed konfliktu, který může představovat nejen ekonomickou, ale i vojenskou hrozbu pro bezpečnost Evropy, je právě probíhající ruská invaze na Ukrajině.

Rada bezpečnosti OSN, coby garant světového míru, v mnoha ohledech selhává. I proto je nutné přemýšlet nad jinými formami prevence válečných konfliktů, než jakou je zajišťování míru ze strany lídrů pěti nejmocnějších zemí světa s právem veta. HWPL věří, že pokud není možné, a situace na Ukrajině je toho důkazem, prosadit principy a hodnoty míru směrem „shora“, je potřeba zvažovat i jiná řešení: tedy to, aby byla kultura míru prosazována také „zdola“.

„Dopady pandemie covid-19 se stále projevují po celém světě. K tomu všemu navíc i nyní čelíme bezprecedentní situaci v Evropě v souvislosti se vznikem nové války na Ukrajině, o níž můžeme jen doufat, že skončí rychle a s co nejmenším počtem obětí. V takovýchto chvílích je stále jasnější, proč musíme usilovat o prosazení nových řešení pro podporu celosvětového míru,“ uvedl Ciarán Burke, profesor a vedoucí výzkumný pracovník Centra pro studium usmíření na Univerzitě Friedricha Schillera v německé Jeně.

Mezinárodní organizace, jako je OSN, Africká unie (AU) a EU, dlouhodobě kladou důraz na normativní rámec, který má zásadně určovat směr řešení konfliktů a tvorby míru. Je nicméně klíčové, aby se do diskusí více zapojili i zástupci občanské společnosti – především ženy, mládež a také nevládní organizace, které se mohou prostřednictvím různých iniciativ stát posly míru.

DPCW, listina o deseti článcích a 38 odstavcích vyhlášená 14. března 2016, kterou vypracoval Mírový výbor pro mezinárodní právo HWPL složený z renomovaných odborníků na mezinárodní právo, nabízí jednoduchý návod, jak světa bez válek docílit, a to právě prostřednictvím rozsáhlejšího zapojení občanů.

I proto hlavní iniciátor DPCW a zároveň předseda HWPL, Lee Man-hee, na pondělní online konferenci vyzval k tomu, aby se všichni „obyvatelé globální vesnice“ sjednotili a jako „poslové míru“, vytvořili mezinárodní právo pro mír, které povede k trvalému ukončení válek ve světě:

„Války mohou být podle současného mezinárodního práva rozpoutány v případě, že je to nutné. I proto není možné války ukončit“. (Lee Man-hee – předseda HWPL)

Dne 28. února vydala HWPL pod vedením jejího předsedy prohlášení k ruské invazi na Ukrajině, které zahrnuje ochranu uprchlíků a vybízí k solidaritě k těm, jichž se konflikt dotýká. Doručeno bylo do 192 zemí světa.

DPCW představuje zásady míru, které má mezinárodní společenství prosazovat jako je: zákaz použití síly, podpora náboženské svobody a občasná participace s cílem šířit kulturu míru. Zdůrazňuje, že udržitelného míru je možné dosáhnout skrze zapojení všech členů globální společnosti, přičemž za hlavní aktéry vytváření míru označuje nejen národní státy ale také samotné občany.

Pro další informace, prosím, kontaktujte:

hwpl.cz

public.relation@hwpl.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Keywords ČR-Korea-Ukrajina-Rusko-víra-boje-společnost-HWPL

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Politics, public administration and courts
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.