Péče o vodohospodářskou infrastrukturu se vyplácí

Středočeské vodárny a.s. zajišťují provoz vodovodů v celkové délce 2 383 km a kanalizací v délce 893 km

Středočeské vodárny a.s. zajišťují provoz vodovodů v celkové délce 2 383 km a kanalizací v délce 893 km

Také v roce 2021 řešily Středočeské vodárny, a.s. množství poruch a havárií na provozované infrastruktuře. Jejich počet však proti předchozím létům poklesl.

Středočeské vodárny a.s. zajišťují provoz vodovodů v celkové délce 2 383 km a kanalizací v délce 893 km. Pro obnovení plynulých dodávek vody bylo v loňském roce nutné opravit 625 havárií na vodovodních sítích a v případě odvodu odpadních vod bylo odstraněno 1188 havárií na sítích kanalizačních.

V obou případech se jedná o nižší počty, než v letech předchozích. Pozitivně se tak projevuje úsilí vlastníka a provozovatele v oblasti údržby a obnovy vodohospodářské infrastruktury. Vlastnická společnost Vodárny Kladno – Mělník a.s. investovala v roce 2021 do obnovy vodovodů a kanalizací 456 mil. Kč.

Činnost provozovatele a investice vlastníka se odrazily také v podílu nefakturované vody. Objem ztrát pitné vody se v porovnání s předchozím rokem podařilo snížit o 300 tis. m3, což odpovídá spotřebě města Mělník za 4 měsíce. Nepřetržitá aktivita v této oblasti vedla ke snížení podílu ztrát vody na pouhých 15,2%.

Středočeské vodárny, a.s., jsou od prosince 2004 provozovatelem vodovodů a kanalizací v majetku obcí a měst, které se nachází na území bývalých okresů Mělník, Kladno, části Prahy východ a západ, části okresů Rakovník a Mladá Boleslav. Společnost zásobuje pitnou vodou téměř tři sta tisíc obyvatel a spravuje majetek v hodnotě přesahující 6 mld. Kč, který představuje více než dva tisíce tři sta kilometrů vodovodní sítě a téměř devět set kilometrů kanalizačních stok.

Další informace naleznete na internetové adrese http://www.svas.cz

.

Keywords ČR-voda-správa-firmy-Středočeské vodárny

Region
Central Bohemia region

Category
Agriculture, environment
Politics, public administration and courts
Energy, raw materials

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.