UNICEF vyhlašuje krizovou sbírku na pomoc Ukrajině

Konflikt na Ukrajině nyní ohrožuje životy milionů dětí. Pracovníci UNICEF na Ukrajině již působí a spolupracují s místními partnery na co nejrychlejší humanitární reakci.

Česká pobočka UNICEF vyhlašuje sbírku na pomoc Ukrajině, která se dnes ráno probudila do války

„UNICEF na Ukrajině humanitárně působí od roku 2014 a má v zemi čtyři regionální pracoviště s celkem 100 zaměstnanci,“ uvedla ředitelka české pobočky UNICEF Pavla Gomba. „Přímo na místě spolupracujeme s lokálními i mezinárodními partnery na poskytování zdraví, vzdělání, ochrany, vody a hygieny tak, aby dětem i jejich rodinám byla v současné situaci zajištěna neodkladná humanitární pomoc.“

Od 23. února je možné přispět na pomoc Ukrajině darem na sbírkový účet UNICEF ČR 11771177/0300 (variabilní symbol sbírky je 829), prostřednictvím darovacího formuláře na webu UNICEF nebo zasláním DMS ve tvaru DMS UNICEF 90 na číslo 87 777.

„Miliony dětí právě teď potřebují veškerou pomoc, kterou jim můžeme poskytnout. Například 402 Kč zajistí provizorní přístřešek pro celou rodinu. Za 665 Kč lze pořídit kompletní soupravu léků a zdravotnického materiálu, která je vhodná pro mobilní zdravotníky v průběhu naléhavých krizových situací,“ dodává Pavla Gomba.

UNICEF na Ukrajině působí již od začátku konfliktu. V roce 2021 se UNICEF podařilo dodat na východní Ukrajinu pitnou vodu pro 510 145 lidí, vrátit do lavic 7 400 dětí opravou škol, naočkovat 29 300 dětí proti dětské obrně a proškolit 180 tisíc dětí a jejich rodičů na rozpoznávání min.

Situace na východní Ukrajině je velmi závažná. Současný konflikt trvá už osmým rokem a krade dětství půl milionu dětí, které v oblasti žijí. Děti v oblasti si každý den hrají a chodí do školy v prostředí plném min, nevybuchlé munice, granátů a bomb. Ty, které žijí blízko kontaktní linie, jsou denně vystaveny riziku, že je exploze zraní či zabijí. Boje si vybírají daň na celé generaci, která nyní na východě země vyrůstá. Řada z nich trpí duševními problémy a potřebuje nepřetržitou podporu, která by jim pomohla překonat traumata způsobená dětstvím uprostřed válečné zóny.

Více informací a fotografie z terénu jsou k dispozici na www.unicef.cz.

UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve 193 zemích světa, kde dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím a zneužíváním. UNICEF je jediná organizace OSN, jejíž činnost je financována výhradně z dobrovolných příspěvků. Na programy pomoci dětem jde 89,3 % všech získaných prostředků.

Pro informace o sbírce v ČR kontaktujte:

Lenka Čtvrtečková, Communication Officer, lctvrteckova@unicef.cz

Keywords ČR-Ukrajina-OSN-společnost-boje-sociální-charita-UNICEF

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Politics, public administration and courts
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.