Strategickou železniční trať na letiště bude projektovat AFRY

Novostavba Praha-Ruzyně – Praha-Letiště Václava Havla. Zdroj: Správa železnic

Novostavba Praha-Ruzyně – Praha-Letiště Václava Havla. Zdroj: Správa železnic

AFRY vyhrála zakázku na projekt strategické novostavby kolejového napojení na pražské letiště, vč. nového přestupního terminálu Dlouhá Míle. Akce je součástí jednoho z nejrozsáhlejších domácích infrastrukturních záměrů v oblasti železniční dopravy. Zakázky na železniční novostavby se v ČR vypisují zřídka.

Sdružení sesterských společností AFRY CZ a AF Infrastructure (Švédsko) získalo veřejnou zakázku Správy železnic na poslední stupeň projektové přípravy novostavby trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště Václava Havla (mimo). AFRY zpracuje dokumentaci pro stavební povolení trati, dokumentaci pro vydání společného územního a stavebního povolení nové železniční zastávky Praha-Dlouhá Míle a následně vykoná autorský dozor při jejich realizaci. Součástí bude i digitální model stavby (BIM).

"Jde o strategicky velmi významnou konvenční novostavbu, která je nezbytná nejen pro podporu komfortu a konkurenceschopnosti Letiště Václava Havla. Přímé kolejové napojení mají všechna důležitá evropská letiště a Praha v tomto směru zaostává. Momentálně je vedle Dublinu jedinou evropskou metropolí, která nemá kolejové napojení centra s mezinárodním letištěm," říká o významu projektu Petr Košan, jednatel AFRY CZ. Jízdní doba z centra Prahy na Letiště se po realizaci předpokládá kolem 25 minut.

AFRY vysoutěžila zakázku za 109,901 milionu Kč bez DPH, předpokládaná hodnota byla téměř 119 miliónů. Cena nebyla jediným kritériem, ze 40 % rozhodovaly o vítězi zkušenosti klíčových expertů.

Nový dopravní terminál Dlouhá Míle

V rámci projektu vznikne i rozsáhlý přestupní uzel Dlouhá Míle. Jeho podobu podrobí AFRY celkové architektonické revizi.

"Dlouhá Míle bude důležitý dopravní terminál se železniční zastávkou a možností přestupu na městské i příměstské autobusy, výhledově i na tramvaje. Významně rozšíří infrastrukturní výbavu širšího území letiště, protože poskytne parkoviště P+R s kapacitou přes 1000 stání při úrovňovém parkování, resp. až pro 2000 aut v případě vybudování parkovacího domu," upřesňuje Košan.

Železniční novostavby jsou spíše výjimkou

Vedle strategické roviny záměru je tento projekt velmi zajímavý i z hlediska jeho zpracování, a to hned ve dvou aspektech. Prvním je digitalizace a druhým fakt, že jde o novostavbu. "Dlouhodobě podporujeme rozšíření metody informačního modelování staveb - BIM, do českých infrastrukturních projektů a jsme spoluautorem datového standardu Státního fondu dopravní infrastruktury. Tuto trať Správa železnic zařadila právě mezi akce zpracované plně metodou BIM," říká Martin Mykisa, vedoucí oddělení kolejových staveb AFRY CZ.

Mykisa doplňuje druhý aspekt: "Odbočka na letiště je jednou z mála železničních novostaveb v ČR. Železniční síť v Česku patří k nejhustším na světě, zakázky na nové tratě jsou tak spíše raritou. I přes zahájení přípravy vysokorychlostních tratí celkově převažují modernizační projekty."

Novostavba představuje 4km dlouhou, dvoukolejnou elektrifikovanou trať, která bude sledovat trasu Pražského okruhu a navazující část dálnice D7, než se stočí do prostoru Terminálů 1 a 2 ruzyňského letiště. "Součástí budou mj. dva hloubené dvoukolejné tunely. První zhruba 119 metrů dlouhý bude před vjezdem do terminálu Dlouhá Míle, kde bude podcházet nově plánovanou místní komunikaci, terminál autobusů a parkoviště P+R. Druhý přibližně 83 metrů dlouhý bude navazovat na zastávku Dlouhá Míle, za kterou bude železniční trať podcházet pod komunikací K letišti," upřesňuje Mykisa.

Novostavba je součástí jednoho z nejrozsáhlejších připravovaných infrastrukturních projektů v ČR.

.

Keywords ČR-železnice-stavby-firmy-AFRY

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Automotive industry, transport and machinery
Building industry, housing and real property

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.