Viterra Limited získává společnost Gavilon

Společnost Viterra Limited (Viterra) s potěšením oznamuje, že prostřednictvím své dceřiné společnosti uzavřela smlouvu o koupi akcií se společností Marubeni America Corporation, dceřinou společností společnosti Marubeni Corporation, za účelem převzetí podniku Gavilon Agriculture Investment, Inc. (Gavilon), který se zabývá obilím a potravinářskými přísadami.

Dohodnutá kupní cena za akvizici společnosti Gavilon činí 1,125 miliardy USD plus provozní kapitál a podléhá určitým obvyklým úpravám kupní ceny.

Společnost Gavilon se sídlem v Omaze (Nebraska, USA) vyrábí, skladuje a distribuuje obiloviny, olejniny a krmné a potravinářské přísady výrobcům potravin, chovatelům hospodářských zvířat, zpracovatelům drůbeže a sójových bobů a výrobcům etanolu po celém světě.

Přední síť aktiv společnosti Gavilon se nachází v klíčových rostoucích oblastech ve Spojených státech s přístupem k hlavním železnicím, řekám a přístavům. Společnost také působí na mezinárodních trzích v Mexiku, Jižní Americe, Evropě a Asii a má nepřímý menšinový podíl ve dvou přístavních terminálech ve městech Kalama ve státě Washington a Portland ve státě Oregon.

"Získání společnosti Gavilon podporuje naši dlouhodobou strategii významného posílení naší pozice ve Spojených státech, jednom z hlavních výrobních a vývozních regionů, což dále upevňuje naši globální síť," uvedl David Mattiske, generální ředitel společnosti Viterra Limited. „Kombinace aktivit společností Gavilon a Viterra nám umožní poskytovat našim zákazníkům větší hodnotu a flexibilitu. Budeme schopni rychle posílit naše udržitelné dodavatelské řetězce, zajistit vyšší úroveň kontroly kvality a spolehlivosti a zároveň vytvořit zajímavé příležitosti pro naše zákazníky a zaměstnance."

"Těšíme se, že budeme moci přivítat zaměstnance společnosti Gavilon v týmu společnosti Viterra a dále posilovat úspěšné obchodní a komerční vztahy, které si společnost Gavilon vybudovala s výrobci a spotřebiteli."

Peter Mouthaan, finanční ředitel společnosti Viterra Limited, uvedl: "Tato transakce je důkazem trvalé podpory našich akcionářů při realizaci příležitostí, které přinášejí našemu podnikání významný růst, při zachování silné rozvahy."

"Financování dohodnuté kupní ceny a části předpokládaného provozního kapitálu bylo zajištěno podpisem úvěru na financování akvizice. Financování zbývající části provozního kapitálu bude zajištěno využitím výnosů z jiných vázaných finančních nástrojů a hotovosti v pokladně, včetně stávajících dostupných nevyčerpaných vázaných úvěrových linek ve výši přibližně 3,6 miliardy USD k 31. prosinci 2021."

Transakce podléhá obvyklým podmínkám uzavření a schválení regulačními orgány a očekává se, že bude dokončena v druhé polovině roku 2022.

O společnosti Viterra

Ve společnosti Viterra věříme v sílu partnerství. Naše přední světová, plně integrovaná zemědělská síť spojuje výrobce se spotřebiteli prostřednictvím udržitelných a sledovatelných zemědělských produktů s garantovanou kvalitou. Naše strategická síť zemědělských skladovacích, zpracovatelských a přepravních zařízení s více než 17 500 talentovanými zaměstnanci působícími v 37 zemích nám umožňuje nabízet inovativní řešení a otevírat cesty našim zákazníkům a vytvářet úspěšná partnerství, která přetrvávají. Společně jsme silnější a dokážeme více.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE TÉTO ZPRÁVY VČETNĚ VÝHLEDOVÝCH PROHLÁŠENÍ

Tato zpráva obsahuje prohlášení, která jsou nebo mohou být považována za "výhledová prohlášení" a jsou ve své podstatě prognostického charakteru, nebo na ně odkazuje. Výhledová prohlášení nejsou založena na historických skutečnostech, ale spíše na současných předpovědích, očekáváních, přesvědčeních, názorech, plánech, cílech, záměrech, závazcích a prognózách týkajících se budoucích událostí, výsledků činnosti, vyhlídek, finanční situace a diskusí o strategii. Výhledová prohlášení mohou být učiněna písemně, ale také ústně.

Výhledová prohlášení jsou ze své podstaty spojena se známými i neznámými riziky a nejistotami, z nichž mnohé jsou mimo kontrolu společnosti Viterra nebo jejích dceřiných společností. Výhledová prohlášení nejsou zárukou budoucí úspěšnosti a mohou se podstatně lišit od skutečných výsledků, a často se také liší.

Společnost Viterra ani její dceřiné společnosti, ani žádný z jejich společníků, ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců nebo poradců neposkytuje žádné prohlášení, záruku, ujištění nebo garanci, že dojde k jakýmkoli krokům, událostem nebo výsledkům, které jsou vyjádřeny nebo naznačeny v jakýchkoli výhledových prohlášeních v této zprávě, a že budou skutečně podniknuty, nastanou nebo budou dosaženy. Neměli byste se na tato výhledová prohlášení spoléhat, jelikož hovoří pouze k datu vydání této zprávy nebo k datu konkrétního prohlášení (podle toho, co je relevantní).

Nic v této zprávě v žádné jurisdikci nepředstavuje nabídku ani výzvu k prodeji nebo emisi, ani výzvu k nabídce nákupu nebo úpisu jakýchkoli cenných papírů nebo finančních nástrojů, ani nepředstavuje doporučení nebo radu týkající se jakýchkoli cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů nebo jakékoli jiné záležitosti.

Kontakt pro média: jeff.cockwill@viterra.com, +1 (306) 569-6673

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1734444/Viterra_Inc__Viterra_Limited_to_acquire_Gavilon.jpg

Keywords Nizozemsko-potraviny-zemědělství-firmy-Viterra

Region
Europe, EU, NATO

Category
Agriculture, environment
Food, gastronomy

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.