Společnost Shanghai Electric zavádí ekologické stavební postupy podporující ochranu přírody v Dubaji

Hospoda Na Hradě v centru Hradce Králové na snímku z 29. prosince 2021. V restauracích mohou od tohoto dne do 2. ledna 2022 sedět u jednoho stolu nanejvýš čtyři hosté místo dosavadních šesti. Výjimku mají lidé žijící ve společné domácnosti.

Společnost Shanghai Electric ("Shanghai Electric" nebo "Společnost") (601727.SS a 02727.HK) hraje klíčovou roli v pomoci zemím zapojeným do iniciativy nové Hedvábné stezky (BRI) při budování nízkouhlíkové a čisté energetické infrastruktury. Pomáhá jim také zavádět ekologické stavební postupy, aby ochránila místní ekosystémy a minimalizovala dopad staveb na životní prostředí zvířat. Společnost Shanghai Electric pokračuje ve svém úsilí chránit životní prostředí, její inženýrské týmy proto spolupracují s ekology na ochraně místní fauny a flóry. Díky vybudování největší solární tepelné elektrárny na světě pro potřeby místních obyvatele také Spojeným arabským emirátům pomůže urychlit dosažení cílů nulových emisí uhlíku.

Jako oficiální partner čínského pavilonu na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji se společnost Shanghai Electric podílela na výstavbě čtvrté fáze solárního parku Mohammed bin Rashid Al Maktoum o výkonu 950 MW. Projekt, který zahrnuje 700MW koncentrační solární elektrárnu (CSP) a 250MW fotovoltaickou elektrárnu (PV), se rozkládá na ploše 44 km2, což odpovídá rozloze 6162 fotbalových hřišť. Uprostřed solární elektrárny se nachází 100MW solární věž, která měří 262 metrů - je nejvyšší věží svého druhu na světě - a očekává se, že po dokončení bude dodávat čistou energii více než 320.000 dubajských domácností. Dojde tak ke snížení emisí CO2 o 1,6 milionu tun.

Zachování stávající biologické rozmanitosti patřilo při plánování a provádění stavebních prací mezi hlavní cíle společnosti Shanghai Electric. S pomocí odborníků na ochranu přírody a ekologii zavedla řadu opatření, která vylepšila její environmentální řízení a zajistila ochranu ekosystému rostlin a živočichů. Během plánování provedla společnost Shanghai Electric rozsáhlý průzkum místních biotopů a rostlin, a připravila si tak půdu pro projekt přemístění volně žijících živočichů.

Ve spolupráci s místními agenturami na ochranu zvířat vytvořila společnost Shanghai Electric tým specialistů, který měl za úkol prozkoumat chování divokých zvířat a najít účinný způsob, jak je odvést ze staveniště. Tento tým se nakonec rozhodl staveniště oplotit a do otvorů vzdálených od sebe 200 metrů umístit potravu a vodu. To zvířata nalákalo a mohla proto být bezpečně přemístěna do jiných oblastí. Společnost Shanghai Electric tak v Dubaji ochránila nesčetné množství původních živočišných druhů, například ještěrů, velbloudů, antilop nebo lišek.

Emirates Environmental Group, největší nevládní organizace zabývající se ochranou životního prostředí ve Spojených arabských emirátech, ocenila přínos společnosti Shanghai Electric pro ochranu životního prostředí během výstavby elektrárny v Dubaji a vyzvala ji, aby se v letech 2020 a 2021 zúčastnila akce „Sázíme pro naše emiráty" (For Our Emirates We Plant) a jménem společnosti Shanghai Electric vysadila v emirátu Ras Al Khaimah osm stromů Sidra.

„Dubajský projekt pokrývá rozsáhlé území, které je domovem mnoha volně rostoucích rostlin a divokých zvířat. To komplikuje opatření v oblasti ochrany životního prostředí, která jsou nezbytná pro zachování neporušené biologické rozmanitosti v této oblasti. Tým vzal v úvahu všechny faktory, které by mohly představovat hrozbu pro divokou přírodu, ochránil místní ekosystém a zároveň pomohl dubajské vládě přiblížit se k cíli dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050," uvedl manažer dubajského projektu Zhao Hui.

Aby společnost Shanghai Electric dostála své odpovědnosti vůči životnímu prostředí, zabývala se také opatřeními na úsporu zdrojů a snížení znečištění životního prostředí způsobeného odpadními materiály, které vznikly během stavebních prací. Tým společnosti Shanghai Electric od počátku výstavby sbíral plastové lahve, skleněné lahve, plechovky a tiskové kazety k centralizované recyklaci. V roce 2021 tak byl objem recyklovaných položek třikrát větší než v roce předchozím.

Společnost Shanghai Electric, světový lídr v oblasti obnovitelných zdrojů energie, přispívá k ekologickému rozvoji a mění skladbu zdrojů energie na celém světě. Umožňuje také revoluci ve větrné a fotovoltaické energii, aby bylo možné snáze čelit globálním klimatickým výzvám. Společnost Shanghai Electric bude pokračovat v inovaci zelených technologií i v budoucnu a své velmi kvalitní čisté výrobky bude využívat k usnadnění globálního přechodu na udržitelnější ekonomiku.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1716959/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1716960/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1716961/3.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1629353/Logo.jpg

KONTAKT: Jocelyn Zhou, +86(21)33261246, zhouhj6@shanghai-electric.com

Keywords Čína-energie-ekologie-firmy-Shanghai Electric

Region
Asia, Australia

Category
Energy, raw materials

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.