Ničivý tajfun Rai zasáhl Filipíny, UNICEF vyhlašuje sbírku pro pomoc přímo na místě

Tajfun Rai, který zpustošil Filipínské ostrovy, po sobě zanechal stovky obětí, zdevastovanou krajinu a statisíce dětí v nouzi, které ze dne na den přišly o vše. UNICEF dodává humanitární pomoc přímo na místě katastrofy a poskytuje dětem potřebnou výživu, péči a ochranu.

Ničivý tajfun Rai, který udeřil 16. prosince na Filipínách, si vyžádal nejméně 375 lidských životů. Strhával střechy, ničil celé domy a zaplavoval vesnice. Bouře po sobě zanechala 845 tisíc dětí, které přišly o střechu nad hlavou a jsou vystaveny nepřízni počasí, hladu, žízni a zimě. Tyto děti potřebují okamžitou pomoc ve formě přístřeší, jídla, vody, léků, oblečení či hygienických potřeb.

"Děti v postižených oblastech stráví Vánoce v obrovském stresu, v zimě, o hladu a bez střechy nad hlavou. UNICEF je od prvních chvil na místě a pomáhá, potřeby jsou však obrovské. Proto jsme se rozhodli vyhlásit sbírku i u nás,“ uvedla Pavla Gomba, ředitelka české pobočky UNICEF.

UNICEF otevřel sbírkový účet na pomoc dětem zasaženým tajfunem Rai:

· číslo účtu: 11771177/0300

· VS: 808

Filipíny se potýkaly s problémy týkajícími se zdravotní péče o děti již v období pandemie covid?19. Následky tajfunu naléhavou situaci ve zdravotnictví ještě zhoršily, akutní péče je málo dostupná. Řada dětí po katastrofě nemá přístup k pitné vodě v dostatečné kvalitě a množství – z kontaminované vody přitom mohou vážně onemocnět nebo dokonce umřít. Jsou vystaveny riziku podvýživy, ohroženo je také jejich bezpečí a vzdělávání.

UNICEF intenzivně pomáhá přímo na místě, pobočka v Cotabato City pokrývá Dinagatské ostrovy, Siargao, Surigao City a Surigao del Norte. Do místa katastrofy UNICEF již dodal:

2 000 sad pro rodinnou hygienu,

2 767 balení tablet na čištění vody,

2 018 dávek domácích dezinfekčních prostředků na vodu,

2 skládací velkoobjemové zásobníky vody,

50 sad nouzových latrín,

25 stanů pro okresní nemocnice a zdravotní jednotky.

Příspěvek na sbírkový účet UNICEF pomůže zajistit pokračování nezbytné humanitární pomoci. Pouhých 164 Kč zajistí tablety, které vyčistí 10 000 litrů vody. Za 665 Kč lze pořídit kompletní soupravu léků a zdravotnického materiálu, která je vhodná pro mobilní zdravotníky v průběhu naléhavých krizových situací.

UNICEF se snaží zajistit, aby přístup k akutní péči a ostatním zdravotnickým službám mělo každé dítě. Zasažené oblasti musí mít přístup k dostatečnému množství pitné vody. Z výtěžku sbírky UNICEF dodá terapeutickou výživu podvyživeným dětem a zajistí bezpečný prostor evakuovaným kojícím matkám. V chaosu po katastrofě je nutné také zabránit všem formám násilí a zneužívání dětí. Je potřeba zajistit pokračování výuky ve školách a také odpovídající péči o sirotky a děti, které katastrofa oddělila od jejich rodin.

Na sbírku je také možné přispět prostřednictvím webu UNICEF, portálu Darujme nebo zasláním DMS ve tvaru DMS UNICEF 90 na číslo 87 777.

Více informací a fotografie z terénu jsou k dispozici na www.unicef.cz.

UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve 193 zemích světa, kde dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím a zneužíváním. UNICEF je jediná organizace OSN, jejíž činnost je financována výhradně z dobrovolných příspěvků. Na programy pomoci dětem jde 88,3 % všech získaných prostředků.

Pro informace přímo z místa kontaktujte:

Niko Manos Wieland, Chief of Communication, e-mail: nmwieland@unicef.org

Pro informace o sbírce v ČR kontaktujte:

Lenka Čtvrtečková, Communication Officer, e-mail: lctvrteckova@unicef.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Keywords ČR-Filipíny-OSN-počasí-katastrofy-děti-charita-UNICEF

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Services, tourism
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.