PRK Partners - poradenství pro J.P.Morgan

PRK Partners poskytovala poradenství společnosti J.P.Morgan jakožto jedinému upisovateli, transakčnímu poradci a aranžérovi při financování zahraniční akvizice koncernu Draslovka při nákupu divize specializující se na produkty pro těžební průmysl (Mining Solutions) od společnosti Chemours za předběžně stanovenou cenu 521 milionů USD s následnou obvyklou úpravou dle zůstatků hotovosti, výše dluhů a ostatních položek pracovního kapitálu. Termínový a revolvingový úvěr v celkové výši 368 milionů USD společně s vlastním kapitálem stávajících akcionářů koncernu Draslovka dohromady umožnily financování této zahraniční akvizice.

Draslovka je největším světovým výrobcem speciálních chemických produktů na bázi kyanovodíku a chemikálií pro zemědělství. Společnost s více než 100letou tradicí a zkušenostmi sídlí v Kolíně, České republice a její výrobky na bázi kyanovodíku se používají zejména v těžebním průmyslu a v zemědělství.

The Chemours Company je společností kótovanou na burze NYSE dodávající chemické produkty a řešení na míru pro výrobu chladicích, klimatizačních a elektronických zařízení, a pro těžební, ropný a plynárenský průmysl. Společnost Chemours celosvětově provozuje závody ve 120 zemích s více než 6 500 zaměstnanci.

Po dokončení transakce 1. prosince 2021 se Draslovka stala největším světovým výrobcem kyanovodíku s výrobními závody v Evropě, Americe a Austrálii.

Právní tým PRK vedl Tomáš Vlasák, seniorní advokát (advokát v České republice a v Anglii a Walesu) pod dohledem Martina Aschenbrennera, seniorního partnera (advokát v České republice a v New Yorku). Tým dále tvořili advokáti Jan Ditrych a Petra Stupková a právní studentka Veronika Stratilová.

PRK poskytovala poradenství ohledně transakční dokumentace z hlediska českého práva, a to včetně přípravy, vyjednávání a zřízení zajištění, refinancování stávajícího zadlužení a v řadě souvisejících regulatorních záležitostí. Transakce dále zahrnovala aspekty newyorského a anglického práva.

Kontakt:

Soňa Rampulová, MBA, Marketingový manažer, sona.rampulova@prkpartners.com

Keywords ČR-právo-průmysl-chemie-firmy-PRK Partners

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Finance, economics
Chemical and pharmaceutical industries

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.