Událost Výročí sametové revoluce „Síla mého hlasu” spojuje občany se vzpomínkou na sjednocení společnosti

Online vzpomínková událost na sametovou revoluci s názvem „Síla mého hlasu“, kterou pořádaly HWPL (Heavenly Culture World Peace Restoration of Light), IPYG (Mezinárodní mírová skupina mládeže) a IWPG (Mezinárodní mírová skupina žen), se konala 18. listopadu a přivítala zhruba 100 účastníků z různých oblastí, včetně politiků, učitelů, vedoucích organizací a médií.

Cílem akce bylo připomenout nedílnou součást historie českého národa a zároveň zdůraznit roli společnosti při prosazování společenských změn a ukázat sílu hlasů občanů, jakmile se sjednotí, což se ukázalo v případě sametové revoluce v roce 1989.

V programu vystoupilo pět hlavních řečníků a zazněla také zpráva, která účastníkům připomněla, jak je důležité pečovat o demokracii účastí ve volbách a neztratit důvěru ve vládní instituce.

Před závěrem večera měli účastníci možnost podělit se o svou vizi společnosti, ve které by chtěli žít, a také o to, jaké změny by bylo třeba provést, aby se tak stalo, a povzbudit všechny účastníky k tomu, aby jako občané vyjádřili svůj názor a aktivně se podíleli na věcech veřejných.

Na otázku „V jaké společnosti byste chtěli žít a co byste pro to chtěli udělat?“ účastníci uvedli celou řadu nápadů, například „mít zájem“, „být všímavý k lidem kolem sebe a více jim naslouchat“, „respektovat se navzájem“, „svoboda a mír“, „mít se rád a pomáhat si“, „být aktivní a nebát se pozvednout svůj hlas“.

Výsledky události budou k vidění na výstavě v Senátu v březnu 2022.

Následuje několik dalších reakcí na událost:

Jeden z bývalých politiků přítomných na vzpomínkové akci poznamenal: „Bylo to velmi dobře připravené a já vám za to děkuji.“

Další účastník uvedl: „Líbilo se mi, že jsem viděl propojení generací, jednotlivé řečníky a důraz na motivaci a inspiraci k zapojení se do formování české společnosti.“

„Myslím, že to byla dobrá akce, která povzbudila mnoho lidí k aktivitě v péči o naši republiku. Zároveň se do celé spolupráce zapojili lidé, kteří mají co říct, a to bylo opravdu zajímavé. Publikum bylo velmi aktivní, a to mi pozici moderátora opravdu zpříjemnilo,“ řekl Dan, moderátor akce HWPL.

„Q. V čem vidíte důležitost sjednocení našich hlasů pro změnu?

Bez jednoty lze prosadit změny těžko. V zájmu vyšších principů je důležité umět také ustoupit ze svých osobních ambicí. Tento proces je velmi těžký, složitý a komplikovaný. Vyžaduje velkou empatii, inteligenci, vzdělanost i pokoru.

Q. Jaké poselství byste rád předal mladým lidem, kteří pozvedají svůj hlas za demokracii a mír?

Zdálo se, že mír je samozřejmou záležitostí, ale bohužel přivíráme oči před válečnými konflikty, které propukají na mnoha místech světa. Mír je bytostnou potřebou každého jedince, mír potřebujeme ke každodennímu životu, bez míru budou společenské změny jen dílčími událostmi.

Vážím si iniciativy mladých lidí, jimž není lhostejná naše žitá realita a sjednocují se s těmi nejlepšími úmysly a vědomostmi pro zlepšení současného stavu. Podíváme-li se do historie, vždy byli iniciátory změn mladí lidé. Mají ideály, energii, zdravou soutěživost a touhu změnit společnost.

Vy to dokážete!“ odpověděl účastník sametové revoluce v roce 1989

Q. Jaké byly vaše dojmy z události Síla mého hlasu?

Cítila jsem se mezi vámi velmi přirozeně, bylo mi sympatické zaujetí účastníků pro společnou věc. Jako bych se v retrospektivě vrátila do našich studentských let, kdy jsme debatovali o změnách ve společnosti a bylo pro nás prioritní prosadit ideály založené na humanismu. Děkuji Síle mého hlasu za její entusiasmus a ráda se zapojím do smysluplné činnosti.

Keywords ČR-historie-1989-HWPL

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Politics, public administration and courts

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.