Univerzita Tsinghua SIGS vyvinula satelitní inverzní techniky sledování emisí uhlíku určené ke zkoumání hnacích sil globálních trendů emisí z lesních požárů

Tým Čeng Poa z Ústavu životního prostředí a ekologie univerzity Tsinghua Shenzhen International Graduate School (SIGS) vyvinul nový systém inverze atmosféry určený k odvození globálních emisí uhlíku z požárů ze satelitních záchytů oxidu uhelnatého a zkoumal prostorové a časové trendy a hnací síly globálních emisí CO2 z požárů v letech 2000-2019. Ze studie vyplývá, že nárůst emisí z lesních požárů je příčinou, proč se nedaří celkově snižovat emise z požárů, u kterých dochází k vypálení plochy porostů. Tato studie může sloužit jako vodítko pro budoucí vývoj globálního rámce pro monitorování a inverzi emisí uhlíku založeném na družicovém dálkovém průzkumu. Výzkumný článek Dr. Čenga „Increasing forest fire emissions despite the decline in global burned area"[Rostoucí emise z lesních požárů navzdory poklesu celosvětově vypálené plochy] byl zveřejněn v časopise Science Advances 24. září (https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abh2646).

Družice zachytily, že v posledních desetiletích celosvětově klesá plocha vypálených travnatých ploch a zároveň mírně roste plocha vypálených lesů. Po Čeng a jeho kolegové vyvinuli systém atmosférické inverze, který ukázal, že globální emise z požárů jsou stabilní nebo mírně klesají navzdory výraznému poklesu celkové vypálené plochy od roku 2000, což je způsobeno nárůstem emisí z lesních požárů, který kompenzuje klesající emise z požárů trávy a keřů. Lesní požáry jsou větším zdrojem CO2 na jednotku spálené plochy než požáry travních porostů, přičemž následná obnova je pomalá nebo neúplná - někdy v důsledku degradace a odlesňování nedojde k žádné obnově . S rozšiřováním požárů lesních ploch dochází k pomalému obnovování pohlcování CO2 v těchto vypálených oblastech, což znamená, že účinky globálních požárů na klima se nijak nezmírnily navzdory poklesu celkové spálené plochy.

Informace:

Tsinghua SIGS je postgraduální vzdělávací a výzkumná instituce, kterou společně založily prestižní univerzita Tsinghua a vláda v Šen-čenu. Významnou součástí vědních oborů zaměřených na životní prostředí je Ústav životního prostředí a ekologie (IEE). Ústav se orientuje na klíčové potřeby vysoce kvalitního rozvoje a vychází z předních mezinárodních disciplín, věnuje se studiu teorie ekologické ochrany a ochrany životního prostředí, zkoumání klíčových technologií, rozvoji pracovníků na vysoké úrovni s globálními kompetencemi a poskytování podpory vědeckotechnickým talentům pro ekologickou civilizaci a budování komunity se společnou budoucností lidstva.

Uvažujete o IEE? Přijímací řízení pro rok 2022 právě probíhá.

https://www.sigs.tsinghua.edu.cn/en/2021/1014/c1402a30068/page.htm

Kontakt:

Ústav životního prostředí a ekologie

86-755-26418632

admissions.iee@sz.tsinghua.edu.cn

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1662181/image_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1662229/image_2.jpg

Keywords Čína-vzdělání-školy-ekologie-věda-Tsinghua Shenzhen International Graduate School

Region
Asia, Australia

Category
Science, education and school system

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.