PRK Partners povede projekt - Online řešení sporů

Advokátní kancelář PRK Partners iniciovala a po obsahové stránce povede společný evropský projekt online řešení sporů (online dispute resolution) – ODR e-Justice, jehož financování právě schválila Evropská komise. Cílem projektu je vypracování otevřené specifikace standardních procesů a jejich částí v e-Justici, včetně specifikace datových modelů pro strojové učení.

Velký důraz se klade na etickou stránku budoucích online procesů řešení sporů. Koordinátorem projektu bude European University Institute z Florencie a kromě PRK Partners se projektu bude účastnit ještě univerzita Twente z Holandska, Polytechnika z Porta a Jagellonská univerzita Kraków.

Kontakt:

Soňa Rampulová, MBA, marketingový manažer, sona.rampulova@prkpartners.com

Keywords ČR-EU-právo-internet-firmy-PRK Partners

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Politics, public administration and courts
IT, telecommunications

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.