Vzdělávání, digitalizace a podpora trhu práce: ABSL představila 10 priorit pro příští vládu

Obor podnikových, zákaznických a IT služeb má potenciál proměnit Českou republiku z tradiční výrobní ekonomiky s levnou pracovní silou na zemi moderních a inovativních služeb s vysokou přidanou hodnotou, a výrazně tím přispět k transformaci a růstu české ekonomiky. Do roku 2025 by měl dle predikcí oborové asociace ABSL a poradenské společnosti McKinsey & Company představovat dominantní sektor českého hospodářství a zaměstnávat 180 000 lidí. Obor během pandemie prokázal svou mimořádnou odolnost, rostl všem omezením navzdory a podpořil digitální transformaci a inovační projekty stovek mezinárodních i lokálních firem. Aby bylo možno zachovat jeho dynamický rozvoj a růst, je nutné, aby příští vláda věnovala pozornost jeho potřebám. ABSL proto ve spolupráci s čelními představiteli oboru definovala 10 střednědobých priorit pro příští vládu pro udržitelný růst tohoto moderního sektoru.

"Náš obor letos i navzdory pandemii roste nejvíce za poslední čtyři roky. Zaměstnává 130.000 lidí a českému HDP přispívá pěti procenty. Pokud chceme, aby se česká ekonomika mohla opřít o stabilní pilíř, který za poslední rok prokázal mimořádnou odolnost vůči krizím, je na špici digitální transformace a do České republiky přináší vysoce kvalifikovanou práci s přidanou hodnotou, pak je potřeba, aby příští vláda začala vnímat potřeby našeho oboru, a to zejména v oblasti vzdělávání, digitalizace státní správy, flexibilní a vzdálené práce a zjednodušení imigračních procesů pro zahraniční pracovníky," uvedl Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která v České republice sdružuje centra podnikových, zákaznických a IT služeb. Za velký problém zástupci oboru považují i to, že je obor v současné době vládou ignorován, není zařazen do nomenklatury Českého statistického úřadu, nebyl dosud zmíněn ve vládních zprávách a budoucích strategiích a není zahrnut do diskusí o využití evropských dotací na obnovu.

Protože centra podnikových, zákaznických a IT služeb obsluhují zákazníky z celého světa, jsou pro ně zcela zásadní pracovníci hovořící cizími jazyky, a to často i v ČR méně obvyklými. I proto je obor závislý na zaměstnávání kvalifikovaných expertů ze zahraničí. Dalším důvodem je pak i nedostatek volných lidí na českém pracovním trhu, který trhá rekordy v nízké nezaměstnanosti, a malá dostupnost pracovníků s odpovídající kvalifikací, nejčastěji z oblasti IT, HR a financí. Aktuálně cizinci tvoří 45 procent zaměstnanců oboru, přičemž za poslední dva roky jejich podíl stoupl o deset procentních bodů. Tři čtvrtiny zahraničních pracovníků jsou ze zemí EU. „V současnosti naše centra v ČR zaměstnávají téměř desetinu všech zdejších zahraničních pracovníků, kterých Ministerstvo vnitra ČR eviduje kolem 660 tisíc, obor tak platí za největšího zaměstnavatele cizinců v ČR. Zahraniční pracovníci v oboru přispívají dvěma procenty českému HDP, generují asi čtyři mld. dolarů ročně, přičemž většina je investována zpět do ČR. A právě tento přínos je spolu s rozvojem oboru ohrožen velmi složitými imigračními procesy a komplikovanými daňovými podmínkami,“ komentoval Jonathan Appleton s tím, že současně se jako nezbytná jeví i digitalizace státní správy, což potvrdila i pandemie covidu, kdy úředníci nemohli vykonávat svou činnost a doba potřebná na vyřízení všech víz a pracovních povolení pro cizince ze zemí mimo EU se zdvojnásobila.

S cílem zachovat hladký rozvoj oboru podnikových, zákaznických a IT služeb a posílit tento důležitý pilíř české ekonomiky, připravila asociace ABSL ve spolupráci s čelními představiteli oboru seznam 10 priorit, kterým by se měla příští vláda věnovat. Tyto priority zároveň prezentovala na setkání s Hospodářskou komorou České republiky.

10 střednědobých priorit pro příští vládu pro udržitelný růst oboru podnikových, zákaznických a IT služeb:

1. Pokračovat v digitalizaci státu a státní správy a umožnit firmám a podnikatelům sdílení veškerých informací se státní správou elektronicky.

2. Aktivně podporovat digitální ekonomiku a digitální transformaci firem včetně podpory ekosystému start-upů.

3. Vytvořit a implementovat strategii pro nové a stávající zahraniční investory v oblasti digitálních podnikových služeb a IT.

4. Být aktivním, viditelným, a konstruktivním členským a také předsednickým státem EU.

5. Proaktivně propagovat Českou republiku v zahraničí jako digitální, inovativní zemi v centru Evropy.

6. Zařadit sektor podnikových služeb do oficiální klasifikace ekonomických činností CZ-NACE a oficiálně reflektovat jeho velikost a důležitost pro českou ekonomiku.

7. Přehodnotit daňové zatížení tvorby nových pracovních míst a snížit odvody na úroveň srovnatelnou s ostatními zeměmi střední a východní Evropy.

8. Zvyšovat připravenost žáků na všech stupních škol na digitální budoucnost a nové technologie, vložit základy programování a počítačových věd do studijních plánů již na základních školách.

9. Zjednodušit a zásadně zrychlit proces přijímání kvalifikovaných zahraničních pracovníků.

10. Podpořit flexibilní formy práce (např. práce mimo pracoviště, a to i ze zahraničí), včetně flexibilních pracovních úvazků.

Keywords ČR-hospodářství-služby-komunikace-vzdělání-práce-firmy-ABSL-PRCOM

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Services, tourism
Science, education and school system
IT, telecommunications
Business, marketing
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.