Světový mírový summit vyzývající ke společné akci za udržitelný mír v době nového standartu

18. září 2021 se konalo on-line 7. výročí Světového mírového summitu HWPL konané každoročně 18. září. Letošní událost se zabývala pokrokem mezinárodního úsilí a plány na podporu mírové agendy v době "nového standardu", který se přesouvá z období po covidu do období s covidem.

Organizátor akce, Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL), provádí aktivity zaměřené nabudování míru se zaměřením na občany s cílem vytvořit "kulturu míru" prosazovanou OSN a mezinárodním společenstvím za účelem vytvoření prostředí mírového soužití od Světového mírového summitu v roce 2014.

Tato událost představila společnou akci za udržitelný mír s případy z různých odvětví, jako je mezinárodní právo, náboženství, vzdělávání a média. Zabývala se také mezinárodní spoluprací na překonání současné krize,která ohrožuje soužití a harmonii lidstva, jež se během pandemie dostala do popředí.

Úsilí HWPL o vytváření míru ustanovením právních základů a mezinárodních norem pro mír prostřednictvím propojení globálních aktérů je ztělesněno jejím úsilím obhajovat mezinárodní právo pro mír vypracováním Deklarace míru a ukončení válek (DPCW).

"Příručka DPCW nám umožňuje systematicky učit tyto studenty a ostatní mezinárodní právo a podstatu míru.Umožňuje jim stát se lektory v následujícím kurzu," řekl Dr. Mizanur Rahman, hlavní poradce Asijské asociace profesorů práva (AALP) a bývalý předseda Národní komise pro lidská práva, Bangladéš (NHRC-BD), zdůrazňující potřebu podporovat akademickou obec ve veřejné diskuzi o budování míru.

Kromě základních zásad míru, které mají národy dodržovat, předložila DPCW zásady, které by měly být řešeny v současné době, jako je zákaz použití síly, podpora náboženské svobody a účast občanů na šíření kultury míru. Zejména uvádí, že úsilí o mír pochází od všech členů globální společnosti tím, že za hlavní aktéry vytváření míru označují nejen národní státy, ale také mezinárodní organizace a všechny občany.

"Víme, že bude těžké dosáhnout míru, pokud pro něj nebudeme všichni pracovat. Proto musíme povzbudit děti,mládež a dospělé, aby předcházeli verbálnímu zneužívání a usilovali o snížení nerovností a odstraňování rozdílů s cílem dosáhnout spravedlivějšího, stabilnějšího a mírumilovnějšího světa," řekla bývalá prezidentka Ekvádoru,Dr. Rosalia Arteaga Serrano.

Hon. Octavia Alfred, ministryně školství, plánování lidských zdrojů, odborného vzdělávání a národní excelence Dominiky, uvedla, že se studenti učí nezbytnosti vzájemného soužití a spolupráce prostřednictvím mírového vzdělávání HWPL a předávají svým přátelům, rodičům a učitelům to, co se naučili. Zaměřila se také na koncepty, které mohou rozvíjet schopnosti psychosociálních kompetencí, jako je respekt k rozmanitosti,pořádku, řešení konfliktů a vyjednávaní, takže se využívá pro školení učitelů.

"Naším cílem je ukončit války po celém světě, nastolit mír a učinit z něj trvalé dědictví pro budoucí generace.Bez míru by všechno, co se nám podařilo vybudovat, bylo zničeno. … Neměli bychom dopustit, aby se to stalo.Neměli bychom tedy k dosažení míru dosáhnout svého cíle ve stejném duchu?" řekl při této příležitosti předseda HWPL Man Hee Lee.

Kontakt:

Czech@hwpl.kr

www.hwpl.kr

Keywords ČR-právo-víra-vzdělání-koronavirus-lidská-HWPL

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Health service
Science, education and school system
Politics, public administration and courts

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.