Vrtná loď Hidden Gem, neboli „skrytý klenot“, dorazila do nizozemského Rotterdamu, aby byla přeměněna na plavidlo určené k těžbě bateriových kovů pro společnost The Metals Company

Vrtná loď Hidden Gem (Foto: BusinessWire)

Vrtná loď Hidden Gem (Foto: BusinessWire)

- Očekává se, že 228 metrů dlouhá loď bude prvním plavidlem svého druhu, které získá klasifikaci podmořského těžebního plavidla podle American Bureau of Shipping

- Do plavidla se aktuálně integrují těžební nástroje, které navrhla a v současné době vyrábí společnost Allseas

- Byly zahájeny tovární zkoušky systémových komponent, které budou do plavidla integrovány.

Společnost The Metals Company (Nasdaq: TMC) dnes oznámila, že 228 metrů dlouhá bývalá vrtná loď přejmenovaná na Hidden Gem dorazila do nizozemského Rotterdamu, kde bude zahájena její přestavba na první loď certifikovanou americkou klasifikační společností American Bureau of Shipping jako plavidlo pro podmořskou těžbu. Strategický partner společnosti TMC, společnost Allseas, získal bývalou vrtnou loď pro velmi hluboké vody, která pojme 200 osob, v březnu 2020. Loď byla vybrána, protože je vhodná pro úpravy, které na moři umožní implementovat 4,5 kilometru dlouhé stoupací potrubí, které vynese polymetalické konkrece z mořského dna.

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Celou zprávu si můžete prohlédnout zde: https://www.businesswire.com/news/home/20210921005945/en/

Společnost Allseas ve spolupráci s firmou The Metals Company (dříve DeepGreen Metals Inc.) vyvíjí hlubokomořský systém pro sběr minerálů, který umožňuje zodpovědně získávat polymetalické konkrece ze dna oceánu a dopravovat je k pobřeží. Tyto konkrece obsahují vysoký podíl niklu, manganu, mědi a kobaltu – klíčových kovů potřebných pro výrobu baterií pro elektromobily a technologie obnovitelných zdrojů energie.

„Jsme velmi rádi, že vidíme loď Hidden Gem tady v Evropě a že s ní Allseas dělá tak obrovské pokroky,“ řekl Gerard Barron, předseda představenstva a generální ředitel společnosti The Metals Company. „Loď úspěšně vstoupila do fáze údržby, což je dobrým předpokladem pro hladkou a včasnou konverzi před zahájením našeho pilotního těžebního projektu v roce 2022.“

Společnost The Metals Company nedávno dokončila fúzi se společností SPAC a vstoupila na burzu Nasdaq. Strategický partner Allseas, globální lídr v oblasti námořního inženýrství, jí k úspěchům poblahopřál. „Jako významný investor dále posilujeme náš strategický vztah se společností The Metals Company. Sdílíme její vizi vytvoření největšího světového zdroje kovů pro výrobu baterií, který bude mít zásadní význam pro přechod na zelenou energii,“ řekl zakladatel a prezident společnosti Allseas Edward Heerema.

Společnosti TMC a Allseas očekávají, že plavidlo bude v provozu pro pilotní testy sběru konkrecí do poloviny roku 2022.

O společnosti The Metals Company

The Metals Company je kanadská společnost zabývající se průzkumem kovů pro výrobu baterií s nižším dopadem na mořské polymetalické konkrece, která má dvojí poslání: (1) dodávat kovy pro přechod na čistou energii s co nejmenším negativním dopadem na životní prostředí a lidskou společnost a (2) urychlit přechod na oběhové hospodářství v rámci využívání kovů. Společnost prostřednictvím svých dceřiných společností drží průzkumná a obchodní práva na tři smluvní oblasti bohaté na polymetalické konkrece v zóně Clarion Clipperton v Tichém oceánu, které jsou regulovány Mezinárodním úřadem pro mořské dno a sponzorovány vládami Nauru, Kiribati a království Tonga.

Další informace jsou k dispozici na www.metals.co.

O společnosti Allseas

Společnost Allseas Group S.A. je předním světovým dodavatelem v oblasti instalace potrubí na moři, těžních zařízení a podmořských staveb. Společnost zaměstnává více než 4 000 lidí po celém světě a provozuje univerzální flotilu specializovaných těžkotonážních, potrubářských a podpůrných plavidel, která si sama navrhla a vyvinula.

Další informace o společnosti Allseas jsou k dispozici na www.allseas.com

Výhledová prohlášení

Některá prohlášení uvedená v této prezentaci nejsou historickými fakty, ale jsou výhledovými prohlášeními pro účely ustanovení o vyloučení odpovědnosti v režimu tzv. „bezpečného přístavu“ podle amerického zákona o reformě vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995 (The Privat Securities Litigation Reform Act). Výhledová prohlášení jsou obecně doprovázena slovy jako „věříme“, „může“, „bude“, „odhadujeme“, „pokračujeme“, „předpokládáme“, „zamýšlíme“, „očekáváme“, „měli bychom“, „bychom“, „plánujeme“, „předpovídáme“ „potenciální“, „zdá se“, „usilujeme“, „budoucnost“, „výhled“ a podobnými výrazy, které předpovídají nebo naznačují budoucí události či trendy nebo které nejsou prohlášeními o historických skutečnostech. Tato výhledová prohlášení zahrnují mimo jiné očekávání společnosti TMC ohledně její průzkumné lodi, využití a funkčnosti jejího vybavení a partnerství se společností Allseas a načasování pilotních testů sběru konkrecí. Tato výhledová prohlášení zahrnují významná rizika a nejistoty, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od výsledků uvedených ve výhledových prohlášeních. Většinu těchto faktorů nemůže společnost TMC ovlivnit a je obtížné je předvídat. Mezi faktory, které mohou způsobit tyto rozdíly, patří mimo jiné: neschopnost udržet kótování akcií společnosti TMC na burze Nasdaq; schopnost rozpoznat očekávané přínosy nedávno dokončené fúze, která může být ovlivněna mimo jiné komerční a technickou proveditelností těžby a zpracování polymetalických konkrecí na mořském dně; nabídka a poptávka po bateriových kovech; budoucí ceny bateriových kovů; načasování a obsah těžebních předpisů společnosti ISA, které vytvoří právní a technický rámec pro těžbu polymetalických konkrecí v zóně Clarion Clipperton; vládní regulace těžby na mořském dně a změny v těžebních zákonech a předpisech; environmentální rizika; načasování a výše odhadované budoucí produkce, výrobní náklady, kapitálové výdaje a požadavky na další kapitál; peněžní toky z provozní činnosti; schopnost společnosti TMC získat v budoucnu finanční prostředky; neočekávané náklady na rekultivaci; nároky a omezení pojistného krytí; nejistota v odhadech nerostných zdrojů; nejistota v geologických, hydrologických, metalurgických a geotechnických studiích a posudcích; rizika související s infrastrukturou; schopnost společnosti TMC vymáhat závazky nesplácejících investorů z upisovacích smluv v souvislosti s fúzí, potenciální rizika soudních sporů a závislost na klíčových řídících pracovnících a výkonných pracovnících; a další rizika a nejistoty, které bývají uvedeny v prohlášeních/prospektech týkajících se nedávno dokončené fúze, včetně těch, které jsou uvedeny v části „Rizikové faktory“ v tomto prohlášení, a v dalších dokumentech předložených americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Společnost TMC upozorňuje, že výše uvedený seznam není úplný. Společnost TMC varuje čtenáře, aby se příliš nespoléhali na žádná výhledová prohlášení, která se vztahují výlučně k datu, kdy byla učiněna. Společnost TMC se nezavazuje ani není odpovědna zveřejňovat jakékoli aktualizace nebo revize jakýchkoli výhledových prohlášení, které by odrážely jakoukoli změnu jejích očekávání nebo jakoukoli změnu událostí, podmínek nebo okolností, na nichž je takové prohlášení založeno.

Zobrazit zdrojovou verzi na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210921005945/en/

Kontakty

Chelsea Lauber | Antenna Group | tmc@antennagroup.com

Zdroj: The Metals Company

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Keywords USA-Nizozemsko-stroje-moře-stavby-The Metals Company

Region
USA, Canada, U.N.

Category
Automotive industry, transport and machinery
Building industry, housing and real property

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.