Setkání evropských odborníků na lidská práva a občanů k řešení domácího násilí

Mezinárodní mírová nevládní organizace HWPL, registrovaná u Oddělení globální komunikace OSN (DGC), uspořádala 20. srpna webinář ke kampani na evropské úrovni zaměřené na řešení domácího násilí v Evropě a zlepšení informovanosti občanské společnosti. Webináře se zúčastnilo 136 lidí z devíti zemí, Spojeného království, Francie, Německa, Španělska, Litvy, Polska, Moldavska, České republiky a Slovenska, složených z odborníků na lidská práva, vedoucích představitelů občanské společnosti a občanů.

V rámci projektu HWPL Legislate Peace (LP) se jednalo o webinář, na němž odborníci a zástupci občanské společnosti diskutovali o současné situaci domácího násilí v Evropě a o pomoci obětem a zlepšení lidských práv. Projekt LP (Legislate Peace) je iniciativa v rámci které se vláda a občanská společnost spojují za společným cílem realizace míru s cílem prosadit Deklaraci o míru a ukončení válek (DPCW), neboť HWPL vyhlásila DPCW v roce 2014. Kromě prvního lidskoprávního webináře v dubnu pokračovaly projekty LP ve Francii, Německu a České republice v podobě psaní mírových dopisů, mírových pochodů a kampaní se sázením stromů.

Na prvním lidskoprávním webináři o řešení domácího násilí, který se konal v dubnu, se hovořilo o aktuálním stavu ratifikace Istanbulské úmluvy a o aktivitách v jednotlivých zemích zaměřených na vymýcení domácího násilí a diskutovalo se o nápadech na evropské osvětové kampaně. Na druhém webináři proběhly celkem dvě otevřené diskuse. Nejprve byly sdíleny obtíže, s nimiž se organizace a sdružení potýkají při provádění aktivit zaměřených na řešení domácího násilí. Zadruhé se diskutovalo o nápadech na vytvoření kampaně na evropské úrovni a o způsobech spolupráce jednotlivých organizací.

V první diskusi paní Margaret Aberdeenová (zakladatelka organizace Embracing Change) z Velké Británie uvedla: "Myslím, že se nyní vláda a mnoho organizací příliš zaměřují na typy domácího násilí, konkrétní příznaky a preventivní opatření. Nezaměřuje se na základní příčiny domácího násilí a trauma každé oběti. Mnoho lidí se stydí za to, že byli týráni, ale v této situaci si myslím, že by se organizace a politici měli sjednotit a jít touto situací společně. Abychom se sjednotili a vyřešili tento problém, musíme si vyslechnout více příběhů těch, kteří přežili, a zamyslet se nad tím, kam bychom měli směřovat při řešení problému domácího násilí. Jelikož potřebujeme, aby na řešení problému domácího násilí spolupracovalo mnoho lidí.“

Paní Minerva Kadar Afonso (delegátka sdružení Alma proti genderovému násilí) ze Španělska řekla: "Jedním z největších problémů současných aktivit v oblasti domácího násilí je, že oběti domácího násilí nevědí, kam se obrátit, jaká mají práva a jak to říct. Například studie obětí sexuálního násilí ve Španělsku zjistila, že jim trvalo v průměru 8 let a 8 měsíců, než se ke své situaci vyjádřily. Není snadné obětem plně pomoci, pokud si neuvědomíme jejich psychické obavy a to, že pro ně neexistuje dostatečný sociální a právní rámec.“

Ve druhé diskusi paní Margaret Aberdeen (zakladatelka organizace Embracing Change) z Velké Británie, řekla: „Při řešení domácího násilí musíme dát světu najevo, že domácí násilí je zakořeněno v půdě společnosti. Myslím, že by mělo vystoupit více přeživších jako řečníků a podělit se o to, jak přežili domácí násilí, aby organizace a vládní úředníci porozuměli problematice domácího násilí, a to nejen povrchně.“

Paní Gemma Sunyerová (koordinátorka nadace Ana Bella) ze Španělska k tomu také poznamenala: „Když přeživší domácí násilí řeknou svou pravdu a zkušenosti, ostatní oběti také pocítí, že mají odvahu podniknout takové kroky. Pokud je tedy smyslem kampaně povzbudit ženy a přimět je, aby vyhledaly pomoc, je to dobrý způsob, jak je inspirovat ke sdílení svědectví a zkušeností skutečných obětí domácího násilí.“

Pan Marek Galány (vedoucí pobočky AIESEC Nitra) ze Slovenska řekl: „Napadlo mě, že by kampaň měli vést mladí lidé, kteří by vytvořili propagační materiály a vytvořili pro ni pracovní místa. Bylo by také skvělé využít síť pro zveřejnění plánů na webináře a workshopy o domácím násilí, aby se o tuto problematiku podělilo mnoho lidí.“

Dobrovolnice HWPL, která webinář moderovala, řekla: „Byla to smysluplná akce, na které se sešly různé organizace a odborníci z celé Evropy, aby diskutovali o problematice násilí na ženách v Evropě. V budoucnu bude HWPL pořádat pravidelná setkání se spřízněnými organizacemi s cílem vytvořit kampaň na zlepšení informovanosti o domácím násilí v Evropě. Doufáme, že jejím prostřednictvím přispěje k řešení problému násilí na ženách na evropské úrovni.“

Kontakt:

czech@hwpl.kr

hwpl.kr

Keywords ČR-kriminalita-rodina-právo-lidská-HWPL

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.