Kdo získá titul Dítě Česka?

UNICEF ČR hledá v jedinečné anketě nadané děti a inspirativní mladé lidi z Česka. Projekt se u nás uskuteční vůbec poprvé.

UNICEF ČR hledá v jedinečné anketě nadané děti a inspirativní mladé lidi z Česka. Projekt se u nás uskuteční vůbec poprvé.

Mezi porotci je například rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. „Je důležité od raného dětství v dětech stimulovat to, aby podporovali solidaritu, pomoc bližním, dělali něco pro své vrstevníky, pro společnost, protože jací budou oni, takový bude život na naší planetě,“ dodává. © Hynek Glos, UK „Anketu Dítě Česka považuji za výborný nápad a bude mi ctí být v porotě,“ říká imunolog a děkan LF Ostravské univerzity Rastislav Maďar. © UNICEF ČR V porotě zasedne také hokejová legenda a vyslanec dobré vůle UNICEF Patrik Eliáš. © Zbyněk Riedl Výsadu vybrat Dítě Česka získá i předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová: „Jsem ráda, že mohu podpořit tento projekt. Děti jsou naše budoucnost a společnost může z jejich talentu jedině profitovat.“ © UNICEF ČR „Věřím, že výjimečné, talentované a aktivní děti je potřeba podporovat,“ vysvětluje školský ombudsman Ladislav Hrzal, proč se ujal role porotce. © UNICEF ČR

UNICEF ČR hledá v jedinečné anketě nadané děti a inspirativní mladé lidi z Česka. S výběrem vítěze pomohou mj. předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, školský ombudsman Ladislav Hrzal nebo hokejová legenda Patrik Eliáš.

Praha, 26. srpna 2021 – Anketa české pobočky UNICEF (Dětského fondu OSN) se v Česku uskuteční vůbec poprvé. "Právě teď, uprostřed zásadních změn, které postihují celý svět i každého z nás jednotlivě, potřebujeme mladé hrdiny, kteří dokážou využít nové příležitosti a měnit náš svět k lepšímu," uvedla k projektu ředitelka české pobočky UNICEF Pavla Gomba. "Věřím, že začátek školního roku je dobrým momentem pro všechny rodiče, učitele nebo starosty, aby nominovali svého kandidáta. Příjem nominací probíhá online a bude uzavřen 30. září."

Vítězem ankety Dítě Česka budou dvě děti, chlapec a dívka, jejichž jména budou slavnostně vyhlášena 20. listopadu, u příležitosti Světového dne dětí, ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy.

Děti a mladistvé mohou do ankety nominovat instituce, školy i soukromé osoby, a to prostřednictvím on-line formuláře dostupného na adrese www.diteceska.cz. Navrhovat mohou všechny děti a mladé lidi s českým občanstvím nebo trvalým pobytem v ČR, kteří do vyhlášení výsledků ankety nedosáhnou věku 18 let. Pátrá se především po talentovaných, odhodlaných a aktivních dětech a mladých lidech se zájmem o své okolí, kteří dělají něco přínosného pro druhé a inspirují vrstevníky. Nejde přitom o jednorázové mimořádné činy, ale o dlouhodobou aktivitu a konkrétní výsledky.

Porota UNICEF vybere z přihlášených účastníků 20 finalistů. Kromě samotné ředitelky UNICEF ČR Pavly Gomba v ní zasedne řada dalších významných osobností. Výsadu vybrat Dítě Česka získá například předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, která k anketě uvedla: "Jsem ráda, že mohu podpořit tento projekt. Děti jsou naše budoucnost a společnost může z jejich talentu jedině profitovat."

Mezi porotci je také rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. "Je důležité od raného dětství v dětech stimulovat to, aby podporovali solidaritu, pomoc bližním, dělali něco pro své vrstevníky, pro společnost, protože jací budou oni, takový bude život na naší planetě," dodává Zima. Z přihlášených účastníků může každý porotce nad rámec finalistů doplnit jednoho chlapce a jednu dívku, kterým udělí tzv. divokou kartu do finále.

Kromě školních výsledků, nadání a talentu budou porotci u nominovaných dětí hodnotit také aktivity ve prospěch potřebných, životního prostředí, společenských hodnot, inovací pro budoucnost, ale také schopnost motivovat a inspirovat vrstevníky, být příkladem a pozitivně vést druhé. Přihlédnuto bude také k tomu, jaký potenciál má daná činnost či projekt nominovaného do budoucnosti a mezinárodně.

Na vítěze čeká kromě titulu Dítě Česka mimo jiné prostor pro vlastní blog na profilech UNICEF ČR a propojení v rámci mezinárodní sítě UNICEF.

Projekt se inspiruje prestižním americkým časopisem Time, který loni kromě tradiční osobnosti roku poprvé ve své historii vyhlásil také Dítě roku – stala se jím patnáctiletá Američanka Gitanjali Raová. Mladou vědkyni umístil na titulní stranu za nemalé množství jejích vynálezů, mj. sestavení zařízení na odhalení olova v pitné vodě. Gitanjali, pocházející z coloradského Denveru, je také autorkou aplikace, která pomocí umělé inteligence rozpozná šikanu na internetu.

"Smyslem ankety je poskytnout dětem a mladým lidem bezpečný a inspirativní prostor, pozitivně využít jejich energii, komunikovat konkrétní inspirativní příklady a ukázat, jaká ve skutečnosti je současná generace dětí a mladých lidí v Česku," dodává Pavla Gomba. "Chceme také zvýšit povědomí o dětských právech a odpovědnosti mezi mladými a mezinárodně je propojit."

Úlohy porotců v anketě Dítě Česka se ujala řada významných osobností:

● Jitka Čvančarová, herečka

● Patrik Eliáš, asistent trenéra české hokejové reprezentace do 20 let

● Pavla Gomba, ředitelka UNICEF ČR

● Ladislav Hrzal, školský ombudsman

● Kristýna Hyská, youth influencer

● Petr Koliha, ředitel stanice ČT Déčko

● Rastislav Maďar, epidemiolog a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity

● Vít Nantl, generální ředitel a předseda představenstva vydavatelství Vltava Labe Media

● Taťána Plecháčková, ředitelka Nadace občanské společnosti

● Daniel Sobotka, ředitel Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK

● Ondřej Šejtka, ředitel České rady dětí a mládeže

● Petr Šimůnek, šéfredaktor časopisu Forbes

● Klára Šplíchalová, ředitelka Fóra dárců a Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek

● Michal Viewegh, spisovatel

● Jarmila Záhorová, výkonná ředitelka Zlín Film Festivalu

● Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR

● Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.

Nominace na Dítě Česka

Pro nominaci do ankety je potřeba vyplnit přihlašovací formulář na www.diteceska.cz. Poté UNICEF nominovanému zašle závaznou přihlášku. Tu je potřeba zaslat vyplněnou a podepsanou nominovaným a jeho zákonným zástupcem nejpozději do 30. září 2021 na e-mail diteceska@unicef.cz.

Více informací včetně nominačního formuláře je k dispozici na www.diteceska.cz.

Práce UNICEF je založena na Úmluvě o právech dítěte, která každému dítěti zaručuje stejná práva bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženské přesvědčení, příjem rodiny, fyzické vlastnosti, místo narození nebo zeměpisné umístění. UNICEF věří, že všechny děti mají právo žít, rozvíjet se a plně využít svůj potenciál bez překážek, diskriminace, zaujatosti nebo zvýhodňování.

UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve 193 zemích světa, kde dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím a zneužíváním. UNICEF je jediná organizace OSN, jejíž činnost je financována výhradně z dobrovolných příspěvků. Na programy pomoci dětem jde 88,3 % všech získaných prostředků.

Kontakt:

Lucie Štěpánková

Communication Officer

tel.: +420 724 047 520

lstepankova@unicef.cz

Keywords ČR-společnost-školy-děti-ocenění-UNICEF

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Science, education and school system
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.